Marketingo tarptautinėse rinkose sprendimai: H&M kompanijos atvejis

32 psl. / 7497 žod.

Ištrauka

Šiuolaikiniame pasaulyje norint turėti tikrai sėkmingą ir gerai žinomą įmonę neužtenka veikti tik vidinėje rinkoje, atsižvelgti tik į vieną kultūrinį aspektą. Būtina žvelgti plačiau ir sugebėti aprėpti daug rinkų ir daug kultūrų, t.y. veikti globaliai. Vykdyti savo veiklą globaliai nėra lengvas uždavinys, nes sunku pritaikyti tą patį verslo modelį, kuris sėkmingai veikia vidinėje rinkoje ir kitur. Kadangi reikia atsižvelgti į kiekvienos rinkos kultūra, vartotojų įpročius, ekonominius pajėgumus ir savo paties galimybes. Reikia labai tikslingai apgalvoti visas savo veiklos sritis marketinginiu, ekonominiu, socialiniu ir kitais aspektais. Svarbu numatyti visas ateities tendencijas ir įžvelgti visas galimybes bei grėsmes skirtingose bei dar nežinomose rinkose. Vienu iš sėkmingos globalios įmonės pavyzdžių galėtų būti H&M kompanija. Šios įmonės veiklos pavyzdžiu bandysime išsiaiškinti, kas lemia jos sėkmę ir kokias kliūtis ji turi įveikti.

Darbo tikslas. Atlikti H&M kompanijos tarptautinių marketingo ir strateginių sprendimų analizę.

Darbo uždaviniai:

 • Trumpai apžvelgti įmonės charakteristiką, istorija ir finansinius rodiklius.
 • Apibūdinti strateginius H&M kompanijos tarptautinio marketingo sprendimus.
 • Išnagrinėti taktinius kompanijos tarptautinio marketingo sprendimus.
 • Identifikuoti kompanijos sėkmę tarptautinėse rinkose lėmusių tarptautinio marketingo sprendimus.

Šiems uždaviniams ir tikslui pasiekti atliktos antrinių šaltinių, statistinių duomenų, palyginamosios analizės.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. TRUMPA ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA4
 • 2. STRATEGINIAI KOMPANIJOS H&M TARPTAUTINIO MARKETINGO SPRENDIMAI7
 • 3. TAKTINIAI KOMPANIJOS TARPTAUTINIO MARKETINGO SPRENDIMAI15
 • 4. KOMPANIJOS SĖKMĘ TARPTAUTINĖSE RINKOSE LĖMUSIŲ TARPTAUTINIO MARKETINGO SPRENDIMŲ IDENTIFIKAVIMAS27
 • IŠVADOS29
 • LITERATŪRA31

Reziumė

Autorius
modestele
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€8.52
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Spa 12, 2015
Apimtis
32 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

„Kraft foods Lietuva“ marketingo kompleksas

Ekonomika Referatas 2012 m. nijole40
Mūsų darbo tikslas yra išanalizuoti ir susipažinti su marketingo veikla tam tikrose organizacijose. Šiuo darbu mes siekiame parodyti, mūsų pasirinktos įmonės „Kraft foods...

Darbo rinkos ekonometrinis modelis

Ekonomika Referatas 2015 m. guoba
Kiekybinės prognozės yra itin reikalingos, o valstybiniu mastu pats populiariausias būdas joms atlikti − ekonometriniai modeliai. Kuriant ekonometrijos modelius remiamasi ekonomikos, ekonometrijos ir...