Antrasis demografinis perėjimas ir požymiai Lietuvoje

27 psl. / 6053 žod.

Ištrauka

Demografija - mokslas, tiriantis gyventojų skaičiaus, jų sudėties bei demografinius procesų pokyčius, šių pokyčių priežastis ir pasekmes. Demografinės informacijos šaltiniai yra einamoji statistika, gyventojų surašymai, gyventojų registrai, atrankiniai tyrimai.

Demografinis perėjimas - tai koncepcija, apibūdinanti visuomenės demografinę raidą, kurią išreiškia gimstamumo ir mirtingumo evoliucija bei gyventojų migracijos pokyčiai. Dėl visuomenės demografinės plėtros (susijusios su socialiniais procesais) vyksta kokybiški demografinės raidos tipų pokyčiai.

Nuo 1965 m. pasaulyje pastebimi šeimos ir gimstamumo pokyčiai – santuokų ir gimstamumo mažėjimas bei jų atidėjimas vyresniam amžiui, savanoriškos bevaikystės, kohabitacijos plitimas, nesantuokinių gimimų dažnėjimas bei didėjantis santuokos nestabilumas. D. J. van de Kaa ir R. Lesthaeghe, siekdami apibendrinti demografinių modelių pokyčius, išplėtojo antrojo demografinio perėjimo teoriją, kurio esminis bruožas – gimstamumo mažėjimas nuo lygio, truputį aukštesnio nei kartų kaitą garantuojančio iki daug žemesnio nei kartų kaitą garantuojančio. Šį reiškinį lydi šeimos transformacijos - santuokų mažėjimas, vaikų gimusių nesantuokoje bei gyvenačių ne santuokoje porų daugėjimas.

Šiame darbe šios teorijos rėmuose aptariami gimstamumo ir šeimos pokyčiai visame pasaulyje ir Lietuvoje, analizuojami veiksniai bei tolesnės demografinės raidos perspektyvos.

Darbo objektas yra antrasis demografinis perėjimas pasaulyje ir Lietuvoje.

Drabe nustatytas tikslas – išanalizuoti antrojo demografinio perėjimo tendencijas pasaulyje ir Lietuvoje. Tikslui pasiekti iškelti uždaviniai:

 1. Apžvelgti antrojo demografinio perėjimo prielaidas;
 2. Įvertinti antrąjį demografinį perėjimą lemiančius veiksnius;
 3. Aprašyti gimstamumo lygio dinamiką pasaulyje;
 4. Apžvelgti pagrindines šeimos transformavimosi tendencijas pasaulyje;
 5. Išanalizuoti antrojo demografinio perėjimo požymius Lietuvoje;
 6. Nustatyti antrojo demografinio perėjimo Lietuvoje priežastis.

Darbo metodai – literatūros ir informacinių šaltinių analizė.

Rašant darbą naudota 13 informacijos šaltinių, iš kurių 7 – internete surasta informacija. Daugiausia statistinių duomenų paimta iš Statistikos departamento prie Lietuvos Vyriausybės Demografijos metraščio (2007) ir Jungtinių tautų organizacija prospektų (2000, 2004). Iš mokslinės literatūros daugiausia pasinaudota A. Jonkarytės (2002), G. Kasnauskienės (2006), S. Vaitekūno (2006) moksliniais darbais.


Turinys

 • ĮVADAS……………………………………………………………………….…………….… …3
 • 1. ANTRASIS DEMOGRAFINIS PERĖJIMAS: PRIELAIDOS IR LEMIANTYS VEIKSNIAI………………………………………………………………………………….………4
 • 2. PASAULYJE STEBIMOS ANTROJO DEMOGRAFINIO PERĖJIMO TENDENCIJOS7
 • 2.1. Gyventojų skaičius ir regioniniai skirtumai………………………………………………8
 • 2.2. Gimstamumo lygio kaita ir priežastys………………………………………… …… ……9
 • 2.3. Šeimos transformacijos požymiai ir veiksniai……………………………………………12
 • 3. ANTROJO DEMOGRAFINIO PERĖJIMO POŽYMIAI LIETUVOJE…………………14
 • 3.1. Gimstamumo mažėjimas…………………………………………………………………15
 • 3.2. Kiti šeimos transformacijos požymiai…………………………………………………….18
 • 3.3. Mažo gimstamumo priežastys, padariniai ir perspektyvos……………… ………………24
 • IŠVADOS……………………………………………………………………………………….…26
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI………………………………………………………….………27

Reziumė

Autorius
guoba
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Geografija
Kaina
€7.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 8, 2015
Publikuotas
2009 m.
Apimtis
27 psl.

Susiję darbai

Prancūzijos demografijos analizė

Geografija Referatas 2012 m. gabzys
Demografija – mokslas, tiriantis gyventojų skaičių, sudėtį, teritorinį pasiskirstymą, jų pokyčius, pokyčių priežastis bei padarinius, analizuojantis demografinius procesus (gimstamumas, mirtingumas, migracija) ir jų...

Naudingosios iškasenos Lietuvoje

Geografija Prezentacija b.zubyte
Naudingosios iškasenos – tai gamtinės mineralinės medžiagos, esančios žemės gelmėse, kurias galima naudoti materialinėje gamyboje ar kitoms reikmėms. Lietuva turi įvairių naudingųjų iškasenų,...

Chemijos pramonė Lietuvoje

Geografija Prezentacija b.zubyte
Lietuvoje chemijos pramonė atsirado XIX a. pab. Gamino daugiausia dažus ir lakus, įv. druskas, rūgštis, vaistus, kosmetikos prekes. Dauguma įmonių buvo mažos. Pirmosios...

Lietuva – pažinimo kompetencijos objektas

Geografija Referatas 2016 m. kristona
Temos aktualumas :Lietuvos Respublika ( Lietuva) – valstybė Europoje, Baltijos jūros pietrytinėje pakrantėje. Ribojasi su šiomis valstybėmis: Latvija, Baltarusija , Lenkija, Rusija (Kaliningrado...

Vandens išteklių pasiskirstymas Lietuvoje

Geografija Prezentacija rcoon
Vandens ištekliais vadinamas tam tikroje teritorijoje (Žemės rutulyje, valstybėje, upės baseine ir t. t.) esantis paviršinio ir požeminio vandens kiekis.Pagal slūgsojimo sąlygas...

Lietuvos saugomos teritorijos

Geografija Konspektas 2021 m. Sauletekis
Lietuvos saugomų teritorijų sąrašas su informacija bei simbolio nuotrauka. Yra papildomos informacijos šia tema.