El. valdžios paslaugos

21 psl. / 5322 žod.

Ištrauka

Žvelgiant į el. valdžios paslaugų sklaidą, matyti, kad vyksta spartūs pokyčiai, kuriuos lemia informacinių ir komunikacinių technologijų raida. Internetas, asmeniniai kompiuteriai, mobilieji telefonai ir kiti skaitmeninės komunikacijos ir informacijos apdorojimo būdai vis daugiau įtakoja el. valdžios paslaugų tikslus, galimybes bei perspektyvas. Globalinės informacinės visuomenės plėtros mastas neabejotinai liudija, kad aktyvus, pamatuotas ir kryptingas visų valdžios institucijų darbas, paremtas ilgalaike strategija, yra vienintelis deramas atsakas į tokį šiuolaikinio pasaulio raidos iššūkį.

Europos Komisijos finansuoti el. valdžios projektai suformulavo pagrindinius el. valdžios įgyvendinimo ir plėtros principus. PRISMA projekte teigiama, jog piliečių atžvilgiu vyriausybė turi plėtoti el. paslaugas ir el. demokratiją, stengiantis padaryti bendravimą su valdžios institucijomis kuo patogesniu piliečiams. Vyriausybė turi reorganizuoti tiek vidinius atskirų institucijų, tiek tarpinstitucinius procesus, siekdama sumažinti išlaidas ir kurti efektyvias paslaugas.

Šio darbo objektas: el. valdžios paslaugų plėtra. Darbe užsibrėžtas tikslas – įvertinti el. valdžios paslaugų tendencijas bei perspektyvas ES kontekste. Tam, kad pasiekti šį tikslą, iškelti uždaviniai:

 1. Nurodyti el. valdžios paslaugų funkcijas ir tikslus;
 2. Išanalizuoti Europos Sąjungos bendrąsias nuostatas el. paslaugų klausimuose;
 3. Atlikti el. valdžios paslaugų diegimo Europos Sąjungos valstybėse apžvalgą;
 4. Įvertinti Europsos Sąjungos el. valdžios paslaugų plėtros perspektyvas.

Darbe naudoti tyrimo metodai: mokslinės literatūros, teisės aktų, dokumentų ir statistinių duomenų analizė bei sisteminimas.

Atliekant darbą rematasi 16 literatūros bei kitais informaciniais šaltiniais, iš kurių daugiausia pasinaudota I. Žilionienės (2004), Lietuvos laisvosios rinkos instituto (2006), V. Domarko, V. Lukoševičienės (2006) moskliniais leidiniais.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. PASLAUGŲ TEIKIMAS - PAGRINDINĖ EL. VALDŽIOS FUNKCIJA …………… ….…4
 • 2. EUROPOS SĄJUNGOS BENDROSIOS NUOSTATOS El. PASLAUGŲ PLĖTROS KLAUSIMUOSE…………………………………………………………………………………5
 • 3. EL. VALDŽIOS PASLAUGŲ DIEGIMO EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE APŽVALGA7
 • 4. EL. VALDŽIOS PASLAUGŲ PLĖTROS PERSPEKTYVOS EUROPOS SĄJUNGOJE…….15
 • IŠVADOS…………………………………………………………………………………………19
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI…………………………………………………………………….20

Reziumė

Autorius
guoba
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€7.56
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 8, 2015
Publikuotas
2009 m.
Apimtis
21 psl.

Susiję darbai

Ar egzistuoja „ketvirtoji valdžia“?

Viešasis administravimas Referatas egless26
Žiniasklaida dažnai vadinama ,,ketvirtąja valdžia“. Nepaisant pagrindinių jos funkcijų – skleisti tikslią informaciją, aiškinti aktualias visuomenei problemas bei pateikti nešališkus požiūrius, iš žiniasklaidos...

Elektroninės valdžios paslaugos

Viešasis administravimas Kursinis darbas 2014 m. sypsenele
Informacinių ryšio technologijų atsiradimas ir plėtra atvėrė daug įvairių galimybių. Tikriausiai prieš keliolika metų nebūtume pagalvoję, kad internetu, galėsime deklaruoti savo pajamas ar...

Socialinių paslaugų teikimas savivaldybėse

Viešasis administravimas Kursinis darbas 2014 m. gin27
Šiuolaikiniame pasaulyje net ir ekonomiškai stipriose valstybėse socialinės pagalbos organizavimas yra aktuali ir svarbi valstybės viešosios politikos sritis. Viena iš socialinės pagalbos sričių...

Socialinių paslaugų rinkodara Klaipėdos mieste

Viešasis administravimas Diplominis darbas 2016 m. gin27
Aktualumas. Šiuolaikiniame pasaulyje, net ir ekonomiškai stipriose valstybėse, socialinės pagalbos organizavimas yra aktuali ir svarbi valstybės viešosios politikos sritis (Nefas, 2009)....