Socialiniai mokslai / Teisė

Baudžiamojojo proceso teisė

1 atsiliepimas
Autorius:
Temos aktualumas. Tema yra aktuali todėl, kad baudžiamosiose bylose padaryti baudžiamojo proceso teisės pažeidimai, nėra retas reiškinys. Konstitucinis teisinės valstybės principas suponuoja asmens teisę į tinkamą teisinį procesą. Tačiau tiek moksliniai tyrimai, tiek ir teismų praktika rodo, jog baudžiamojo proceso metu nepakankamai paisoma žmogaus teisų ir laisvių apsaugos garantijų, pažeidžiami bendrieji teisės principai ir dar dažniau – atskiros baudžiamąjį procesą reglamentuojančios teisės normos. Baudžiamojo įstatymo pažeidimai daro išskirtinę žalą bei kelia ypatingus teisinius padarinius: tokiais teisės pažeidimais paminamos ar panaikinamos konstitucinės kaltinamųjų, nukentėjusiųjų ir kitų proceso dalyvių teisės, atsiranda didelė žala, trukdoma pasiekti baudžiamojo proceso tikslus, tai neleidžia efektyviai kovoti su nusikalstamumu, Konstitucijoje teisinės valstybės siekį aiškiai išreiškusių Lietuvos Respublikos piliečių pasitikėjimą teisiniu procesu, jį vykdančiomis institucijomis, taip pat ir visa valstybe.
demokratinių valstybių baudžiamuosiuose procesuose egzistuoja galimybė peržiūrėti ir patikrinti priimtus pirmosios instancijos teismų nuosprendžius ir galutines nutartis. Pripažįstant, kad teismas, nagrinėdamas bylą, gali suklysti, kartu pripažįstama nepatenkinto proceso dalyvio teisė apskųsti teismo sprendimą aukštesnės instancijos teismui.
Tyrimo tikslas yra išnagrinėti baudžiamojo nuosprendžio pakeitimo pagrindus.
Tam, kad pasiekti anksčiau minėtą tikslą, yra sprendžiami tam tikri uždaviniai. Tyrimo uždaviniai:
1) atskleisti baudžiamojo nuosprendžio kaip teisingumo akto sampratą ir reikšmę.
2) Išnagrinėti baudžiamojo nuosprendžio pakeitimo pagrindus apeliacinėje instancijoje.
3) Išnagrinėti baudžiamojo nuosprendžio pakeitimo pagrindus kasacinėje instancijoje.
Tyrimo metodai. Siekiant numatyto tyrimo tikslo yra kompleksiškai taikomi teoriniai metodai: istorinis, sisteminės analizės, lyginamasis, dokumentų analizės.
Tyrimo objektas yra baudžiamojo nuosprendžio pakeitimo pagrindai.
Kursinio darbo teiginiams ir išvadoms pagrįsti panaudota per 50 tyrimo šaltinių.
Darbo struktūra. Kursinis darbas susideda iš įvado, apimančio tyrimo apžvalgą, darbo metodologiją, dviejų dėstomųjų dalių ir išvadų. Kursinio darbo pabaigoje pateikiamas darbui rašyti naudotos literatūros sąrašas, santrauka lietuvių bei užsienio kalbomis.
Pirmojoje darbo dalyje aptariama baudžiamojo nuosprendžio kaip teisingumo akto samprata ir reikšmė.
Antrojoje darbo dalyje aptariamos stadijos, kuriose gali būti keičiamas teismo nuosprendis t.y. apeliacija ir kasacija bei konkretūs pagrindai kiekvienoje iš jų.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
10297 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
, 2012-11-16

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Baudžiamojo proceso teisė
Konspektas Baudžiamojo proceso teisė

Viskas ko reikia egzaminui. 65 puslapiai. [...]

Baudžiamojo proceso teisės uždavinio sprendimas
Referatas Baudžiamojo proceso teisės uždavinio sprendimas

B. nuteistas už tai, kad dirbdamas Šilalės rajono PK Kriminalinės policijos Nusikaltimų tyrimo skyriaus vyresniuoju [...]

Administracinė teisė ir administracinis procesas
Konspektas Administracinė teisė ir administracinis procesas

Visa svarbiausia medžiaga pateikta aiškiai ir glaustai. Puikus darbas. [...]

Baudžiamoji teisė
Konspektas Baudžiamoji teisė

Išsamus konspektas. Viskas, ko reikia baudžiamosios teisės egzaminui. [...]

Supaprastintos baudžiamojo proceso formos
Diplominis darbas Supaprastintos baudžiamojo proceso formos

Temos aktualumas. 2011 bei 2013 metais padarius kai kurių BPK straipsnių, susijusių su supaprastintu baudžiamuoju [...]

Teisės pažeidimai, susiję su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis: administracinės ir baudžiamosios atsakomybės atribojimo problematika
Diplominis darbas Teisės pažeidimai, susiję su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis: administracinės ir baudžiamosios atsakomybės atribojimo problematika

Temos aktualumas. Pastaraisiais metais teisės pažeidimų, susijusių su narkotinemis ar psichotropinemis medžiagomis, skaičius nuolat augo.

Probacijos įgyvendinimo problemos Lietuvos baudžiamosios teisės sistemoje
Referatas Probacijos įgyvendinimo problemos Lietuvos baudžiamosios teisės sistemoje

           Žmonijai visuose pasaulio istorijos raidos etapuose teko nemenkas iššūkis susidurti kovoje su tokiu reiškiniu [...]

Apeliacijos teisė administraciniame procese
Referatas Apeliacijos teisė administraciniame procese

Apeliacijos teisė užtikrina kiekvieno žmogaus teisę į teisingą teismą. Ja suteikiama galimybė teismo sprendimą peržiūrėti [...]

Baudžiamosios teisės sąvoka ir esmė
Prezentacija Baudžiamosios teisės sąvoka ir esmė

Išanalizuoti baudžiamosios teisės sąvoką ir esmę. [...]

Civilinis ieškinys baudžiamajame kodekse: dviejų procesinių teisės šakų koreliacija
Diplominis darbas Civilinis ieškinys baudžiamajame kodekse: dviejų procesinių teisės šakų koreliacija

Temos aktualumas ir problema. Tarptautiniuose ir regioniniuose teisės aktuose yra įtvirtintos nuostatos, kurios užtikrina valstybės [...]

Administracinio proceso teisės konspektas VU egzaminui
Konspektas Administracinio proceso teisės konspektas VU egzaminui

Tema Administracinio proceso samprata Administracinis procesas, jo sampratos plačiąją ir siaurąja prasme. Administracinis procesas plačiąja prasme [...]

Baudžiamoji teisė
Prezentacija Baudžiamoji teisė

Baudžiamoji teisė - teisės normų visuma, kuri uždraudžia veikas kaip nusikalstamas ir numato už šių [...]

Bendro sprendimo procedūra kaip pagrindinė teisės aktų priėmimo procedūra
Referatas Bendro sprendimo procedūra kaip pagrindinė teisės aktų priėmimo procedūra

Bendro sprendimo priėmimas yra svarbiausia Europos Sąjungos teisėkūros procedūra. Ji pagrįsta tiesiogiai renkamo ir Sąjungos [...]

Baudžiamojo proceso konspektas
Konspektas Baudžiamojo proceso konspektas

Baudžiamasis procesas- nusikalstamų veikų tyrimas ir baudžiamųjų bylų nagrinėjimas teisme, vykstantis įstatymo nustatyta tvarka. BP [...]

Pagrindiniai teoeriniai baudžiamojo proceso modeliai ir jų skiriamieji bruožai
Referatas Pagrindiniai teoeriniai baudžiamojo proceso modeliai ir jų skiriamieji bruožai

Pirmiausia pradedant nuo to, kas visgi yra toji baudžiamoji proceso teisė ir kokie yra baudžiamojo [...]