Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Nedarbas Europos Sąjungoje ir jo priežastys

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas. Viena svarbiausių makroekonominių problemų yra nedarbas. Darbas yra ne vien žmogaus pajamų, bet ir socialinės padėties, pilnavertiškumo pagrindas. Daugelis žmonių, netekę darbo, praranda pajamų šaltinį, patiria gyvenimo lygio smukimą, psichologinį diskomfortą. Ekonomikos požiūriu darbas – tai riboto ištekliaus panaudojimas, gaminant norimas prekes bei paslaugas. Dėl to tiek atskiras asmuo, tiek visuomenė gauna didžiausias pajamas bei paslaugas, kai visi, kurie gali ir nori, dirba. Todėl nedarbo problema yra politinių ir ekonominių diskusijų objektas.

Nedarbas yra socialinė problema su labai didelėmis ekonominėmis ir socialinėmis išlaidomis. Tai yra pagrindas daugelio kitų socialinių problemų. Todėl reikia spręsti šią svarbią problemą, kuri egzistuoja visoje Europos Sąjungoje.

Darbo tikslas – išsiaiškinti nedarbo ES dinamiką ir nustatyti tokį nedarbo lygį lėmusias priežastis.

Darbo uždaviniai:

 • pristatyti nedarbo sąvoką ir išskirti nedarbo tipus;
 • apžvelgti nedarbo ES istorinę raidą;
 • pateikti ir išnagrinėti ES bendrą nedarbą, vyrų ir moterų, bei jaunimo nedarbo lygio rodiklių dinamiką;
 • nustatyti ir aptarti ES nedarbą lemiančias priežastis.

Darbo objektas – Europos Sąjungos valstybių narių nedarbo lygis.

Rašant darbą naudotasi Lietuvos bei užsienio autorių darbais, elektroniniais informacijos šaltiniais.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
6522 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. NEDARBAS IR JO TIPAI4
 • 2. NEDARBAS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE5
 • 2.1. Nedarbo lygio kitimas ES5
 • 2.2. Vyrų, moterų, jaunimo ir bendras nedarbo lygis ES9
 • 3. NEDARBO ES PRIEŽASTYS18
 • IŠVADOS21
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS22

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Skurdo priežastys ir pasekmės Europos Sąjungoje
Referatas Skurdo priežastys ir pasekmės Europos Sąjungoje

Kaip teigia Prof. habil dr. A. Šileika, R.Zabarauskaitė (2006) skurdas kaip reiškinys pradėtas nagrinėti XVIII [...]

Jaunimo verslumo skatinimas globalizacijos sąlygomis Europos Sąjungoje
Diplominis darbas Jaunimo verslumo skatinimas globalizacijos sąlygomis Europos Sąjungoje

Temos aktualumas. Besikeičianti visuomenė kelia naujus reikalavimus žmogaus gyvenimo būdui, reikalauja gebėjimo prisiderinti prie aplinkos [...]

Nedarbas, jo priežasčių ir tipų ekonominė analizė
Kursinis darbas Nedarbas, jo priežasčių ir tipų ekonominė analizė

Kiekvienos valstybės pagrindinis tikslas – siekti jos piliečių gerovės, kurią įprasta matuoti ekonominės gerovės rodikliais [...]

Nedarbas Lietuvoje 2009 - 2013m. ir jo priežastys
Referatas Nedarbas Lietuvoje 2009 - 2013m. ir jo priežastys

Viena svarbiausių makroekonominių problemų yra nedarbas. Daugelis žmonių, netekę darbo, praranda pajamų šaltinį, patiria gyvenimo [...]

Nedarbas Lietuvoje 2009 - 2013 m., jo priežastys
Referatas Nedarbas Lietuvoje 2009 - 2013 m., jo priežastys

Viena svarbiausių makroekonominių problemų yra nedarbas. Daugelis žmonių, netekę darbo, praranda pajamų šaltinį, patiria gyvenimo [...]

Nedarbas: priežastys, tipai, skirtumai tarp regionų pasaulyje, Lietuvoje, Baltijos šalyse
Referatas Nedarbas: priežastys, tipai, skirtumai tarp regionų pasaulyje, Lietuvoje, Baltijos šalyse

Viena opiausių šių dienų makroekonomikos problemų yra nedarbas, kadangi jis paveikia ne tik pavienius asmenis [...]

Nedarbas ir jo priežastys ES
Prezentacija Nedarbas ir jo priežastys ES

Temos aktualumas: Aukštas nedarbo lygis – viena didžiausių ekonominių ir socialinių XXI amžiaus problemų beveik [...]

Nedarbo, jo priežasčių ir tipų ekonominė analizė
Kursinis darbas Nedarbo, jo priežasčių ir tipų ekonominė analizė

Šio kursinio darbo esmė išanalizuoti pagrindinius nedarbo tipus ir jų atsiradimą sąlygojančias priežastis. Darbe taip [...]

Finansų krizė euro zonoje: pinigų sąjungos finansų krizės ypatybės
Kursinis darbas Finansų krizė euro zonoje: pinigų sąjungos finansų krizės ypatybės

Money rules the world“ (liet. pinigai valdo pasaulį). Dar XX a. pradžioje rašytojo Robert Walser [...]

Nedarbo priežasčių ir socialinių pasekmių lyginamoji analizė
Referatas Nedarbo priežasčių ir socialinių pasekmių lyginamoji analizė

Nedarbas – tai ekonominė ir socialinė problema, kuri tiesiogiai veikia ne tik atskirus žmones, bet [...]

Nedarbo lygio Lietuvoje ir Europos Sąjungoje analizė
Kursinis darbas Nedarbo lygio Lietuvoje ir Europos Sąjungoje analizė

Darbo objektas. Nedarbas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Darbo tikslas. Išanalizuoti nedarbo lygį Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Darbo [...]

Atominės energetikos perspektyvos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje
Referatas Atominės energetikos perspektyvos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje

Straipsnyje nagrinėjama vieno jautriausių energetikos sektorių – branduolinės energetikos – padėtis Lietuvos bei Europos Sąjungos [...]

Infliacija Europos Sąjungoje
Referatas Infliacija Europos Sąjungoje

Infliacija – tai piniginio vieneto perkamosios galios smukimas, pasireiškiantis ilgalaikiu vidutinio bendrojo kainų lygio kilimu.

Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros rėmimas Europos Sąjungoje
Referatas Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros rėmimas Europos Sąjungoje

Smulkus ir vidutinis verslas vaidina svarbų vaidmenį šalies ekonomikoje. Tai reikšminga šalies socialinė ekonominė grupė [...]

Šešėlinė ekonomika Lietuvoje ir Europos Sąjungoje
Referatas Šešėlinė ekonomika Lietuvoje ir Europos Sąjungoje

Žiniasklaidoje dažnai girdime kalbas apie šešėlinę ekonomiką, tai gana aktuali tema. Šešėlinės ekonomikos mastai parodo [...]