Pareigūnų socialinės garantijos

27 psl. / 6766 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Policijos pareigūnas – Lietuvos Respublikos pilietis, priimtas statutiniu valstybės tarnautoju į policijos įstaigą ir turintis viešojo administravimo įgaliojimus nepavaldiems asmenims. Policijos pareigūno pareiga - atlikti pačius įvairiausius policijos darbus. Jie rūpinasi teisėtvarka, gina žmones ir turtą bei tiria nusikaltimus. Už atliktą darbą jie gauna darbo užmokestį - atlyginimą už darbą, atliekamą pagal darbo sutartį. Darbo užmokestis apima pagrindinį darbo užmokestį ir visus papildomus uždarbius.
Darbo užmokesčio ir ypač socialinių garantijų tema buvo ir yra visada labai reikšminga ir aktuali, kadangi darbo užmokestis ir socialinės garantijos užtikrina pilnavertį darbuotojo bei jo šeimos gyvenimą. Darbo užmokestis yra dirbančiųjų pagrindinis pragyvenimo šaltinis, o socialinės garantijos gero gyvenimo užtikrinimo garantas. Žinoma, darbo užmokestis priklauso nuo darbo kiekio, kokybės bei kitų veiksnių.
Policijos pareigūno algą sudaro: pareiginė alga, priedai, priemokos, apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą ir budėjimą. Pareiginė alga - nustatoma pagal pareigybės kategoriją ir yra vienoda visoms tos pačios kategorijos pareigybėms. Priedai yra mokami už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, kvalifikacinę klasę arba kvalifikacinę kategoriją, laipsnį arba tarnybinį rangą, diplomatinį rangą, pareiginės algos dydžio vienkartinis priedas.
Darbo užmokestis turi užtikrinti darbuotojo socialinį prestižą, priklausantį nuo jo kvalifikacijos, ir skatinti vykdyti valdymo sprendimus.
Darbo objektas – darbo užmokesčio ir socialinių garantijų teisinis reglamentavimas bei jų asinaudojimo galimybių problema
Darbo tikslas – išanalizuoti pagrindinius aspektus, kurie yra susiję su policijos pareigūnų darbo užmokesčio poreikiu bei socialinų garantijų pasinaudojimo galimybių problemomis.
Darbo tikslui pasiekti iškelti uždaviniai:
1. Atskleisti darbo užmokesčio sampratą.
2. Išnagrinėti policijos pareigūnų socialines garantijas bei galimybes jomis naudotis.
3. Išanalizuoti policijos pareigūnų darbo užmokesčio poreikį.
Darbe naudotas metodas – literatūros šaltinių analizė.


Reziumė

Autorius
loretta
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Teisė
Kaina
€8.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 14, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
27 psl.

Susiję darbai

Socialinė teisės paskirtis ir funkcijos

Teisė Referatas pikonas
Yra nemažai žodžių, vartojamų teisės kontekstu, kai norima atskleisti visuomenės, jos grupių atliekamą įstatymo, teisės ar teisinės sistemos vertinimą, jo pobūdį: efektyvumas, veiksmingumas,...

Socialinė apsaugos teisė ir socialinė politika

Teisė Paruoštukė vaidukazs
Lietuvos socialinės apsaugos sistema susideda iš dviejų dalių – privalomojo socialinio draudimo ir socialinės paramos (aprūpinimo). Privalomasis socialinis draudimas veikia įmokų į specialųjį...

Garantija ir jos rūšys

Teisė Prezentacija 2013 m. ausra1590
Garantija ir jos rūšys. Ši prezentacija atskleidžia garantijos sampratą, garantijos rūšis, pabaigą, jos ribas.

Teisėjų asmeninio nepriklausomumo garantijos

Teisė Referatas ingrida123
Įstatymų užtikrinimas bei žmogaus teisių ir laisvių garantavimas yra teisinės valstybės pagrindas. Valstybės instituciją, kuri privalo užtikrinti šių principų laikymąsi ir įgyvendinimą yra...