Tėvų ir vaikų tarpusavio išlaikymo teisinis reguliavimas

33 psl. / 10877 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinta pareiga teikti išlaikymą yra skirta ginti ir saugoti vaikų bei tėvų teisę į materialinį aprūpinimą. Tačiau vis daugėja asmenų, kurie savanoriškai neteikia tokio išlaikymo, todėl jiems taikoma valstybės prievarta. Tai rodo ir teismuose didėjantis bylų skaičius dėl išlaikymo priteisimo . Vien per ketverius metus (nuo 2006 iki 2010 metų) pirmos instancijos teismuose bylų dėl išlaikymo priteisimo vaikams padaugėjo daugiau nei 40%, o bylų dėl pilnamečių vaikų pareigos išlaikyti savo tėvus – apie 50%. Nagrinėjamos temos būtinumą pabrėžia ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, kuri rodo, kad bylos susijusios su tėvų ir vaikų tarpusavio išlaikymu yra sudėtingos ne tik dėl faktinių aplinkybių nustatymo, bet ir teisine prasme. Galima daryti išvadą, kad šeimos narių teisiniai santykiai, susiję su tarpusavio išlaikymu, yra aktuali visuomenės narių problema. Šios tyrimo problemos nagrinėjimas yra būtinas, nes anksčiau nebuvo atliktas išsamus tyrimas panašia tema bei šiame darbe bus aptarta tiek tėvų, tiek vaikų išlaikymo pareigos.
Tyrimo problema. Vaikų ir tėvų tarpusavio išlaikymo pareiga yra numatyta šiuose teisės aktuose: Lietuvos Respublikos Konstitucijoje; Civiliniame kodekse; Civilinio kodekso komentare; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų senato nutarime Nr. 54; 2007 m. birželio 7d. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarime; Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje; moksliniuose leidiniuose: Pranciškaus Stanislavo Vitkevičius knygoje „Šeimos narių turtiniai teisiniai santykiai“; Gedimino Sagačio moksliniame darbe; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje. Tačiau, būtent šia tema nėra atlikta išsamaus tyrimo, todėl tyrimo problemą sudaro trys probleminiai klausimai.
Probleminiai klausimai:
1. Kodėl būtina teisiškai reguliuoti tėvų ir vaikų tarpusavio išlaikymą?
2. Kokią reikšmę turi išlaikymo atsiradimo ir pasibaigimo nustatymo momentai?
3. Kokios yra išlaikymo išieškojimo pagal teismo sprendimus problemos?
Tyrimo objektas. Vaikų ir tėvų tarpusavio išlaikymo teisinis reguliavimas.
Tyrimo tikslas. Atskleisti vaikų ir tėvų tarpusavio išlaikymo teisinį reguliavimą.
Tyrimo uždaviniai:
1. Paaiškinti išlaikymo teisinio santykio sampratą ir subjektus;
2. Apibūdinti tarpusavio išlaikymo institutą;
3. Išanalizuoti išlaikymo priteisimo formos ir dydžio nustatymą remiantis teismų praktika;
4. Atskleisti išlaikymo priteisimo aktualijas teismų praktikoje.
Tyrimo metodai. Norminių teisės aktų, teisinių dokumentų analizė.
Darbo struktūra. Darbas susideda iš įvado ir trijų jo dalių. Pirmoje dalyje - informacinių šaltinių apžvalga, kurioje nagrinėjama vaikų ir tėvų tarpusavio išlaikymo teisiniai klausimai, išlaikymo dydis, forma, išlaikymo išieškojimas vaikams, pilnamečių vaikų išlaikymo klausimas bei jų pareiga išlaikyti savo tėvus. Antroje dalyje - darbo metodai ir priemonės. Išskiriami teisės aktai ir mokslinė literatūra, padedanti atskleisti tėvų ir vaikų tarpusavio išlaikymo teisinį reguliavimą. Trečioje dalyje - darbo rezultatai ir jų aptarimas. Pateikiama teismų praktika dėl išlaikymo dydžio ir formos nustatymo ypatumų bei išskiriamos aktualijos dėl išlaikymo priteisimo teismų praktikoje. Pabaigoje - išvados bei literatūros sąrašas.
Studijų rezultatų sąrašas:
1. Suvokti teisę kaip sistemą ir žinoti teisinių reiškinių tarpusavio sąsajas ir vidinius ryšius.
2. Mokėti parinkti ir vertinti teisės normas, reguliuojančias žmonių elgesį.
3. Mokėti naudotis įvairiomis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, valdyti teisinės informacijos duomenų bazes ir teisinės informacijos srautus.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ APŽVALGA5
 • 1.1. Išlaikymo teisinio santykio (alimentinės prievolės) samprata ir subjektai6
 • 1.2. Tėvų pareiga išlaikyti vaikus ir jos įgyvendinimas9
 • 1.2.1. Vaikų išlaikymo dydis ir forma, pakeitimas14
 • 1.2.2. Išlaikymo prievolės pabaiga17
 • 1.3. Pilnamečių vaikų pareiga išlaikyti savo tėvus20
 • 2. DARBO METODAI IR PRIEMONĖS24
 • 2.1. Tyrimo eigos pristatymas24
 • 3. DARBO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS25
 • 3.1. Išlaikymo dydžio ir formos nustatymo ypatumai remiantis teismų praktika25
 • 3.2. Išlaikymo priteisimo aktualijos teismų praktikoje28
 • IŠVADOS31
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS32

Reziumė

Autorius
sausainis
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Teisė
Kaina
€10.20
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 13, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
33 psl.

Susiję darbai

Teisės norma kaip teisinio reguliavimo priemonė

Teisė Referatas 2014 m. mirksiukee
Temos aktualumas ir reikšmingumas: Teisės norma ir teisinis reguliavimas yra neatsiejami dalykai. Teisės normą galima suprasti kaip elgesio standartą, kuris reguliuoja žmonių elgesį....