Socialiniai mokslai / Teisė

Tėvų ir vaikų tarpusavio išlaikymo teisinis reguliavimas

0 atsiliepimų
Autorius:
Temos aktualumas. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinta pareiga teikti išlaikymą yra skirta ginti ir saugoti vaikų bei tėvų teisę į materialinį aprūpinimą. Tačiau vis daugėja asmenų, kurie savanoriškai neteikia tokio išlaikymo, todėl jiems taikoma valstybės prievarta. Tai rodo ir teismuose didėjantis bylų skaičius dėl išlaikymo priteisimo . Vien per ketverius metus (nuo 2006 iki 2010 metų) pirmos instancijos teismuose bylų dėl išlaikymo priteisimo vaikams padaugėjo daugiau nei 40%, o bylų dėl pilnamečių vaikų pareigos išlaikyti savo tėvus – apie 50%. Nagrinėjamos temos būtinumą pabrėžia ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, kuri rodo, kad bylos susijusios su tėvų ir vaikų tarpusavio išlaikymu yra sudėtingos ne tik dėl faktinių aplinkybių nustatymo, bet ir teisine prasme. Galima daryti išvadą, kad šeimos narių teisiniai santykiai, susiję su tarpusavio išlaikymu, yra aktuali visuomenės narių problema. Šios tyrimo problemos nagrinėjimas yra būtinas, nes anksčiau nebuvo atliktas išsamus tyrimas panašia tema bei šiame darbe bus aptarta tiek tėvų, tiek vaikų išlaikymo pareigos.
Tyrimo problema. Vaikų ir tėvų tarpusavio išlaikymo pareiga yra numatyta šiuose teisės aktuose: Lietuvos Respublikos Konstitucijoje; Civiliniame kodekse; Civilinio kodekso komentare; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų senato nutarime Nr. 54; 2007 m. birželio 7d. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarime; Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje; moksliniuose leidiniuose: Pranciškaus Stanislavo Vitkevičius knygoje „Šeimos narių turtiniai teisiniai santykiai“; Gedimino Sagačio moksliniame darbe; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje. Tačiau, būtent šia tema nėra atlikta išsamaus tyrimo, todėl tyrimo problemą sudaro trys probleminiai klausimai.
Probleminiai klausimai:
1. Kodėl būtina teisiškai reguliuoti tėvų ir vaikų tarpusavio išlaikymą?
2. Kokią reikšmę turi išlaikymo atsiradimo ir pasibaigimo nustatymo momentai?
3. Kokios yra išlaikymo išieškojimo pagal teismo sprendimus problemos?
Tyrimo objektas. Vaikų ir tėvų tarpusavio išlaikymo teisinis reguliavimas.
Tyrimo tikslas. Atskleisti vaikų ir tėvų tarpusavio išlaikymo teisinį reguliavimą.
Tyrimo uždaviniai:
1. Paaiškinti išlaikymo teisinio santykio sampratą ir subjektus;
2. Apibūdinti tarpusavio išlaikymo institutą;
3. Išanalizuoti išlaikymo priteisimo formos ir dydžio nustatymą remiantis teismų praktika;
4. Atskleisti išlaikymo priteisimo aktualijas teismų praktikoje.
Tyrimo metodai. Norminių teisės aktų, teisinių dokumentų analizė.
Darbo struktūra. Darbas susideda iš įvado ir trijų jo dalių. Pirmoje dalyje - informacinių šaltinių apžvalga, kurioje nagrinėjama vaikų ir tėvų tarpusavio išlaikymo teisiniai klausimai, išlaikymo dydis, forma, išlaikymo išieškojimas vaikams, pilnamečių vaikų išlaikymo klausimas bei jų pareiga išlaikyti savo tėvus. Antroje dalyje - darbo metodai ir priemonės. Išskiriami teisės aktai ir mokslinė literatūra, padedanti atskleisti tėvų ir vaikų tarpusavio išlaikymo teisinį reguliavimą. Trečioje dalyje - darbo rezultatai ir jų aptarimas. Pateikiama teismų praktika dėl išlaikymo dydžio ir formos nustatymo ypatumų bei išskiriamos aktualijos dėl išlaikymo priteisimo teismų praktikoje. Pabaigoje - išvados bei literatūros sąrašas.
Studijų rezultatų sąrašas:
1. Suvokti teisę kaip sistemą ir žinoti teisinių reiškinių tarpusavio sąsajas ir vidinius ryšius.
2. Mokėti parinkti ir vertinti teisės normas, reguliuojančias žmonių elgesį.
3. Mokėti naudotis įvairiomis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, valdyti teisinės informacijos duomenų bazes ir teisinės informacijos srautus.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
10877 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ APŽVALGA5
 • 1.1. Išlaikymo teisinio santykio (alimentinės prievolės) samprata ir subjektai6
 • 1.2. Tėvų pareiga išlaikyti vaikus ir jos įgyvendinimas9
 • 1.2.1. Vaikų išlaikymo dydis ir forma, pakeitimas14
 • 1.2.2. Išlaikymo prievolės pabaiga17
 • 1.3. Pilnamečių vaikų pareiga išlaikyti savo tėvus20
 • 2. DARBO METODAI IR PRIEMONĖS24
 • 2.1. Tyrimo eigos pristatymas24
 • 3. DARBO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS25
 • 3.1. Išlaikymo dydžio ir formos nustatymo ypatumai remiantis teismų praktika25
 • 3.2. Išlaikymo priteisimo aktualijos teismų praktikoje28
 • IŠVADOS31
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS32

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Tėvų pareigos materialiai išlaikyti savo vaikus analizė, išlaikymo priteisimo klausimai
Referatas Tėvų pareigos materialiai išlaikyti savo vaikus analizė, išlaikymo priteisimo klausimai

Šeima tai didžiausia vertybė kiekvienam žmogui, o ypač vaikams. Šeima vaikui, tai aplinka kurioje jis [...]

Tėvų įtaka įveikiant ikimokyklinio amžiaus vaikų mikčiojimą
Kursinis darbas Tėvų įtaka įveikiant ikimokyklinio amžiaus vaikų mikčiojimą

Metodologinė tyrimo apibrėžtis. Kalba yra viena svarbiausių žmonių komunikavimo priemonių. Jos pagalba žmonės savo mintis [...]

Migracijoje gyvenančių vaikų teisių užtikrinimas
Diplominis darbas Migracijoje gyvenančių vaikų teisių užtikrinimas

Magistro darbo temos aktualumas. Migracija kaip reiškinys Lietuvoje jau nemažai metų yra išties aktualus. Artėjant [...]

Mėsos produktų naudojimo teisinis reguliavimas
Prezentacija Mėsos produktų naudojimo teisinis reguliavimas

Tikslas Sąvokos Mėsos gaminių standarto nuostatos Mėsos rūšys Mėsos gaminių ženklinimo [...]

Vaikų teisių apsaugos pagrindai
Rašinys Vaikų teisių apsaugos pagrindai

Žvelgiant į praeitį, XIX amžiaus pabaigoje, į vaiką buvo žiūrima kaip į suaugusįjį, nebuvo nė [...]

Pirkimo - pardavimo sutarties teisinis reguliavimas
Referatas Pirkimo - pardavimo sutarties teisinis reguliavimas

Pirkimo-pardavimo sutartis yra viena iš svarbiausių komercinės veiklos sutarčių, taip pat viena labiausiai paplitusių civilinių [...]

Tėvų ir vaikų konfliktas
Rašinys Tėvų ir vaikų konfliktas

Visais laikais iškyla nesutarimų tarp tėvų ir vaikų. Dažniausiai tai nutinka dėl skirtingo požiūrio į [...]

Tėvų žinios apie vaikų teises
Diplominis darbas Tėvų žinios apie vaikų teises

    Sujudimus dėl vaiko teisių buvo galima įžvelgti jau  XIX a. viduryje. XX a. pradžioje vaikai [...]

Vežimo sutartis, jos ypatumai ir teisinis reguliavimas
Referatas Vežimo sutartis, jos ypatumai ir teisinis reguliavimas

Sutarčių teisė – sistema teisės normų, kuriomis nustatomi, įtvirtinami arba kurių pagrindu pasibaigia (netenka teisinės [...]

Bendravimas šeimoje: vaikų ir tėvų konfliktas
Referatas Bendravimas šeimoje: vaikų ir tėvų konfliktas

  1.3. Konfliktų priežastys Vaiko santykiai su šeimynykščiais ne visada būna sklandūs ir darnūs. Jis neretai patenka [...]

Socialinės paramos ryšys su neįgalius vaikus auginančių tėvų psichologiniu prisitaikymu
Prezentacija Socialinės paramos ryšys su neįgalius vaikus auginančių tėvų psichologiniu prisitaikymu

Neįgalaus vaiko gimimas šeimoje visuomet sukelia psichologinę krizę, kai kilę sunkumai viršija tėvų arba kitų [...]

Praktikos ataskaita: Kauno miesto savivaldybės vaikų teisių apsaugos skyrius
Praktikos ataskaita Praktikos ataskaita: Kauno miesto savivaldybės vaikų teisių apsaugos skyrius

2014 m. sausio 2 d. – vasario 3 d. Kauno miesto savivaldybėje atlikau kvalifikacinę politologinę [...]

Paskolos sutarties teisinės reguliavimas
Kursinis darbas Paskolos sutarties teisinės reguliavimas

 Viena iš dažniausiai sudaromų sutarčių yra paskolos sutartis. Paskola yra laikomi svetimi skolinti pinigai, kuriais [...]

Vaikų, netekusių tėvų globos, socializacijos ypatumai vaikų globos namuose
Kursinis darbas Vaikų, netekusių tėvų globos, socializacijos ypatumai vaikų globos namuose

Dar XX a.pabaigoje Lietuvoje prabilta apie globos institucijose augančių vaikų socialines problemas, kurios gali priklausyti [...]

Vaikų teisių apsauga. Jų teisinis reglamentavimas
Referatas Vaikų teisių apsauga. Jų teisinis reglamentavimas

Po Didžiosios Prancūzijos revoliucijos buvo susidomėta žmogaus ir piliečio teisėmis bei laisvėmis. Tačiau tuo metu [...]