Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

El. valdžios paslaugos

0 atsiliepimų
Autorius:

Žvelgiant į el. valdžios paslaugų sklaidą, matyti, kad vyksta spartūs pokyčiai, kuriuos lemia informacinių ir komunikacinių technologijų raida. Internetas, asmeniniai kompiuteriai, mobilieji telefonai ir kiti skaitmeninės komunikacijos ir informacijos apdorojimo būdai vis daugiau įtakoja el. valdžios paslaugų tikslus, galimybes bei perspektyvas. Globalinės informacinės visuomenės plėtros mastas neabejotinai liudija, kad aktyvus, pamatuotas ir kryptingas visų valdžios institucijų darbas, paremtas ilgalaike strategija, yra vienintelis deramas atsakas į tokį šiuolaikinio pasaulio raidos iššūkį.

Europos Komisijos finansuoti el. valdžios projektai suformulavo pagrindinius el. valdžios įgyvendinimo ir plėtros principus. PRISMA projekte teigiama, jog piliečių atžvilgiu vyriausybė turi plėtoti el. paslaugas ir el. demokratiją, stengiantis padaryti bendravimą su valdžios institucijomis kuo patogesniu piliečiams. Vyriausybė turi reorganizuoti tiek vidinius atskirų institucijų, tiek tarpinstitucinius procesus, siekdama sumažinti išlaidas ir kurti efektyvias paslaugas.

Šio darbo objektas: el. valdžios paslaugų plėtra. Darbe užsibrėžtas tikslas – įvertinti el. valdžios paslaugų tendencijas bei perspektyvas ES kontekste. Tam, kad pasiekti šį tikslą, iškelti uždaviniai:

 1. Nurodyti el. valdžios paslaugų funkcijas ir tikslus;
 2. Išanalizuoti Europos Sąjungos bendrąsias nuostatas el. paslaugų klausimuose;
 3. Atlikti el. valdžios paslaugų diegimo Europos Sąjungos valstybėse apžvalgą;
 4. Įvertinti Europsos Sąjungos el. valdžios paslaugų plėtros perspektyvas.

Darbe naudoti tyrimo metodai: mokslinės literatūros, teisės aktų, dokumentų ir statistinių duomenų analizė bei sisteminimas.

Atliekant darbą rematasi 16 literatūros bei kitais informaciniais šaltiniais, iš kurių daugiausia pasinaudota I. Žilionienės (2004), Lietuvos laisvosios rinkos instituto (2006), V. Domarko, V. Lukoševičienės (2006) moskliniais leidiniais.

Darbo tipas:
Apimtis:
5322 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. PASLAUGŲ TEIKIMAS - PAGRINDINĖ EL. VALDŽIOS FUNKCIJA …………… ….…4
 • 2. EUROPOS SĄJUNGOS BENDROSIOS NUOSTATOS El. PASLAUGŲ PLĖTROS KLAUSIMUOSE…………………………………………………………………………………5
 • 3. EL. VALDŽIOS PASLAUGŲ DIEGIMO EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE APŽVALGA7
 • 4. EL. VALDŽIOS PASLAUGŲ PLĖTROS PERSPEKTYVOS EUROPOS SĄJUNGOJE…….15
 • IŠVADOS…………………………………………………………………………………………19
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI…………………………………………………………………….20

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Elektroninės valdžios paslaugos
Kursinis darbas Elektroninės valdžios paslaugos

Informacinių ryšio technologijų atsiradimas ir plėtra atvėrė daug įvairių galimybių. Tikriausiai prieš keliolika metų nebūtume [...]

Socialinės paslaugos
Referatas Socialinės paslaugos

Darbo tema Socialinės paslaugos. Pateikiu informacija apie tai, kas yra Socialines paslaugos, kur kreiptis norint [...]

Krizę išgyvenančių moterų, teikiamų socialinių paslaugų Airijoje ir Lietuvoje analizė
Diplominis darbas Krizę išgyvenančių moterų, teikiamų socialinių paslaugų Airijoje ir Lietuvoje analizė

Nepriklausomai nuo šalies rasės, lyties, pajamų ir daug kitokių faktorių, kiekvienas žmogus susiduria su problemomis.

Bibliotekos, kaip socialines paslaugas teikiančios institucijos, organizacinė kultūra
Diplominis darbas Bibliotekos, kaip socialines paslaugas teikiančios institucijos, organizacinė kultūra

Magistro darbas. Darbo tikslas: Atskleisti bibliotekų kaip savitų institucijų organizacinės kultūros ypatumus, teikiant socialines paslaugas.

Socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijų analizė
Diplominis darbas Socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijų analizė

Tyrimo tikslas: Išanalizuoti socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijas ir jų vykdymo [...]

Nevyriausybinių organizacijų teikiamų paslaugų efektyvumas skatinant jaunimo užimtumą
Kursinis darbas Nevyriausybinių organizacijų teikiamų paslaugų efektyvumas skatinant jaunimo užimtumą

Darbo tikslas – aprašyti nevyriausybinių organizacijų teikiamų paslaugų efektyvumą skatinant jaunimo užimtumą. Darbe apžvelgiama jaunimo [...]

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kokybės analizė
Diplominis darbas Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kokybės analizė

Socialinių paslaugų kokybei Lietuvoje ilgą laiką buvo beveik neskiriama dėmesio. Siekiant užtikrinti kuo greitesnę socialinę [...]

Socialinio darbo kaip socialinių paslaugų neįgaliesiems (vaikams ir jaunuoliams) kokybės vertinimo struktūros charakteristikos analizė
Diplominis darbas Socialinio darbo kaip socialinių paslaugų neįgaliesiems (vaikams ir jaunuoliams) kokybės vertinimo struktūros charakteristikos analizė

Temos aktualumas: socialinis darbas Lietuvoje per pastaruosius dvidešimt metų tapo aktualia mokslinių tyrimų ir praktinės [...]

Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų veiklos kokybės matavimo problemos
Diplominis darbas Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų veiklos kokybės matavimo problemos

Darbo aktualumas. Nevyriausybinės organizacijos šiuolaikinėje visuomenėje įgyja vis didesnę reikšmę. Viešojo administravimo sektoriui jos yra [...]

Socialinių paslaugų teikimo analizė protinę negalią turinčių suaugusiųjų įstaigoje
Kursinis darbas Socialinių paslaugų teikimo analizė protinę negalią turinčių suaugusiųjų įstaigoje

Pastaruoju metu mūsų šalyje vyksta didelės permainos socialinėje srityje. Šioje demokratinėje ir pilietinėje visuomenėje vis [...]

Socialinių darbuotojų patirtys teikiant socialines paslaugas vaikų dienos centre
Diplominis darbas Socialinių darbuotojų patirtys teikiant socialines paslaugas vaikų dienos centre

Šeima, socialinių įgūdžių ugdymo kontekste, pagrindinis socializacijos veiksnys, kurio dėka vaikas įgyja esminių socialinių žinių [...]

Socialines paslaugas teikiančios įmonės analizė
Referatas Socialines paslaugas teikiančios įmonės analizė

Detalus socialinės įstaigos pristatymas [...]

Socialinių paslaugų rinkodara Klaipėdos mieste
Diplominis darbas Socialinių paslaugų rinkodara Klaipėdos mieste

  Aktualumas. Šiuolaikiniame pasaulyje, net ir ekonomiškai stipriose valstybėse, socialinės pagalbos organizavimas yra aktuali ir svarbi [...]

Belgijos, Liuksemburgo ir Vengrijos vykdomosios valdžios konstitucinis statusas
Kursinis darbas Belgijos, Liuksemburgo ir Vengrijos vykdomosios valdžios konstitucinis statusas

Vykdomi valdžia yra neatsiejama demokratinės valstybės valdžios aparato dalis, atspindinti demokratijai itin reikšmingą valdžių pasidalijimo [...]

Lietuvos ir Airijos valstybių valdžios palyginimas
Referatas Lietuvos ir Airijos valstybių valdžios palyginimas

Aktualumas. Valstybės valdžios sąvoka yra neatsiejama nuo valdymo sąvokos. Valdymo santykiai yra tada, kai tam [...]