Socialiniai mokslai / Teisė

Civilinio proceso teisės principų įtaka teisingumo vykdymui Lietuvoje

0 atsiliepimų
Autorius:
Temos aktualumas. Lietuvai žengus pirmuosius nepriklausomybės žingsnius, buvo smarkiai pertvarkoma sovietinė sistema į respublikinę. Buvo pertvarkoma visa teisinė sistema, keičiami, tobulinami ir kuriami nauji įstatymai. Per šį laikotarpį atsirado didesnės galimybės vystytis civilinio proceso teisei. Todėl keitėsi visuomenės požiūris į civilinio proceso teisę, nes valstybė suvokė, kad tai bus šalies teisingumo pagrindas.
Civilinio proceso teisė- tai sistema teisės normų, reguliuojančių teismo byloje asmenų ir kitų proceso dalyvių veiklą, teismui nagrinėjant ieškinius ir vykdant teismo sprendimus. 2002 m. vasario 28 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė naująjį Civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymą. Kuriuo buvo siekiama, kad civilinio proceso teisė taps iš esmės stabili, o tolesni pokyčiai nereikš tam tikrų civilinio proceso institutų esmės keitimosi ir lems esamos sistemos tobulinimą.
Tyrimo problema. Išsamiausiai apie civilinio proceso teisės įtaką teisingumo vykdymui Lietuvoje nagrinėjama šiuose teisės aktuose bei moksliniuose leidiniuose: Lietuvos Respublikos Konstitucijoje; Civilinio proceso kodekse; Egidijaus Laužiko, Valentino Mikelėno ir Vytauto Nekrošiaus vadovėlyje „Civilinio proceso teisė“ bei Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso komentare, Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje, Tarptautinio pilietinio ir politinių teisių pakte, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, Teismų įstatyme, Jungtinių Tautų Organizacijos Generalinėje Asamblėjoje. Taigi, šia tema negalime atlikti iki galo išsamų tyrimą, todėl tyrimo problemą sudaro šie 3 probleminiai klausimai.
Tyrimo probleminiai klausimai:
1. Kodėl būtina laikytis civilinio proceso teisės principų vykdant teisingumą ?
2. Kaip įtakoja teisingumo vykdymą civilinio proceso teisės principai?
3. Kiek svarbūs civilinio proceso teisės principai teisingumo vykdymui?
Tyrimo objektas- civilinio proceso teisės principų įtaka.
Tyrimo tikslas- atskleisti civilinio proceso teisės principų įtaką teisingumo vykdymui Lietuvoje.
Tyrimo uždaviniai:
1. Apibūdinti civilinio proceso teisės principų sampratą, reikšmę.
2. Palyginti civilinio proceso teisės principus.
3. Išryškinti civilinio proceso teisės principų teisingumo vykdymą.
4. Išskirti civilinio proceso teisės principų reglamentavimo teisės aktus.
Tyrimo metodai. Mokslinės literatūros bei norminių teisės aktų analizės.
Kursinio darbo struktūra:
Darbas susideda iš įvado ir trijų jo dalių. Pirmoje dalyje- informacinių šaltinių apžvalga, kurioje nagrinėjama civilinio proceso teisės principų samprata ir reikšmė, civilinio proceso teisės principai, civilinio proceso teisės principų reglamentavimas Lietuvos teisės aktuose bei civilinio proceso teisės principų taikymas vykdant teisingumą Lietuvoje. Antroje dalyje- dar metodai ir priemonės. Išskiriami teisės aktai ir mokslinė literatūra, padedanti atskleisti civilinio proceso teisės principų vykdant teisingumą Lietuvoje. Trečioje dalyje- darbo rezultatai ir jų aptarimas. Įvardijama civilinio proceso teisės principų samprata, pabrėžti civilinio proceso tikslai, esmė bei dar kartą pabrėžtas svarbumas civilinio proceso teisės principų vykdant teisingumą. Pabaigoje - išvados ir rekomendacijomis bei literatūrinis sąrašas.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
9694 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ APŽVALGA5
 • 1.1. Civilinio proceso teisės principų samprata ir jų reikšmė5
 • 1.2. Civilinio proceso teisės principai9
 • 1.3. Civilinio proceso teisės principų reglamentavimas Lietuvos teisės aktuose18
 • 1.4. Civilinio proceso teisės principų pritaikymas vykdant teisingumą Lietuvoje26
 • 2. DARBO METODAI IR PRIEMONĖS28
 • 2.1 Tyrimo eigos pristatymas28
 • 3. DARBO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS29
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS30
 • LITERATŪRINIS SĄRAŠAS32

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Teisės ir įstatymų analogijos taikymo civiliniame procese taisyklės
Kursinis darbas Teisės ir įstatymų analogijos taikymo civiliniame procese taisyklės

CIVILINIO PROCESO TEISĖ II TEISĖS IR ĮSTATYMŲ ANALOGIJOS TAIKYMO CIVILINIAME PROCESE TAISYKLĖS Teisės taikymo praktikoje, dėl įvairių [...]

Civilinis ieškinys baudžiamajame kodekse: dviejų procesinių teisės šakų koreliacija
Diplominis darbas Civilinis ieškinys baudžiamajame kodekse: dviejų procesinių teisės šakų koreliacija

Temos aktualumas ir problema. Tarptautiniuose ir regioniniuose teisės aktuose yra įtvirtintos nuostatos, kurios užtikrina valstybės [...]

Decentralizacijos procesų įtaka viešojo valdymo efektyvumui Lietuvoje
Kursinis darbas Decentralizacijos procesų įtaka viešojo valdymo efektyvumui Lietuvoje

Aktualumas. Kiekvienos valstybės viešojo valdymo sistema yra tam tikrą struktūrą turintis darinys, kurį sudaro valstybės [...]

Civilinio proceso teisės konspektas
Konspektas Civilinio proceso teisės konspektas

Civilinio proceso teisė – tai procesinė teisės šaka. Jos normos reguliuoja santykius, kurieatsiranda teismams nagrinėjant bylas, kylančias iš [...]

Referandumo vykdymo principai ir rūšys Lietuvos konstitucinėje teisėje
Kursinis darbas Referandumo vykdymo principai ir rūšys Lietuvos konstitucinėje teisėje

Kursinis darbas – tai savaraniškas mokslinis tiriamasis komunikacijos ir informcijos mokslų darbas, skirtas nagrinėti aktualias [...]

Europos Sąjungos aukštojo mokslo politika ir jos įtaka Lietuvos aukštajam mokslui
Referatas Europos Sąjungos aukštojo mokslo politika ir jos įtaka Lietuvos aukštajam mokslui

Tyrimo tikslas – išanalizuoti ES aukštojo mokslo politiką ir jos daromą įtaką Lietuvos aukštajam mokslui. Tyrimo [...]

Civilinė ir šeimos teisė pagal Lietuvos statutus
Referatas Civilinė ir šeimos teisė pagal Lietuvos statutus

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomeninės ir valstybinės santvarkos pagrindas buvo feodalinės žemės nuosavybė, todėl žemės nuosavybės [...]

Tarptautinių darbo teisės normų, reguliuojančių darbo užmokestį, nuostatų taikymas Lietuvos teisėje
Diplominis darbas Tarptautinių darbo teisės normų, reguliuojančių darbo užmokestį, nuostatų taikymas Lietuvos teisėje

Temos aktualumas. Darbo užmokestis – viena populiariausių šiandieninės visuomenės temų. Rūpinimasis teisingu ir tinkamu darbo [...]

Asmeninės neturtinės vertybės ir teisės, kaip civilinių teisių objektas
Referatas Asmeninės neturtinės vertybės ir teisės, kaip civilinių teisių objektas

Norėdami patenkinti savo poreikius asmenys dalyvauja įvairiuose visuomeniniuose santykiuose. Jeigu šiuos santykius reguliuoja teisės normos [...]

Baudžiamosios teisės principai
Referatas Baudžiamosios teisės principai

Teisės principai – tai esminės nuostatos, nurodančios, kokia turėtų būti tiek teisė apskritai, tiek [...]

Administracinio proceso teisės konspektas VU egzaminui
Konspektas Administracinio proceso teisės konspektas VU egzaminui

Tema Administracinio proceso samprata Administracinis procesas, jo sampratos plačiąją ir siaurąja prasme. Administracinis procesas plačiąja prasme [...]

Nacionalinės teisės, kūrimo konstituciniai principai
Referatas Nacionalinės teisės, kūrimo konstituciniai principai

Informaciniuose žinynuose rašoma, kad Konstitucija – pagrindinis įstatymas, įtvirtinantis piliečių laisves [...]

Išieškotojų teisių gynimas vykdymo procese
Diplominis darbas Išieškotojų teisių gynimas vykdymo procese

Temos aktualumas Vykdymo procesas – tai teisės normų reguliuojama teismo ar valstybės suteiktus valdingus įgalinimus turinčių [...]

Probacijos įgyvendinimo problemos Lietuvos baudžiamosios teisės sistemoje
Referatas Probacijos įgyvendinimo problemos Lietuvos baudžiamosios teisės sistemoje

           Žmonijai visuose pasaulio istorijos raidos etapuose teko nemenkas iššūkis susidurti kovoje su tokiu reiškiniu [...]

Žmogaus teisės ir jų įtvirtinimas lietuvos respublikos konstitucinėje teisėje
Kursinis darbas Žmogaus teisės ir jų įtvirtinimas lietuvos respublikos konstitucinėje teisėje

Žmogaus teisės – tai šiuolaikinės valstybės konstitucionalizmo pagrindas. Konstitucijos viena iš pagrindinių funkcijų yra [...]