Tautinės, kalbinės, religinės ir etninės mažumos Europoje

25 psl. / 4866 žod.

Ištrauka

Pasaulyje sunku rasti šalį, kurioje žmonės kalba viena kalba, priklauso tai pačiai rasei, išpažįsta vieną tikėjimą, laikosi tų pačių papročių, puoselėja vienos kultūros tradicijas. Vykstantys globalizacijos procesai verčia žmones vystytis, tobulintis. Kultūrinis išsilavinimas tampa taip pat svarbus, kaip ir politinis ar ekonominis. Globalizacijos procesas reikalauja naujų žinių apie svetimas tautas, religijas ar kalbas, todėl verta giliau pažinti savo kultūrą ir stengtis suprasti svetimą. Neretai sakoma, kad globalizacijos procesai padeda formuoti bendrąją pasaulio kultūrą, ištrinti ribas tarp skirtingų tautų. Kai kurie reiškiniai ar produktai jau paplito po visą pasaulį ir tapo daugelio kultūrų komponentu.

Pagal tarptautinę praktiką tos tautinės grupės, kurių valstybės egzistuoja, vadinamos tautinėmis mažumomis, o tos, kurios neturi valstybės, – etninėmis grupėmis. XXI amžiuje tautinių mažumų problema darosi vis aktualesnė ne tik žengiančioms pirmuosius demokratijos žingsnius valstybėms, bet ir senas demokratines tradicijas turinčiai Europai, jau nekalbant apie tas šalis, kur demokratija dar nepasiekiama.

Pasaulis pasižymi kultūrų, rasių, tautybių, kalbų įvairove. Skirtingų kultūrų žmonės laikosi tų pačių esminių sampratų, tačiau žiūri į jas iš skirtingų taškų. Daug sunkumų iškyla bendraujant su kitų kultūrų atstovais. Problemų sukelia kalbos, etnografiniai ar kitokie barjerai. Sunku perprasti kitos šalies papročius, vyraujančias tradicijas, žmonių pažiūras, elgesio motyvus. Pirmiausia reikėtų kiek įmanoma daugiau sužinoti, kokie egzistuoja kultūriniai skirtumai. Juk net paprasčiausias padėkos gestas, šypsena ar linktelėjimas galva įvairiose kultūrose yra traktuojami nevienodai. Tarpkultūrinis, tarptautinis bendravimas neapsiriboja vien tik domėjimusi kita šalimi ar tauta. Reikia pakankamai gerai įvaldyti žodinį bendravimą, o tam reikalingas kalbos mokėjimas. Turbūt svarbiausia savybė norint pažinti kitos tautybės ar religijos žmogų - išmokti toleruoti. Tai reikšmingas žingsnis į geresnę ateitį, kontraktų užmezgimą, artimesnį bei efektyvesnį bendradarbiavimą.

Kiekviena valstybė privalo sudaryti sąlygas, kad tautinės mažumos ar etninės grupės galėtų plėtoti savo kultūrą, išlaikyti savo kalbą, papročius, tikėjimą. Valstybė turi gerbti kiekvieno piliečio laisvą pasirinkimą ir susilaikyti nuo bet kokių jėgos veiksmų, kuriais iš tautų būtų atimama jų teisė į apsisprendimą ir nepriklausomybę.

Šiame darbe bus kalbama apie tautines, kalbines, religines ir etnines mažumas Europos šalyse, aptarti pagrindiniai aspektai, susiję su šiomis mažumomis, bei pateikti

Darbo objektas – tautinės, kalbinės, religinės ir etninės mažumos Europoje.

Darbo problema – kokia yra Europos tautinė sudėtis?

Darbo tikslas – apžvelgti tautines, kalbines, religines ir etnines mažumas Europos šalyse.

Darbo uždaviniai:

  1. Apibrėžti tautinių, kalbinių, religinių ir etninių mažumų sampratą.
  2. Išnagrinėti mažumų bruožus.
  3. Apžvelgti mažumas Europoje.

Temos aktualumas. Vykstant globalizacijos procesui susiduria skirtingos kultūros, jos persipina ir pradeda sąveikauti. Tautų įvairovės problema gali būti sprendžiama pažįstant šalių bei regionų subtilybes, atrandant susiklosčiusių situacijų priežastis bei nagrinėjant šalių tautines sudėtis.


Turinys

  • Tautinės mažumos samprata
  • Tautinės mažumos Europoje
  • Tautinės mažumos Lietuvoje
  • Etninės mažumos
  • Kalbinės mažumos
  • Religinės mažumos

Reziumė

Autorius
b.m.t.
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 18, 2015
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
25 psl.

Susiję darbai

Europinio politinio mentaliteto bruožai

Viešasis administravimas Prezentacija 2012 m. ausrytuuukas
Darbo tikslas- supažindinti su pagrindiniais europinio politinio mentaliteto bruožais. Šis darbas buvo pristatytas Klaipėdos universitete ir įvertintas 9. Istorinis mentalitetas- ,,mąstymo...

Europos Sąjungos struktūriniai fondai

Viešasis administravimas Referatas 2011 m. laurauske
Referatas, skirtas Europos Sąjungos valdymo sistemų dalykui, apie Europos Sąjungos struktūrinius fondus. Šiame darbe nuodugniai, tačiau sistemingai apžvelgiami esminiai ES Struktūrinių fondų aspektai,...

Latvijos tautinių mažumų problematika

Viešasis administravimas Referatas maltamok
Latvijai 1990 metais gegužės 4 dieną atkūrus nepriklausomybę iškilo labai daug klausimų dėl tautinių mažumų padėties ir jų problemų. Pirmoji problema, su...