Civilinio proceso teisės principų įtaka teisingumo vykdymui Lietuvoje

33 psl. / 9694 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Lietuvai žengus pirmuosius nepriklausomybės žingsnius, buvo smarkiai pertvarkoma sovietinė sistema į respublikinę. Buvo pertvarkoma visa teisinė sistema, keičiami, tobulinami ir kuriami nauji įstatymai. Per šį laikotarpį atsirado didesnės galimybės vystytis civilinio proceso teisei. Todėl keitėsi visuomenės požiūris į civilinio proceso teisę, nes valstybė suvokė, kad tai bus šalies teisingumo pagrindas.
Civilinio proceso teisė- tai sistema teisės normų, reguliuojančių teismo byloje asmenų ir kitų proceso dalyvių veiklą, teismui nagrinėjant ieškinius ir vykdant teismo sprendimus. 2002 m. vasario 28 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė naująjį Civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymą. Kuriuo buvo siekiama, kad civilinio proceso teisė taps iš esmės stabili, o tolesni pokyčiai nereikš tam tikrų civilinio proceso institutų esmės keitimosi ir lems esamos sistemos tobulinimą.
Tyrimo problema. Išsamiausiai apie civilinio proceso teisės įtaką teisingumo vykdymui Lietuvoje nagrinėjama šiuose teisės aktuose bei moksliniuose leidiniuose: Lietuvos Respublikos Konstitucijoje; Civilinio proceso kodekse; Egidijaus Laužiko, Valentino Mikelėno ir Vytauto Nekrošiaus vadovėlyje „Civilinio proceso teisė“ bei Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso komentare, Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje, Tarptautinio pilietinio ir politinių teisių pakte, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, Teismų įstatyme, Jungtinių Tautų Organizacijos Generalinėje Asamblėjoje. Taigi, šia tema negalime atlikti iki galo išsamų tyrimą, todėl tyrimo problemą sudaro šie 3 probleminiai klausimai.
Tyrimo probleminiai klausimai:
1. Kodėl būtina laikytis civilinio proceso teisės principų vykdant teisingumą ?
2. Kaip įtakoja teisingumo vykdymą civilinio proceso teisės principai?
3. Kiek svarbūs civilinio proceso teisės principai teisingumo vykdymui?
Tyrimo objektas- civilinio proceso teisės principų įtaka.
Tyrimo tikslas- atskleisti civilinio proceso teisės principų įtaką teisingumo vykdymui Lietuvoje.
Tyrimo uždaviniai:
1. Apibūdinti civilinio proceso teisės principų sampratą, reikšmę.
2. Palyginti civilinio proceso teisės principus.
3. Išryškinti civilinio proceso teisės principų teisingumo vykdymą.
4. Išskirti civilinio proceso teisės principų reglamentavimo teisės aktus.
Tyrimo metodai. Mokslinės literatūros bei norminių teisės aktų analizės.
Kursinio darbo struktūra:
Darbas susideda iš įvado ir trijų jo dalių. Pirmoje dalyje- informacinių šaltinių apžvalga, kurioje nagrinėjama civilinio proceso teisės principų samprata ir reikšmė, civilinio proceso teisės principai, civilinio proceso teisės principų reglamentavimas Lietuvos teisės aktuose bei civilinio proceso teisės principų taikymas vykdant teisingumą Lietuvoje. Antroje dalyje- dar metodai ir priemonės. Išskiriami teisės aktai ir mokslinė literatūra, padedanti atskleisti civilinio proceso teisės principų vykdant teisingumą Lietuvoje. Trečioje dalyje- darbo rezultatai ir jų aptarimas. Įvardijama civilinio proceso teisės principų samprata, pabrėžti civilinio proceso tikslai, esmė bei dar kartą pabrėžtas svarbumas civilinio proceso teisės principų vykdant teisingumą. Pabaigoje - išvados ir rekomendacijomis bei literatūrinis sąrašas.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ APŽVALGA5
 • 1.1. Civilinio proceso teisės principų samprata ir jų reikšmė5
 • 1.2. Civilinio proceso teisės principai9
 • 1.3. Civilinio proceso teisės principų reglamentavimas Lietuvos teisės aktuose18
 • 1.4. Civilinio proceso teisės principų pritaikymas vykdant teisingumą Lietuvoje26
 • 2. DARBO METODAI IR PRIEMONĖS28
 • 2.1 Tyrimo eigos pristatymas28
 • 3. DARBO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS29
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS30
 • LITERATŪRINIS SĄRAŠAS32

Reziumė

Autorius
sausainis
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Teisė
Kaina
€9.48
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 13, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
33 psl.

Susiję darbai

Civilinio proceso teisės konspektas

Teisė Konspektas 2013 m. ausra1590
Civilinio proceso teisė – tai procesinė teisės šaka. Jos normos reguliuoja santykius, kurieatsiranda teismams nagrinėjant bylas, kylančias iš civilinių, darbo, šeimos, intelektinės nuosavybės, ...

Išieškotojų teisių gynimas vykdymo procese

Teisė Diplominis darbas 2015 m. ausra1590
Temos aktualumas Vykdymo procesas – tai teisės normų reguliuojama teismo ar valstybės suteiktus valdingus įgalinimus turinčių subjektų, vykdymo proceso šalių ir kitų asmenų...