Įmonės "X" finansinė analizė

51 psl. / 9000 žod.

Ištrauka

Finansinė analizė yra viena iš aktyviausių įmonės valdymo sistemos funkcijų. Ji padeda nustatyti įmonės veiklos finansinius aspektus, įvertinti esamą padėtį ir ateities perspektyvas. Jos dėka įmonės vadovai gali priimti optimalius valdymo sprendimus, racionalius jų variantus. Finansinė analizė atliekama remiantis apskaitos informacija, padeda laiku atskleisti įvairių veiklos sričių ir įmonės padalinių darbo trūkumus, numatyti jų šalinimo ir veiklos efektyvumo didinimo priemones. Analizuojant atskleidžiami vidiniai rezervai ir galimybės geriau dirbti, racionaliau naudoti materialinius, darbo ir finansinius išteklius.

Įmonės veiklos analizės duomenys nulemia sprendimus, susijusius su įmonės konkurencine politika. Jie naudojami nustatytiems tikslams įvertinti ir perspektyvinei programai sudaryti. Analizė visapusiškai nagrinėja įmonės veiklos klausimus, susijusius su pagrindiniu įmonės tikslu – maksimalaus pelno gavimu.

Darbo tyrimo objektas – UAB ,, X‘‘ įmonės veikla, kuri atspindėta finansinėse ataskaitose santykinių rodiklių pagalba.

Darbo tikslas – pagal pateiktą UAB „X“ metinę finansinę dokumentaciją atlikti pateiktų ataskaitų horizontaliąją ir vertikaliąją analizę, apskaičiuoti įmonės veiklos pelningumo, finansinio statuso, finansinio valdymo ir išteklių valdymo rodiklius, apskaičiuoti įmonės bankroto tikimybę ir pagal gautus duomenis įvertinti įmonės veiklą.

Darbo uždaviniai:

 1. Nustatyti analizės tikslus;
 2. Nustatyti analizės uždavinius;
 3. Išsiaiškinti finansinių koeficientų privalumus ir trūkumus;
 4. Pateikti ataskaitų horizontaliosios ir vertikaliąsias analizes;
 5. Išnagrinėti įmonės veiklos analizę, remiantis finansiniais koeficientais ir santykiniais rodikliais;
 6. Pateikti bankroto tikimybės skaičiavimus.
 7. Pateikti išvadas ir siūlymus.

Kursiniame darbe naudojamas tyrimo metodas – mokslinės ir metodinės literatūros bei finansinių dokumentų ir santykinių rodiklių analizė.


Turinys

 • Įvadas2
 • 1. Finansinės analizės tikslai3
 • 2. Finansinės analizės uždaviniai5
 • 3. Finansinių koeficientų privalumai, trūkumai6
 • 4. Balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos vertikalioji ir horizontalioji analizė8
 • 5. Balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų analizė finansinių koeficientų ir santykių rodiklių pagalba20
 • 5.1. Pelno ir pelningumo analizė20
 • 5.1.1. Pardavimų pelningumo analizė23
 • 5.1.2 Turto pelningumo analizė28
 • 5.1.3. Kapitalo pelningumo analizė31
 • 5.2. Finansinio statuso rodiklių analizė33
 • 5.2.1. Trumpalaikio mokumo rodikliai, jų analizė33
 • 5.2.2. Trumpalaikio turto sudėties analizė35
 • 5.2.3. Ilgalaikio mokumo analizė37
 • 5.3. Finansinio valdymo rodiklių analizė40
 • 5.4.Išteklių valdymo rodikliai41
 • 6. Įmonės bankroto tikimybės skaičiavimas42
 • Išvados ir siūlymai45
 • Literatūros sąrašas46
 • Priedai47

Reziumė

Autorius
grreettaaa
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€9.24
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 7, 2015
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
51 psl.

Susiję darbai

Įmonės "X" veiklos finansinė analizė

Finansai Kursinis darbas 2015 m. karpis
Darbe atliekama įmonės finansinė analizė ir pagal apskaičiuotus finansinius rodiklius yra prognozuojama tolimesnė įmonės raida. Apžvelgiami galimi sunkumai ir stabilumo įvertinimas.

„N“ įmonės finansinė analizė

Finansai Kursinis darbas 2015 m. sejkutea
Temos aktualumas. Tam, kad užtikrinti įmonės tolimesnį gyvavimą bei gerus veiklos rezultatus, vadovams visų pirma būtina sugebėti realiai įvertinti jos finansinę būklę. Finansinė...