Socialiniai mokslai / Edukologija

Vaikų, netekusių tėvų globos, socializacijos ypatumai vaikų globos namuose

0 atsiliepimų
Autorius:

Dar XX a.pabaigoje Lietuvoje prabilta apie globos institucijose augančių vaikų socialines problemas, kurios gali priklausyti nuo vaikų emocinės raidos ypatumų, bendravimo įgūdžių, skurdžios socialinės patirties. Visais žmonijos egzistencijos laikais buvo aktuali vaikų, neturinčių galimybių augti biologinėje šeimoje, problema. Vaikų emocinės raidos kokybei yra svarbi šeima: joje vaikas įgyja pirmą emocinę, pažinimo ir socialinę patirtį, įgyja pirmąsiais socializacijos pamokas, tampa grupės nariu. (A.Juodaitytė, 2002).

 1. Kvieskienė (2000) teigia, kad šeima – socialinio gyvenimo centras, siejantis individą su kitomis socialinėmis institucijomis. Laimingi vaikai, galintys augti biologinėje, socialiai saugioje šeimoje, tačiau pastaruoju metu kai kuriems vaikams likti šeimose – pavojinga gyvybei. Ypač augantiems problematiškose šeimose, todėl daug vaikų patalpinama vaikų globos institucijose.

Šiandieninėje Lietuvoje globos institucijose augančių vaikų socialinės problemos yra aktualus klausimas, nes Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, 2012 metų pabaigoje vaiko teisių apsaugos tarnybos apskaitoje buvo įrašyta 10389 socialinės rizikos šeimos, jose augo  21303 vaikai. Per 2012 metus tėvų globos neteko 3140 vaikų.

Lietuvos valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos duomenimis, 2012 m.  Lietuvoje buvo 4030 vaikų, dėl įvairių priežasčių netekusių tėvų globos ir gyvenančių vaikų globos institucijose. Iš jų 2757 vaikams  nustatyta nuolatinė globa. Šiuo atveju, globos institucijai tenka perimti šeimos vaidmenį ugdant jį ir ruošiant savarankiškam gyvenimui visuomenėje. Institucijoje gyvenantis vaikas susiduria su nemenku iššūkiu – pasirengti savarankiškam gyvenimui. Tai -  nelengva užduotis. Normaliai socialinei adaptacijai reikalinga patirtis, buities tvarkymo įgūdžiai, todėl 2007 m. spalio 11 d. išleistas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo minisro įsakymas ,,Dėl vaikų globos įstaigų tinklo optimizavimo plano patvirtinimo”.[1]

            Tuo tikslu imtos pertvarkyti valstybinės vaikų globos įstaigos. Vaikų globos namai mėginami perorganizuoti į mažesnius, mažinama grupių skaičius ir vaikų skaičius jose, stengiamasi sukurti gyvenimo sąlygas kiek nors artimesnes šeimyninei aplinkai, sudaromos sąlygos vaikams kontaktuoti su aplinkiniu pasauliu.

Problema. Lietuvoje vaikų, netekusių tėvų globos, 2012 m. buvo 10542. Iš jų globos institucijose augo – 4030. Tokie statistiniai skaičiai kelia nerimą.[1]

 Lietuvoje vaikų globos namuose gyvenantys vaikai kilnojami iš vienos globos įstaigos į kitą. Pasitaiko, kad vaikai iš vienos šeimos gyvena skirtinguose globos namuose. Nedaugelis jų baigia vidurinį mokslą Nors dauguma pilnametystės sulaukusių globos įstaigų auklėtinių įgyja profesijas, tačiau jiems labai sunku įsitraukti į normalų gyvenimą, todėl daugiausia jų renkasi negatyvios socializacijos kelią. (G.Kvieskienė, 2005)

Lietuvos Respublikos socialinės ir darbo ministerijos užsakymu atliktas 2009 m. Lietuvos statistikos departamento tyrimo duomenų analizė atskleidė, kad tik 24 proc. vaikų, išėję iš vaikų globos namų, yra pasirengę pradėti savarankišką gyvenimą.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
7512 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS6
 • 1. LIKUSIŲ BE TĖVŲ GLOBOS VAIKŲ SOCIALIZACIJOS BENDRIEJI ASPEKTAI8
 • 1.1 Socializacijos samprata8
 • 1.2 Vaiko kaip asmenybės socializacija12
 • 1.3 Tėvų globos netekimo priežastys16
 • 1.4 Socialinė pagalba vaikams, likusiems be tėvų globos18
 • 2. VAIKO, NETEKUSIO TĖVŲ GLOBOS, SOCIALIZACIJA INSTITUCIJOJE21
 • 2.1 Vaiko globos situacija Lietuvoje21
 • 2.2 Vaiko socializacijos ypatumai vaikų globos namuose23
 • 2.3 Vaiko socializacijos proceso vaikų globos namuose ,,X“ ypatumai25

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Socializacijos procesas vaikų globos namuose
Referatas Socializacijos procesas vaikų globos namuose

Jau nuo neatmenamų laikų žmonės mokosi. Šių dienų pasaulyje mokslas, žinios ir nuolatinis asmens tobulėjimas [...]

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose
Diplominis darbas Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose

Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijoje yra nurodoma, kad visos pasaulio valstybės privalo užtikrinti vaikams tinkamas [...]

Vaikų, gyvenančių globos namuose, savirealizacijos poreikio tenkinimo galimybės
Diplominis darbas Vaikų, gyvenančių globos namuose, savirealizacijos poreikio tenkinimo galimybės

Visuomenė yra sudaryta iš daugybės žmonių. Kiekvienas iš jų yra augęs skirtingomis sąlygomis, skirtingose šeimose.

Vaikų globos namų ir mokyklos bendradarbiavimas, sprendžiant vaikų globos namų auklėtinių problemas
Diplominis darbas Vaikų globos namų ir mokyklos bendradarbiavimas, sprendžiant vaikų globos namų auklėtinių problemas

Temos aktualumas. Mažos tautos išlikimo ir stiprumo garantas yra žmogus, kaip motyvuotas pilietis, pasirengęs nuolat [...]

Socialinio pedagogo veikla, sprendžiant fizinio smurto tarp vaikų problemą vaikų globos namuose
Diplominis darbas Socialinio pedagogo veikla, sprendžiant fizinio smurto tarp vaikų problemą vaikų globos namuose

Temos aktualumas: Tikriausiai nėra Lietuvoje žmogaus, kuris nebūtų girdėjęs apie pasaulį ištikusią ekonominę krizę, žiniasklaidos [...]

Edukologijos praktikos ataskaita Kuršėnų vaikų globos namuose
Praktikos ataskaita Edukologijos praktikos ataskaita Kuršėnų vaikų globos namuose

1941 m. Lietuvos Respublikoje pradėta kurti vaikų namus. Vieni pirmųjų įkurti Kuršėnų vaikų globos namai [...]

Vaiko pasirengimo savarankiškam gyvenimui galimybės vaikų globos namuose
Referatas Vaiko pasirengimo savarankiškam gyvenimui galimybės vaikų globos namuose

Lietuvoje nuolat daugėja vaikų, dėl įvairių priežasčių netekusių tėvų globos ir gyvenančių vaikų globos įstaigose.Šiuo [...]

Pusiau struktūrizuotas interviu. Pokalbis su vaikų globos namų socialiniu darbuotoju
Referatas Pusiau struktūrizuotas interviu. Pokalbis su vaikų globos namų socialiniu darbuotoju

Šalčininkų vaikų globos namus 1995 metais įkūrė Šalčininkų rajono savivaldybė. 2015 metų rudenį įstaiga šventė [...]

Pagalba tėvų globos netekusiems vaikams
Referatas Pagalba tėvų globos netekusiems vaikams

Šiame darbe aptarsime vaikus, kurie yra [...]

Alternatyvios vaikų globos situacijos Botsvanoje ir Lietuvoje palyginimas
Referatas Alternatyvios vaikų globos situacijos Botsvanoje ir Lietuvoje palyginimas

Vaiko teisė gyventi kartu su tėvais, teisė būti auklėjamam, aprūpinamam savo tėvų šeimoje išplaukia iš [...]

Hiperaktyvių vaikų socializacijos ypatumai
Rašinys Hiperaktyvių vaikų socializacijos ypatumai

                        Savo darbe aprašysiu pasirinktą temą, kuri yra man aktuali ir svarbi. Bandysiu panagrinėti hiperaktyvių [...]

Dvikalbių vaikų socializacija lietuviškajame darželyje
Diplominis darbas Dvikalbių vaikų socializacija lietuviškajame darželyje

Darbo tikslas – atskleisti dvikalbių vaikų socializacijos ypatumus lietuviškame vaikų darželyje. Darbe yra analizuojama mokslinė literatūra [...]

Autizmo sutrikimą turinčių vaikų ugdymo ypatumai
Referatas Autizmo sutrikimą turinčių vaikų ugdymo ypatumai

Darbe išsamiai apžvelgiamas autizmo reiškinys - apibūdinamas sutrikimas, jo paplitimas, priežastys, išreištumo skirtumai, diagnostika. Pristatomi [...]

Vaikų adaptacijos globėjų šeimose problemų analizė
Diplominis darbas Vaikų adaptacijos globėjų šeimose problemų analizė

Šiuolaikinėje visuomenėje vyrauja aktyvus gyvenimo tempas. Žmonės susvetimėja, nebėra šiltų bei glaudžių santykių net su [...]

Tėvų ir vaikų tarpusavio išlaikymo teisinis reguliavimas
Kursinis darbas Tėvų ir vaikų tarpusavio išlaikymo teisinis reguliavimas

Temos aktualumas. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinta pareiga teikti išlaikymą yra skirta ginti ir saugoti [...]