Ekonomika ir verslas / Ekonomika

UAB ,,Delano“ veiklos scenarijaus sudarymas

0 atsiliepimų
Autorius:

Vis labiau ir sparčiau didėjant konkurencijai rinkoje, kiekvienai įmonei tampa labai svarbu tiksliai įvertinti savo bei konkurentų galimybes ir suformuluoti ilgalaikę strategiją, kuria remdamasi ji sėkmingai galėtų siekti savo tikslų rinkoje. Strateginio planavimo procesas susideda iš kelių etapų, tokių kaip: strateginės analizės, strateginių alternatyvų suformulavimo ir pasirinkimo bei strategijos igyvendinimo ir vykdymo kontrolės.

Darbo aktualumas. Strateginis planavimas naudingas ir reikalingas, nes veiklos strategijos numatymas panaikina neapibrėžtumą ir sumažina riziką, skatina darbuotojus aktyviau dalyvauti įmonės veikloje. Numatant, kas gali atsitikti, įmanoma suplanuoti savo veiksmus ir poelgius nepalankiausiais atvejais. Todėl strategiškai planuojant verslą, tikimybė patirti sėkmę gerokai didesnė (juk geriau bankrotą sukurti popieriuje, o ne patirti pačioje veikloje), nes veiklos scenarijus padeda prisitaikyti, greičiau reaguoti į pakitusią padėtį.

Darbo esmė. Formaliai strateginio planavimo esmę išreiškia nuolatinis galimybių ir grėsmių, išorinių bei vidinių pranašumų ir trūkumų nustatymas, siekiant priimti kuo geresnius sprendimus galimybėms panaudoti ir išvengti grėsmių.

Strateginio planavimo proceso tikslas – nuolat nagrinėti įmonės veiklą tiek dabarties, tiek ateities požiūriu ir numatyti strategines permainas, kad įmonė žengtų į įsivaizduojamą ateitį sėkmingai. Strateginis planas tarsi nubrėžta liniją, kurios įmonė numato laikytis siekdama savo tikslų.

Strateginis mąstymas ir apgalvota strategijos vadyba teikia įmonei daug privalumų. Vienas svarbiausių privalumų tas, kad strateginiame planavime akcentuojama įmonės konkurencinė prigimtis. Strateginio planavimo procesas vadovui leidžia analitiškiau mąstyti apie įmonę, jos aplinką ir naudingo veikimo įvairias galimybes. Kadangi įmonė vis geriau pažįsta išorinę aplinką, savo trūkumus bei pranašumus, tai jos galimybės daryti veiksmingus savo strategijos pakeitimus yra daug didesnės.

Antrasis svarbus strateginio planavimo privalumas tas, kad strateginis planas nustato įmonės ribas ir nurodo formalią įmonės kryptį. Tai padeda savininkams, vadovams ir tarnautojams sutelkti dėmesį į konkrečius tikslus ir aktyviai jų siekti. Trečiasis svarbus strateginio planavimo privalumas tas, kad jis leidžia vadovui imituoti popieriuje ateitį – tai nebrangus metodas, padedantis vadovui daryti geresnius sprendimus, įžvelgiant ateities galimybes ir grėsmes. Įmonė gali panaudoti permainas kaip konkurencingumo didinimo priemonę, kai parengiamos prisitaikymo prie kintančios aplinkos alternatyvos.

Darbo problema. Ilgalaikės sėkmės siekiantys įmonės vadovai privalo sugebėti strategiją ir suformuluoti, ir įgyvendinti. Strategijos formulavimas apima įmonės veiklos krypčių ir tikslų bei vadovavimo įmonei numatymą. Strategijos įgyvendinimas yra visa, kas padaryta įmonėje, siekiant finansinių ir kitų strateginių rezultatų.

Strateginio planavimo procesas prasideda kuriant arba naujai įvertinant įmonės paskirtį. Šis pirmas žingsnis labai priklauso nuo vidinės ir išorinės aplinkos analizės nustatyto įmonės profilio kitimo.

Strategijos planavimas yra nenutrūkstamas, pasikartojantis procesas. Jį sudaro daug glaudžiai susijusių veiksmų. Bet kurio proceso elemento pasikeitimai neišvengiamai veiks kitus elementus. Vykstant ženklioms elementų permainoms ir siekiant apsisaugoti nuo pasenusių strategijų, planavimo procesas turi būti nuolatos kontroliuojamas.

Šiame darbe aprašomas UAB ,,DELANO“ įmonės „CanCan pizza“ restorano veiklos scenarijus iki 2015-ųjų metų.

Darbo tikslas: suformuoti UAB ,,DELANO” įmonės trumpalaikės veiklos strategiją iki 2015-ųjų metų.

Uždaviniai:

Pristatyti UAB ,,DELANO” įmonę, aprašant jos padalinius, veiklos misiją, viziją ir organizacinę valsdymo sistemą.Išanalizuoti įmonės Makro ir Mikro aplinkos veiksnius bei įvardinti aplinkos vystymosi alternatyvas.Sudaryti įmonės veiklos vystymosi optimistinį ir pesimistinį scenarijus.Išanalizuoti galimybes ir grėsmes.Įvertinti įmonės potencialą naudojant konkurentų SWOT analizę.Nustatyti ir eliuminuoti įmonės veiklos vystymo(si) trikdžius naudojant prevencines ir reakcines priemones.Suformuluoti įmonės veiklos strategiją, tinklinę veiksmų schemą ir kalendorinį veiksmų planą.

Naudoti metodai : PEST analizė, SSGG analizė, Porterio konkurencinė, veiksnių tarpusavio ryšio analizės.

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
16938 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. UAB ,,DELANO” CHARAKTERISTIKA5
 • 2. IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ10
 • 2.2. Didžiausią įtaką darančių išorinės (Makro ir Mikro) aplinkos veiksnių įmonės tikslų pasiekimui, naudojant veiksnių tarpusavio ryšio analizę, nustatymas17
 • 2.3. Išorinės (Makro ir Mikro) aplinkos vystymosi alternatyvos20
 • 2.4. Išorinės (Makro ir Mikro) aplinkos veiksnių vystymosi alternatyvų suderinimas32
 • 2.5. Įmonės veiklos vystymosi scenarijaus sudarymas35
 • 2.6. Įmonės veiklos vystymosi pasekmių analizė41
 • 3. ĮMONĖS POTENCIALO ĮVERTINIMAS49
 • 4. ĮMONĖS VEIKLOS VYSTYMO(SI) TRIKDŽIŲ ELIMINAVIMAS54
 • 4.1. Trikdžių, galinčių daryti įtaką numatytam scenarijui, nustatymas54
 • 4.2. Trikdžių, galinčių daryti įtaką numatytam scenarijui, eliminavimas: prevencinės ir reakcinės priemonės55
 • 5. ĮMONĖS VEIKLOS STRATEGIJOS SUFORMULAVIMAS57
 • 5.1. Vieningos strategijos formavimas, įvertinant abu įmonės veiklos vystymo(s}i scenarijus57
 • 5.2. Pokyčių, reikalingų numatytai strategijai įgyvendinti, numatymas61
 • 5.3. Strateginių įmonės veiksmų tinklinė schema: kalendorinis strateginių veiksmų planas64
 • IŠVADOS71
 • LITERATŪRA73

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Įmonės veiklos scenarijaus sudarymas ir vystymas
Diplominis darbas Įmonės veiklos scenarijaus sudarymas ir vystymas

Rinka, tai nuolatos besikeičiantis junginys. Todėl, siekiant išlikti rinkoje ir konkuruoti su kitais dalyviais būtina [...]

AB „Utenos Trikotažas” veiklos scenarijaus sudarymas
Prezentacija AB „Utenos Trikotažas” veiklos scenarijaus sudarymas

Temos aktualumas. Šiandieniniame verslo pasaulyje svarbiausias procesas yra gamybinių ir darbuotojų pajėgumų sujungimas į vieną [...]

UAB
Kursinis darbas UAB "Baltic furniture components" veiklos scenarijaus sudarymas

Pagrindiniai UAB “Baltic Furniture Components” strategijos tikslai: išlaikant ir stiprinant esamą poziciją rinkoje, padidinti pardavimus [...]

Įmonės X veiklos scenarijaus sudarymas
Kursinis darbas Įmonės X veiklos scenarijaus sudarymas

Šiandieniniame verslo pasaulyje svarbiausias procesas yra gamybinių ir darbuotojų pajėgumo sujungimas į vieną bendrą sklandžiai [...]

AB „Utenos Trikotažas” veiklos scenarijaus sudarymas
Kursinis darbas AB „Utenos Trikotažas” veiklos scenarijaus sudarymas

Temos aktualumas. Šiandieniniame verslo pasaulyje svarbiausias procesas yra gamybinių ir darbuotojų pajėgumų sujungimas į vieną [...]

UAB „Omnitel“ veiklos scenarijaus sudarymas
Diplominis darbas UAB „Omnitel“ veiklos scenarijaus sudarymas

Strateginis valdymas yra vienas iš pagrindinių įmonės sėkmės faktorių. Sukurta tinkama strategija padeda įmonei įgyvendinti [...]

Optimalių darbo sąlygų sudarymas viešbutyje
Kursinis darbas Optimalių darbo sąlygų sudarymas viešbutyje

Pastaraisiais metais daug dėmesio pasaulyje skiriama stabilios plėtros koncepcijai, kuri turėtų užtikrinti žmogaus, technikos ir [...]

UAB “X” apskaitos politika ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas
Diplominis darbas UAB “X” apskaitos politika ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas

Buhalterinės apskaitos organizavimo tikslas yra užtikrinti tai , kad finansinėse ir mokestinėse ataskaitose pateikiama informacija [...]

Agrariniame sektoriuje veikiančių bendrovių ekonominio gyvybingumo vertinimas
Diplominis darbas Agrariniame sektoriuje veikiančių bendrovių ekonominio gyvybingumo vertinimas

Temos aktualumas. Agrarinis sektorius yra vienas svarbiausių šalies ūkio strateginių sričių. Jis svarbus ekonominiu, socialiniu [...]

Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus Alytaus apskrityje ir jo savivaldybėse 2002 - 2010m. statistinis tyrimas
Kursinis darbas Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus Alytaus apskrityje ir jo savivaldybėse 2002 - 2010m. statistinis tyrimas

Šio savarankiško darbo tyrimo objektas yra veikiančių ūkio subjektų skaičius Lietuvos Respublikoje, Alytaus apskrityje ir [...]

Lietuvoje veikiančių investicinių fondų veiklos efektyvumo vertinimas
Diplominis darbas Lietuvoje veikiančių investicinių fondų veiklos efektyvumo vertinimas

Temos aktualumas. Kiekvienas asmuo renkasi investavimo produktus siekdamas pagerinti savo finansinę padėtį, todėl šiuolaikinėje visuomenėje [...]

Kėdainių konservų fabriko pagrindinio biudžeto sudarymas
Referatas Kėdainių konservų fabriko pagrindinio biudžeto sudarymas

Mūsų pasirinkta darbo tema – „Kėdainių konservų fabriko Pagrindinio biudžeto sudarymas“. Ši tema aktuali, kadangi [...]

LR valstybinio socialinio draudimo biudžeto sudarymas ir vykdymas
Referatas LR valstybinio socialinio draudimo biudžeto sudarymas ir vykdymas

Socialinis draudimas yra privalomas kiekvienam nuolatiniam Lietuvos Respublikos gyventojui, dirbančiam pagal darbo sutartį ar individualiai.

Lietuvos ekonomikos ir AB „Vilkyškių pieninė“ finansinių, investicinių rodiklių analizė bei investicinių portfelių sudarymas
Referatas Lietuvos ekonomikos ir AB „Vilkyškių pieninė“ finansinių, investicinių rodiklių analizė bei investicinių portfelių sudarymas

Temos aktualumas. Makroekonominių rodiklių analizė yra svarbi, nes parodo, kokia yra valstybės ekonominė situacija. Jeigu [...]

Biudžetinės įstaigos Eržvilko kultūros centro buhalterinė apskaita ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas
Diplominis darbas Biudžetinės įstaigos Eržvilko kultūros centro buhalterinė apskaita ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas

Buhalterinė apskaita yra viena iš svarbiausių ūkio subjekto vidaus rezervų atskleidimo priemonių. Ji padeda ūkio [...]