Organizacijos klimatas

30 psl. / 5.570 žod.

Ištrauka

Šiame kursiniame darbe pristatomas organizacijos klimato, kaip sąvokos ir fenomeno, apibūdinimas, jo ryšio su organizacijos veiklos rezultatais apžvalga ir Vilkaviškio lopšelio-darželio „Buratinas“ klimato tyrimai, kurie atlikti specialia metodika.
Organizacijos klimato tyrimai atskleidžia darbuotojų požiūrį į įvairius organizacijos aspektus: organizacijos tikslus, darbo organizavimą, darbo sąlygas, komunikaciją organizacijoje, tarpasmeninius santykius, vadovavimo ypatumus, mokymosi galimybes, pokyčius organizacijoje ir kt.. Tai leidžia prognozuoti įvairias problemas organizacijoje, numatyti būdus joms išvengti bei, jau iškilusių problemų, sprendimų galimybes.
Šio darbo tikslas – išsiaiškinti ir įvertinti realiai veikiančios įstaigos klimatą bei pateikti pasiūlymus. Vilkaviškio lopšelio-darželio „Buratinas“ klimato tyrimas buvo atliekamas specialiai sukurto klausimyno pagalba, kuris buvo sudaromas atsižvelgiant į tokio tyrimo tikslus, įstaigos specifiką bei poreikius.


Turinys

 • ĮVADAS-5
 • 1. ORGANIZACIJOS KLIMATO IŠTAKOS IR SAMPRATA-6
 • 1.1. Organizacijos klimatas ir tyrėjų veiklos rezultatai-6
 • 1.2. Organizacijos klimato samprata-7
 • 1.3. Organizacijos klimatą lemiantys veiksniai-10
 • 2. ORGANIZACIJOS KLIMATO TYRIMAS-11
 • 2.1. Įmonės klimato charakteristikos-12
 • 2.2. Klimato tyrimo procesas-12
 • 3. LOPŠELIO-DARŽELIO „BURATINAS“ KLIMATO TYRIMAS-13
 • 3.1. Tyrimo eiga ir rezultatų analizė-14
 • 3.2. Tyrimo išvados ir rekomendacijos-23
 • IŠVADOS-25
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS-26
 • PRIEDAI-27

Reziumė

Autorius
jusala
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 21, 2012
Publikuotas
2007 m.
Apimtis
30 psl.

Susiję darbai

Organizacija, organizacinės sistemos ypatumai

Vadyba Referatas sausainis
Vadyba - valdymas, vadovavimas socialinėms grupėms, žmonėms, įvairaus tipo organizacijoms, įmonėms, įstaigoms, mokykloms ir t.t. Vadybos mokslo praktika labai sena. Rašytiniai dokumentai egzistuoja...

Darbuotojų kaitos valdymas organizacijoje

Vadyba Kursinis darbas 2007 m. donatak
Šiuolaikinėje visuomenėje formuojasi nauji santykiai kaip tarp žmonių apskritai, tai ir tarp žmonių įmonėse. Žmogus dirbdamas organizacijoje tikisi ne tik ekonominės naudos, saugos...

Komandinis ir grupinis darbas organizacijoje

Vadyba Referatas honey
Aktualumas. Šiuolaikiniame versle daugelis įmonių vis dažniau susiduria su ekstremaliomis situacijomis, sudėtingomis problemomis, kurioms suvaldyti ar išspręsti tradicinės organizacinės struktūros ir senos hierarchijos...