Informacijos prieinamumo analizė UAB „Sivantony“

24 psl. / 5152 žod.

Ištrauka

Informacija - tai visuma žinių apie kokius nors faktinius duomenis (aplinkos reiškinius, visuomenės procesus, techninius objektus ir kt.) ir jų tarpusavio ryšius. Vartotojo požiūriu šios žinios turi būti suprantamos, priimtinos ir naudingos.
Informacijos paskirstymas, tai efektyvių komunikacijos kanalų ir būdų visuma, skirtų informacinių signalų sklaidai organizacijos viduje ir išorėje, pritaikymui, organizavimui ir palaikymui bei prieigos prie organizacijos informacijos masyvo organizavimui. Pagrindinis informacijos paskirstymo tikslas yra informacijos pristatymas tam asmeniui, kuriam reikia. Pasirinkau šią temą, nes manau, kad labai svarbu yra pateikti informaciją tada kada reikia, ten kur reikia ir kam jos reikia. Mano nagrinėjama įmonė būtent ir susiduria su informacijos paskirtymo problema, kadangi trūksta informacijos apie įmonę, jos produkciją, o tai skatina ir mažą produkcijos, prekės ženklo žinomumą. Išsprendus šią problemą klientui reikalinga informacija būtų greičiau ir lengviau pasiekiama, įmonės produkcija taptų žinomesnė.
Pasirinkta tema yra aktuali tiek vartotojui, tiek pačiai įmonei. Vartotojui aktualu, tai kad reikiama informacija būtų lengvai ir greitai pasiekiama, o įmonei reikalingas didesnis vartotojų susidomėjimas produkcija, didesnis tiek įmonės, tiek prekės ženklo, tiek produkcijos žinomumas ir taip pat didesnės pajamos.
Darbo tikslas:
Pateikti siūlymus, kaip efektyviai paskirstyti informaciją apie UAB „Sivantony“ ir jos parduodamą produkciją.
Darbo uždaviniai:
Darbo tikslai ir uždaviniai bus įgyvendinami pirmiasia išnanalizuojant teorinius temos aspektus. Šioje dalyje bus nagrinėjami įvairūs literatūros šaltiniai pasirinkta tema. Po teorinės analizės bus pereita prie tyriminės darbo dalies. Šioje dalyje bus taikomas aprašomasis tyrimo metodas, kadangi yra aiški darbo tema ir siekiama išsiaiškinti kokia yra situacija UAB „Sivantony“. Šiam tikslui įgyvendinti bus taikomi du duomenų rinkimo metodai, t.y. apklausa, kuri bus pateikta įmonės potencialiems klientams, siekiant išsisaiškinti kokios informacijos reikia klientams, ir daugiakriterinis vertinimas, kad būtų galima įvertinti informacijos paskirstymo alternatyvas. Atlikus teorinę ir tyriminę dalis, bus pereita prie projektinės darbo dalies. Šioje dalyje bus pateikiami siūlymai ir problemos sprendimo būdai.


Turinys

  • 1. ĮVADAS3
  • 2. TEORINĖ DARBO DALIS4
  • 3. TYRIMINĖ DARBO DALIS7
  • 3.1. APKLAUSA8
  • 3.2. DAUGIAKRITERIS VERTINIMAS12
  • 4. PROJEKTINĖ DARBO DALIS18
  • 5. IŠVADOS21
  • 6. LITERATŪROS ŠALTINIAI22
  • PRIEDAI23

Reziumė

Autorius
eywyn
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 12, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
24 psl.

Susiję darbai

Konfidenciali informacija ir jos apsauga

Vadyba Kursinis darbas 2015 m. zymantez
Temos aktualumas. Kiekviena organizacija turi savo tikslus, kurių yra siekiama priimant vienokius ar kitokius sprendimus informacijos pagrindu, todėl informacijos saugojimas ir teisingas jos...