Demografinės problemos pasaulyje ir tarptautinės organizacijos

25 psl. / 6113 žod.

Ištrauka

XX a. žmonija patyrė didžiules ekonomines, politines, socialines permainas. Vien per šį laikotarpį pasaulyje įvyko grandioziškos demografinės permainos. XX. a. pradžioje Žemėje gyveno 1,6 mlrd. žmonių, o amžius pabaigoje padaugėjo iki 6 mlrd. 1990 m. konstatuotas didžiausias planetos gyventojų padaugėjimas per visą žmonijos istoriją: 90-100 mln.per metus. Jungtinių Tautų duomenimis, kas sekundę pasaulyje gimsta 5 ir miršta 2 žmonės [2].

Pasaulio gyventojų demografinės tendencijos buvo pradėta negrinėti jau XVIII a. pradžioje, kai imta domėtis, kaip sparčiai didėja gyventojų skaičius ir kokiam žmonių skaičiui reikės dalintis vietą po saule atityje. Šiandieną nagrinėjant šią problemą svarbu pažymėti ne vien gyventojų skaičiaus kitimą pasaulyje, bet ir regioninius gyventojų skaičiaus kitimo (didėjimo arba mažėjimo) skirtumus bei savitumus.

Kokios yra pasaulio demografinių pokyčių tendencijos? Kokios problemos kyla dėl šių pokyčių? Kaip demografinis pokyčius veikia mažiau išsivysčiusios šalys bei pasaulio didžiausios tautos? Kaip reaguoti į spartų gyventojų gausėjimą? Šie klausimai nagrinėjami šiame kursiniame darbe.

Darbo objektas: globaliniai demografiniai procesai, vykstantys pasaulyje. Darbo tikslas – aprašyti pasaulio globalinius demografinius procesus bei tarptautines organizacijas.

Rašant kursinį darbą iškelti šie uždaviniai:

 1. išanalizuoti pasaulio gyventojų skaičiaus pokyčius bei prognozes;
 2. aprašyti pasaulio gyventojųs senenėjimo tendencijas ir prognozes;
 3. išnagrinėti demografinių problemų ir skurdo ryšį;
 4. aprašyti pagrindines tarptautines organizacijas.

Rašant darbą naudotasi mokslinės literatūros ir informacinių šaltinių analize. Daugiausia statistinių duomenų paimta iš interneto: Jungtinių Tautų Ekonominių ir Socialinių Reikalų Departamento interneto svetainės, Jungtinių Tautų Ekonomikos ir Socialinių reikalų departamento 2006 m. gyventojų surašymo prospekto ir kt. Rašant apie tarptautines organizacijas buvo naudotasi jų interneto svetainėse pateikta informacija. Be šių šaltinių pasinaudota lituvių ir užsienio autorių straipsniais. Taip pat analizuota ir mokslinė literatūra.


Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. PASAULIO GYVENTOJŲ SKAIČIAUS IR PROGNOZĖS3
 • 1.1.Pasaulio gyventojų skaičiaus tendencijos ir regioniniai skirtumai8
 • 1.2. Pasaulio gyventojų skaičiaus kitimo prognozės10
 • 2. PASAULIO GYVENTOJŲ SENĖJIMO TENDENCIJOS IR PROGNOZĖS11
 • 3. DEMOGRAFINĖS PROBLEMOS: SKURDAS IR MIGRACIJOS AUGIMAS14
 • 4. TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS18
 • 4.1. Jungtinių Tautų organizacija: Ekonominių ir Socialinių Reikalų Departamentas, Gyventojų padalinys18
 • 4.2. Gyventojų Fondas (UNFPA)19
 • 4.3. Tarptautinė planuotos tėvystės federacija (TPTF)19
 • 4.4. Tarptautinė Gyventojų mokslinių tyrimų sąjunga (IUSSP)21
 • IŠVADOS22
 • LITERATŪRA24

Reziumė

Autorius
guoba
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Geografija
Kaina
€7.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 8, 2015
Publikuotas
2009 m.
Apimtis
25 psl.

Susiję darbai

Prancūzijos demografijos analizė

Geografija Referatas 2012 m. gabzys
Demografija – mokslas, tiriantis gyventojų skaičių, sudėtį, teritorinį pasiskirstymą, jų pokyčius, pokyčių priežastis bei padarinius, analizuojantis demografinius procesus (gimstamumas, mirtingumas, migracija) ir jų...

Antrasis demografinis perėjimas ir požymiai Lietuvoje

Geografija Kursinis darbas 2009 m. guoba
Demografija - mokslas, tiriantis gyventojų skaičiaus, jų sudėties bei demografinius procesų pokyčius, šių pokyčių priežastis ir pasekmes. Demografinės informacijos šaltiniai yra einamoji statistika,...

Demografiniai procesai Europos Sąjungoje

Geografija Kursinis darbas 2009 m. guoba
Demografija - mokslas, tiriantis gyventoju skaičiaus, jų sudėties bei demografinius procesų pokyčius, šių pokyčių priežastis ir pasekmes. Demografinės informacijos šaltiniai yra einamoji statistika,...

Urbanizacija pasaulyje

Geografija Prezentacija 2015 m. omegaa
Prezentacija apie urbanizaciją pasaulyje, esminės urbanizacijos sukeltos problemos ir galimi jų sprendimo būdai

Demografiniai pokyčiai

Geografija Tyrimas lauraka
1.Mažėjantis gimstamumas, ilgėjanti vidutinė gyvenimo trukmė ir per demografinį sprogimą gimusios kartos ,,senėjimas” sudaro reiškinį, vadinamą – šalies senėjimu. 2.Šių dienų visuomenėje įvyko...