Žmonių rūpinimasis savo sveikata

25 psl. / 5248 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. PSO nurodo, jog gera sveikata – tai ne vien ligos nebuvimas, bet visiška fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė (Gaigalienė, 2001). Didžiausią įtaka asmens sveikatai turi gyvenimo būdas. Tik sveikas, gerai besijaučiantis, optimistiškas, fiziškai ir protiškai darbingas žmogus gali sėkmingai prisitaikyti prie nuolat besikeičiančios aplinkos (Proškuvienė, 2004).

Vadinasi, sveikata yra žmogaus būklė, kurią sąlygoja fizinis, socialinis ir psichinis komponentas. Ši būklė suteikia individui galimybes kasdien tenkinti asmeninio gyvenimo, buities, laisvalaikio ir kitas reikmes, o taip pat padeda savo sugebėjimus realizuoti profesinėje ir kitoje veikloje (Gaigalienė, 2001).

Anot Gudžinskienės (2000), kritinis mąstymas ypač svarbus sveikos gyvensenos ugdymui, nes suvokęs sveiko gyvenimo būdo principų svarbą savo sveikatai, žmogus sąmoningai jais vadovausis visą gyvenimą.

Žmogaus sveikatą lemia keturi pagrindiniai veiksniai: paveldimumas (20%), aplinka (fizinė ir socialinė) (20%), žmogaus gyvenimo būdas (50%), medicinos pagalbos lygis ir prieinamumas (10%) (Proškuvienė, 2004). Sveika gyvensena tai kasdieninis gyvenimo būdas, padedantis stiprinti ir tobulinti organizmo atsargas, padedantis žmogui išlikti sveikam, saugoti ir gerinti savo sveikatą. Svarbiausi sveikos gyvensenos elementai yra: racionali mityba, fizinis aktyvumas, grūdinimasis, poilsis, savitvarda, dvasinis pasaulis, sveikatai žalingų įpročių atsisakymas.

Sveikata vienas svarbiausių žmogaus laimės komponentų, viena didžiausių vertybių. Žmonės dažnai susimąsto ir pradeda vertinti tik tai, ko neteko. Taip pat ir su sveikata. Kiekvienas turi teisę būti sveikas ir mokėti sveikatą išlaikyti kuo ilgiau. Mokant sveikai gyventi, didelę reikšmę turi teisinga sveikatos, kaip vertybės, samprata. Sveikata – sudėtinga sąvoka. Daugelis žmonių ši terminą supranta skirtingai, todėl požiūris į sveikatą gali būti įvairus ir nuolat keistis (Proškuvienė, 2004).

Tyrimo objektas – žmonių rūpinimasis savo sveikata.

Tyrimo tikslas – išaiškinti kaip žmonės rūpinasi savo sveikata.

Uždaviniai :

 1. Išstudijuoti ir atskleisti visuomenės požiūrį į sveikatą ir sveikatą įtakojančius veiksnius teoriniu aspektu.
 2. Išaiškinti kaip žmonės rūpinasi sveikata;
 3. Ištirti žmonių požiūrį į savo sveikatą.

Tyrimo metodai – teorinės analizės ir apibendrinimo, anketinės apklausos.

Tyrimo dalyviai (respondentai) – tyrime dalyvavo 109 Šiaulių miesto gyventojai: 54 moterys ir 55 vyrai. Tyrimas atliktas 2013 m. sausio mėnesį.

Kursinio darbo struktūra – šį kursinį darbą sudaro: įvadas, 2 skyriai, išvados, 21 literatūros šaltinis, priedai. Tyrimo duomenis iliustruoja 17 paveikslų. Darbo apimtis be priedų - 24 psl.


Turinys

 • Įvadas.3
 • 1 skyrius. VISUOMENĖS SVEIKATA5
 • 1.1. Sveikatos ugdymas ir samprata.7
 • 2 skyrius. ŽMONIŲ POŽIŪRIS Į RŪPINIMĄSI SAVO SVEIKATA10
 • 2.1. Tyrimo metodika12
 • 2.2. Tyrimo rezultatai, jų analizė ir grafinė interpretacija13
 • Išvados23
 • Literatūra24

Reziumė

Autorius
rtenikaityte
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Medicina
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Lap 4, 2015
Apimtis
25 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Mitybos svarba žmonių sveikatai

Medicina Referatas 2016 m. adelė007
Puikiai įvertintas, išsamus, tvarkingas referatas I burnos higienos kurso. Dauguma mokslininkų įrodė, kad neteisinga mityba tiesiogiai nulemia beveik 50 % mirčių, todėl yra...