El. valdžios projektai

26 psl. / 5906 žod.

Ištrauka

XX a. paskutiniame dešimtmetyje daugelis pasaulio vyriausybių pradėjo įgyvendinti iniciatyvas, skirtas panaudoti interneto teikiamas galimybes įvairiems viešojo sektoriaus tobulinimo tikslams, taip pat valdymo efektyvumui didinti. E. valdžia siejama su valdžios institucijų informacijos ir paslaugų teikimu elektroniniais kanalais. Tam, kad įgyvendinti e. valdžios uždavinius yra kuriami įvairūs e. valdžios projektai, kurie apima vis daugiau veiklos sričių. Tačiau e. valdžios naudojimąsi suteikiamomis galimybėmis stabdo vis dar nedidelis interneto vartotojų skaičius ir didelė diferenciacija tarp miesto ir mažų miestelių, kaimų pagal kompiuterių skaičių vienam šimtui gyventojų.

Temos aktualumas: e. valdžia yra vienas iš būdų modernizuoti valstybės valdymą, sėkmingiau vykdyti viešojo sektoriaus reformą, prisitaikant prie žinių visuomenės reikalavimų, pagerinti visuomenės ir valdžios ryšio kokybę ir efektyvumą. Dėl šių priežasčių e. valdžia gali ir turi tapti vienu iš valstybės strateginio valdymo įgyvendinimo efektyvių veiksnių ir prioritetų. Įgyvendinant e. valdžios projektus Lietuvoje yra sukuriamos paslaugos per internetą, kurios leidžia patogiau bendrauti su valdžios institucijomis, tačiau pripažįstama, kad e. valdžios projektų Lietuvoje yra per mažai, jie įgyvendinami lėtai, o e. valdžios projektų patrauklumas vartotojui dažnai nepatenkinamas.

Šio darbo objektas – e. valdžios vykdomi projektai Lietuvoje.

Darbo tikslas - išanalizuoti Lietuvoje vykdomus e. valdžios projektų kryptis, uždavinius bei valdymą.

Tikslui pasiekti keliami uždaviniai:

 1. Pateikti e. valdžios sampratą;
 2. Išanalizuoti e. valdžios kūrimo prielaidas ir įtakojančius veiksnius;
 3. Atlikti e. valdžios projektų Lietuvoje bendrų bruožų analizę;
 4. Apžvelgti e. valdžios projektus Lietuvoje;
 5. Pateikti e. valdžios projektų Lietuvoje skatinimo priemones bei valdymo pagrindinius bruožus.

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. E. VALDŽIOS SAMPRATA IR PLĖTRA4
 • 1.1. E. Valdžios samprata4
 • 1.2. E valdžios kūrimas: prielaidos ir įtakojantys veiksniai5
 • 2. E. VALDŽIOS PROJEKTŲ BENDRŲ BRUOŽŲ ANALIZĖ7
 • 3. E. VALDŽIOS PROJEKTŲ LIETUVOJE APŽVALGA8
 • 3.1. E. paslaugų perkėlimo į internetą projektai9
 • 3.2. Moksliniai projektai14
 • 3.3. E. valdžios interoperabilumo/sąveikumo projektai……… ………………………………17
 • 4. E. VALDŽIOS PROJEKTŲ SKATINIMAS IR VALDYMAS LIETUVOJE………… …20
 • IŠVADOS………………………………………………………………….…………… ….….23
 • LITERATŪRA…………………………………………………………….……… ……….…24

Reziumė

Autorius
guoba
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€7.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 8, 2015
Publikuotas
2009 m.
Apimtis
26 psl.

Susiję darbai

Ar egzistuoja „ketvirtoji valdžia“?

Viešasis administravimas Referatas egless26
Žiniasklaida dažnai vadinama ,,ketvirtąja valdžia“. Nepaisant pagrindinių jos funkcijų – skleisti tikslią informaciją, aiškinti aktualias visuomenei problemas bei pateikti nešališkus požiūrius, iš žiniasklaidos...

Danijos Karalystės vietos valdžios sistema

Viešasis administravimas Referatas 2014 m. deimanttee
Mūsų darbo tema – Danijos Karalystės vietos valdžios sistema. Išsikėlusios darbo tikslus, uždavinius, bei problemą panagrinėsime kaip veikia vietos valdžia šioje valstybėje.Taigi,...

Elektroninė valdžia SODROS institucijoje

Viešasis administravimas Referatas 2013 m. ausrytuuukas
Elektroninė valdžia yra vienas iš būdų modernizuoti valstybės valdymą, sėkmingai vykdyti valstybės reformą, prisitaikant prie žinių visuomenės ir valdžios ryšio kokybę. Šiuolaikinės informacinės...

Elektroninė valdžia Lietuvos darbo biržoje

Viešasis administravimas Referatas gin27
Šiuolaikinės žinių visuomenės sąlygomis kiekvienas bedarbis turi gebėti prisitaikyti prie besikeičiančių darbo rinkos sąlygų. Norint padėti bedarbiams prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių ir...