Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Kainodaros politika "Vilniaus duona"

0 atsiliepimų
Autorius:

Prekė patenka vartotojui per mainų procesą. Santykis, kuriuo prekės mainomos viena į kitą ir kuris išreikštas pinigais, yra kaina. Tarpininkaujant kainai, vyksta prekių mainai. Todėl kaina yra pagrindinis viso prekinio ūkio reguliatorius. Prekių kainų svyravimai nulemia tai, kad gamyba vyktų remiantis paklausa. Rinkos kainos lygis rodo, ar prekės gamybą reikia padidinti, ar sumažinti. Kaina yra tarsi barometras, rodantis prekės trūkumą ar jos perteklių, palyginti su visuomenės poreikiu rinkoje. Firmai dirbant rinkos sąlygomis, kaina yra vienas iš jos bendrosios politikos elementų. Tai svarbus kiekvienos firmos rodiklis, nes pagrindinė jos funkcija - garantuoti įplaukas iš prekių pardavimo. Be to, kaina labai svarbi ir prekių vartotojams, todėl ji nulemia santykius tarp firmos bei prekių rinkos.

Kiekviena firma privalo rengti savo kainų politiką, išmokti savarankiškai nustatyti rinkos kainas, gaminamai ir parduodamai produkcijai.

Todėl rinkos sąlygomis kainų teorijos ir praktikos plėtojimo klausimai itin svarbūs. Kainodaros problemos ekonomikoje visada buvo gana sudėtingos ir nepakankamai ištirtos, o kainos - labai svarbus socialinių ir ekonominių santykių elementas. Kainodara - sudėtingas procesas, todėl labai svarbu jį ištirti.

Temos aktualumas ir naujumas. Kiekviena ekonominė veikla yra neatsiejama nuo pagrindinės ekonomikos problemos sprendimo: kaip minimaliai panaudoti turimus išteklius, kad būtų galima gauti maksimalią pridėtinę vertę. Šiame kursiniame darbe aprašysiu vieną iš organizacijos procesų – kainodaros politiką pasirinktoje UAB „Vilniaus duona“, kurią galime suprasti kaip visas su rinka, į kurią orientuota organizacijos veikla, susijusias priemones ir sprendimus, turinčius skatinti tam tikrų tikslų pasiekimą nustatant kainas. Mums labai svarbu ar bent jau smalsu sužinoti kaip yra nustatomos kainos, kokios strategijos taikomos „apgauti“ pirkėjus, kokių nuolaidų galima tikėtis iš pardavėjo ir t.t. Įmonei gali būti įdomu sužinoti, kokius būdus galima naudoti kainoms apskaičiuoti ir kuris iš jų gali atnešti didesnį pelną. Kaip matome, kaina – svarbus rinkos elementas, todėl savo darbe aš pamėginsiu apžvelgti kainodarą ir kainą tiek teoriškai, tiek praktiškai.

Taigi šio kursinio darbo tikslas – remiantis teorine ir praktine medžiaga išanalizuoti atskleisti kainos ir kainodaros politikos ekonominę prasmę, remiantis praktiniais pavyzdžiais, parodyti, kaip kainos nustatomos UAB “Vilniaus duona”. Aptariant šios bendrovės kainodaros politiką, kursiniame darbe pasirinkau vieno iš įmonės gaminamo produkto (duonos „Močiutės duona“) pardavimo kainos formavimą.

 

Šiuo atveju svarbiausi darbo uždaviniai yra šie:

*                    išsiaiškinti kainodaros politikos esmę ir tikslus, strategijas, kainų nustatymo metodus;

*                    nagrinėjamos įmonės UAB “Vilniaus duona” apibūdinimas;

*                    šakos, kurioje veikia įmonė UAB “Vilniaus duona” apibūdinimas;

*                    UAB “Vilniaus duona” duonos gamybos kainos nustatymo principų analizė;

*                    įmonės kainodaros strategijos, taikomų nuolaidų ir kainodaros ypatumų analizė;

*                    konkurencinės situacijos rinkoje analizė;

*                    remiantis tyrimo rezultatais kainodaros politikos UAB „Vilniaus duona” pateikti išvadas bei pasiūlyti įmonės vadovams efektyvias problemų sprendimo galimybes.

Tyrimo objektas – kainodaros politikos formavimas ir analizė UAB „Vilniaus duona“ konkurentų atžvilgiu.

Tyrimo metodai: Taikant mokslinės literatūros ir šaltinių analizės metodą bei įmonių dokumentų analizę, naudojant statistinių duomenų analizę pateikiama kainodaros politikos analizė bei remiantis jais apskaičiuojama pasirinkto produkto „Močiutės duona” kaina taikant kainų nustatymo metodus.

Kursinio darbo sudėtis. Darbas susideda iš dviejų pagrindinių dalių: teorinės ir praktinės. Iš pradžių, pirmoje dalyje pateiksiu šiek tiek teorijos, kad labiau susipažintumėte su kainodara ir jos ypatumais. Antroje kursinio projekto dalyje nagrinėjama konkrečios organizacijos – UAB „Vilniaus duona“ – kainodaros politika. Kursiniame darbe pasirinkau vieno iš įmonės gaminamo produkto (duonos „Močiutės duona“) pardavimo kainos formavimą. Kainodaros politikos formavimas įmonėje apima veiksmus, kuriuos galima suskirstyti į šias dalis: kainodaros tikslų nustatymą, įtakojančių veiksnių nagrinėjimą, kainos nustatymo metodų ir kainodaros strategijos pasirinkimą. Vadovaujantis šiais principais bus aprašoma kursinio projekto antoji dalis.

Pagrindiniai duomenys, naudojami pirmoje kursinio projekto dalyje, yra mokomųjų literatūros šaltinių pateikta informacija - tai yra objektyvūs duomenys. Antroje dalyje naudojama informacija gauta iš įvairių literatūros šaltinių, publikacijų, straipsnių, žurnalų, ekspertų tyrimų bei subjektyvi mano nuomonė ir išvados. Galiausiai pateiksiu savo išvadas ir pasiūlymus bei naudotos literatūros ir kitų informacijos šaltinių sąrašą.

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
8500 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS .
 • TEORINĖ DALIS.
 • 1. KAINODAROS POLITIKA5
 • 1.1. KAINODAROS POLITIKA IR TIKSLAI5
 • 1.2. KAINŲ POLITIKOS RŪŠYS6
 • 1.3. KAINODAROS STRATEGIJOS8
 • 1.4. KAINOS NUSTATYMO METODAI10
 • PRAKTINĖ DALIS.
 • 2. KAINODAROS POLITIKA UAB „VILNIAUS DUONA“12
 • 2.1. UAB "VILNIAUS DUONA" VYKDOMA VEIKLA12
 • 2.2. PRODUKTŲ REALIZAVIMO RINKŲ ANALIZĖ16
 • 2.3. LYDERIO POZICIJŲ UŽĖMIMAS RINKOJE (Konkurentų prekių kainų analizė)18
 • 2.4. UAB „VILNIAUS DUONA“ PREKIŲ KAINOS NUSTATYMO PRINCIPAI23
 • 2.5. UAB „VILNIAUS DUONA“ ĮMONĖS KAINODAROS STRATEGIJA, TAIKOMOS
 • KAINŲ NUOLAIDOS31
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI31
 • LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS33

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Kainodaros politika „Vilniaus duona“ įmonėje pasirinkto produkto
Kursinis darbas Kainodaros politika „Vilniaus duona“ įmonėje pasirinkto produkto

         Temos aktualumas ir naujumas.          Kainos mus supa iš visų pusių. Reikia mokėti nuomą už [...]

Kainodara ir jos tobulinimo galimybės prekybos įmonėje UAB
Kursinis darbas Kainodara ir jos tobulinimo galimybės prekybos įmonėje UAB "X"

Temos aktualumas. Šiuo metu pasaulinėje rinkoje veikia begalė įvairių prekybinių organizacijų, tarp kurių jaučiama itin [...]

Kainodaros konspektas egzaminui
Konspektas Kainodaros konspektas egzaminui

Apibūdinkite kainos svarbą rinkos ekonomikos funkcionavimui Kas yra kaina? Kainos funkcijos Pagrindinės kainodaros metodų grupės Kainos nustatymo ypatumai tobulos [...]

Kainodara, kainų nustatymo metodai
Referatas Kainodara, kainų nustatymo metodai

Kaina yra labai svarbus įmonės ekonominis rodiklis, kuris yra priemonė įmonės tikslams pasiekti. Teisinga kainodaros [...]

Kainodaros organizavimas UAB “Lelija”
Kursinis darbas Kainodaros organizavimas UAB “Lelija”

Šio kursinio projekto tikslas – smulkiai ir kuo nuodugniau išanalizuoti akcinės bendrovės „Lelija“ kainodaros organizavimo [...]

Kainodaros organizavimas UAB “x”
Kursinis darbas Kainodaros organizavimas UAB “x”

Kainodara sudėtingas prekių rinkos konjunktūros mechanizmas, tai tam tikras rinkos barometras. Kainą parodo visą kainodaros [...]

IĮ “X” kainodaros strategija
Referatas IĮ “X” kainodaros strategija

Individuali įmonė „Prie Ventos“ ketina nuomoti patalpas. Šio verslo teikiamos paslaugos yra patalpų nuoma, pirtis [...]

Kainodaros strategijos
Prezentacija Kainodaros strategijos

53 skaidrės! [...]

Kainodaros principai ir kainų nustatymo būdai
Referatas Kainodaros principai ir kainų nustatymo būdai

Kaip ir dauguma marketingo sprendimų, kainodara – tai menas, sumanumas. Jis priklauso nuo metodo teisingo [...]

Kainodaros organizavimas AB “Žemaitijos pienas”
Kursinis darbas Kainodaros organizavimas AB “Žemaitijos pienas”

Kainodaros politika – tai sritis, kurią kiekvienas verslininkas turi išmanyti, norėdamas užsitikrinti patogią nišą rinkoje.

Kainodaros mokslinių straipsnių analizė
Referatas Kainodaros mokslinių straipsnių analizė

Temos aktualumas Kainodara yra sudėtingas procesas, kadangi kainos nustatymas įtakoja gamintojus, tiekėjus, įmonių savininkus, mus – [...]

Kainodaros organizavimas. UAB „Kampynė“ gaminys – bandelės su mėsa
Kursinis darbas Kainodaros organizavimas. UAB „Kampynė“ gaminys – bandelės su mėsa

Kainodara – tai visų kainą formuojančių, psichologinių, socialinių, politinių, rinkos ir kitokių veiksnių sistema. Kaina [...]

Kainodaros strategijos ir jos įgyvendinimo vertinimas UAB “X”
Kursinis darbas Kainodaros strategijos ir jos įgyvendinimo vertinimas UAB “X”

Įmonėje kainodaros klausimai turėtų būti nagrinėjami jos bendrame marketingo veiklos kontekste. Tai reiškia, kad, prieš [...]

Kainodaros organizavimas įmonėje UAB „Refra“
Kursinis darbas Kainodaros organizavimas įmonėje UAB „Refra“

Kainodara – tai visų kainą formuojančių, psichologinių, socialinių, politinių, rinkos ir kitokių veiksnių sistema. Kaina [...]

Kainodaros organizavimas AB „Pieno žvaigždės“: fermentinis sūris
Kursinis darbas Kainodaros organizavimas AB „Pieno žvaigždės“: fermentinis sūris

Šiomis dienomis pasaulyje vyksta daugybė dalykų, jame savo veikla užsiima begalės kompanijų, kurios nuolat siekia [...]