Nedarbas Europos Sąjungoje ir jo priežastys

22 psl. / 6522 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Viena svarbiausių makroekonominių problemų yra nedarbas. Darbas yra ne vien žmogaus pajamų, bet ir socialinės padėties, pilnavertiškumo pagrindas. Daugelis žmonių, netekę darbo, praranda pajamų šaltinį, patiria gyvenimo lygio smukimą, psichologinį diskomfortą. Ekonomikos požiūriu darbas – tai riboto ištekliaus panaudojimas, gaminant norimas prekes bei paslaugas. Dėl to tiek atskiras asmuo, tiek visuomenė gauna didžiausias pajamas bei paslaugas, kai visi, kurie gali ir nori, dirba. Todėl nedarbo problema yra politinių ir ekonominių diskusijų objektas.

Nedarbas yra socialinė problema su labai didelėmis ekonominėmis ir socialinėmis išlaidomis. Tai yra pagrindas daugelio kitų socialinių problemų. Todėl reikia spręsti šią svarbią problemą, kuri egzistuoja visoje Europos Sąjungoje.

Darbo tikslas – išsiaiškinti nedarbo ES dinamiką ir nustatyti tokį nedarbo lygį lėmusias priežastis.

Darbo uždaviniai:

 • pristatyti nedarbo sąvoką ir išskirti nedarbo tipus;
 • apžvelgti nedarbo ES istorinę raidą;
 • pateikti ir išnagrinėti ES bendrą nedarbą, vyrų ir moterų, bei jaunimo nedarbo lygio rodiklių dinamiką;
 • nustatyti ir aptarti ES nedarbą lemiančias priežastis.

Darbo objektas – Europos Sąjungos valstybių narių nedarbo lygis.

Rašant darbą naudotasi Lietuvos bei užsienio autorių darbais, elektroniniais informacijos šaltiniais.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. NEDARBAS IR JO TIPAI4
 • 2. NEDARBAS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE5
 • 2.1. Nedarbo lygio kitimas ES5
 • 2.2. Vyrų, moterų, jaunimo ir bendras nedarbo lygis ES9
 • 3. NEDARBO ES PRIEŽASTYS18
 • IŠVADOS21
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS22

Reziumė

Autorius
modestele
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€8.04
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 12, 2015
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
22 psl.

Susiję darbai

Nedarbas Lietuvoje 2009 - 2013m. ir jo priežastys

Ekonomika Referatas 2014 m. grigdanga
Viena svarbiausių makroekonominių problemų yra nedarbas. Daugelis žmonių, netekę darbo, praranda pajamų šaltinį, patiria gyvenimo lygio smukimą, psichologinį diskomfortą. Daugelis politikų, įvertindami ekonomikos...

Nedarbas ir jo priežastys ES

Ekonomika Prezentacija 2013 m. modestele
Nedarbas ir jo priežastys Europos Sąjungoje. Įvadas, nedarbas ir jo rūšys, nedarbą lemiančios priežastys, nedarbą minančios priemonės, nedarbas Lietuvoje,

Šešėlinė ekonomika Lietuvoje ir Europos Sąjungoje

Ekonomika Referatas 2015 m. matas.batas
Darbas aprašo Lietuvos ir Europos šešėlinę ekonomiką, analizuojama šešėlinė rinka bei jos formavimosi priežastys, palyginamas Europos valstybių šešėlio dydis bei padariniai ekonomikai. Darbas...