AB „Utenos Trikotažas” veiklos scenarijaus sudarymas

90 psl. / 21490 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Šiandieniniame verslo pasaulyje svarbiausias procesas yra gamybinių ir darbuotojų pajėgumų sujungimas į vieną bendrą sklandžiai ir efektyviai dirbantį mechanizmą. Dinamiškai kintančioje aplinkoje bei konkurencinėje kovoje įmonės sugeba aktyviau veikti, jeigu jos moka apsibrėžti sau tikslinę orientaciją didesnei perspektyvai, parengti veiksmų ir priemonių programas numatytiems tikslams įgyvendinti. Scenarijaus metodas verslo pasaulyje yra svarbus todėl, kad jo pagalba yra nagrinėjamos didelio neapibrėžtumo sunkiai prognozuojamos situacijos. Jis suprantamas kaip būsimos situacijos ir jos vystymosi tendencijų aprašymas. Strateginis planavimas naudingas ir reikalingas, nes veiklos strategijos numatymas panaikina neapibrėžtumą ir sumažina riziką, skatina darbuotojus aktyviau dalyvauti įmonės veikloje. Kiekvienos verslo įmonės tikslas yra gauti pelno iš vykdomos veiklos. Didėjant konkurencijai, įmonei yra labai svarbu įvertinti savo ir konkurentų galimybes ir nustatyti savo strategiją, kuria remdamasi įmonė galėtų sėkmingai siekti savo tikslo.

Darbo tikslas – suformuluoti įmonės AB „Utenos trikotažas“ strateginį tikslą ir sudaryti 2 metų veiklos scenarijų.

Darbo uždaviniai:

 1. Įvardinti išorinės (makro ir mikro) aplinkos veiksnius, turinčius įtakos įmonės tikslų pasiekimui.
 2. Nustatyti didžiausią įtaką darančius išorinės (makro ir mikro) aplinkos veiksnius įmonės tikslų pasiekimui, naudojant veiksnių tarpusavio ryšio analizę.
 3. Nustatyti išorinės (makro ir mikro) aplinkos vystymosi alternatyvas ir jas suderinti.
 4. Sudaryti įmonės veiklos vystymosi scenarijų.
 5. Atlikti įmonės veiklos vystymosi pasekmių analizę.
 6. Įvertinti įmonės potencialą.
 7. Nustatyti galimus numatytų scenarijų trikdžius, bei eliminuoti jų prevencines ir reakcines priemones.
 8. Suformuoti vieningą strategiją įvertinant abu įmonės veiklos vystymosi scenarijus ir numatyti reikalingus pokyčius, numatytai strategijai įgyvendinti.
 9. Sudaryti tinklinę strateginių įmonė veiksmų schemą ir strateginių veiksmų kalendorinį planą.

Darbo dalys. Šį namų darbą sudaro penkios dalys: trumpa įmonės charakteristika, įmonės vizija, misija, filosofija; išorinės aplinkos analizė; įmonės potencialo įvertinimas; įmonės veiklos vystymosi trikdžių eliminavimas ir įmonės veiklos strategijos suformulavimas.

Metodologija. Sudarant įmonės veiklos scenarijų naudoti PEST, SSGG analizių metodai, Porterio konkurencinė analizė, veiksnių tarpusavio ryšių matricinė analizė, rangavimas, pasekmių analizė, scenarijaus interpretavimas.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. TRUMPA AB „UTENOS TRIKOTAŽAS” CHARAKTERISTIKA5
 • 2. AB „UTENOS TRIKOTAŽAS“ IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ7
 • 2.1. Išorinės (makro ir mikro) aplinkos veiksnių, turinčių įtakos įmonės tikslų pasiekimui, įvardijimas7
 • 2.2. Didžiausią įtaką darančių išorinės aplinkos veiksnių įmonės tikslų pasiekimui, naudojant veiksnių tarpusavio ryšio analizę, nustatymas14
 • 2.3 Išorinės (makro ir mikro) aplinkos vystymosi alternatyvos18
 • 2.4 Išorinės (Makro ir Mikro) aplinkos veiksnių vystymosi alternatyvų suderinimas34
 • 2.5. Įmonės veiklos vystymo(si) scenarijaus sudarymas38
 • 2.6. Įmonės veiklos vystymo(si) pasekmių analizė47
 • 3. ĮMONĖS POTENCIALO VERTINIMAS62
 • 4. ĮMONĖS VEIKLOS VYSTYMO(SI) TRIKDŽIŲ ELIMINAVIMAS65
 • 4.1. Trikdžių, galinčių daryti įtaką numatytam scenarijui, nustatymas65
 • 4.2. Trikdžių, galinčių daryti įtaką numatytam scenarijui, eliminavimas: prevencinės ir reakcinės priemonės65
 • 5. ĮMONĖS VEIKLOS STRATEGIJOS SUFORMULAVIMAS67
 • 5.1. Vieningos strategijos formavimas, įvertinant abu įmonės veiklos vystymo(si) scenarijus67
 • 5.2. Pokyčių, reikalingų numatytai strategijai įgyvendinti, numatymas70
 • 5.3. Strateginių įmonės veiksmų tinklinė schema, kalendorinis strateginių veiksmų planas74
 • IŠVADOS80
 • LITERATŪRA82

Reziumė

Autorius
modestele
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€15.24
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 12, 2015
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
90 psl.

Susiję darbai

Absolventų įsidarbinimo tyrimas

Ekonomika Referatas 2011 m. dzastyna
Temos aktualumas: Darbo susiradimas ir sugebėjimas įsidarbinti yra labai svarbus visų žmonių gyvenime. Vieni susiranda darbą ir pradeda dirbti dar mokydamiesi, kiti ieško...

AB “TEP” įmonės veiklos analizė

Ekonomika Referatas 2014 m. ecstazy
Plėtojantis rinkos ekonomikos santykiams Lietuvoje, svarbų vaidmenį vaidina finansų mokslo žinios bei ūkio subjektų finansinės būklės analitinis įvertinimas. Krašto ekonomikoje bei finansų sistemoje...