Strateginis valdymas ir strateginis planavimas

24 psl. / 5224 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Šiuolaikinė įmonė turi būti nuolat pasiruošusi atremti visus rinkos pokyčius ir konkurentų smūgius. Savo tikslų įmonė privalo siekti ryžtingai ir apgalvotai, išvengdama klaidų, kuriomis iš karto gali pasinaudoti konkurentai. Strateginio valdymo, kaip metodo, vaidmuo ir reikšmė šiuolaikinėje įmonėje sparčiai didėja. Įmonių veiklos sėkmę vis labiau ėmė lemti strateginio valdymo elementai.

 1. Nors pastarąjį dešimtmetį strateginio valdymo lygis kiek pagerėjo ir nemaža įmonių vadovų pripažįsta, kad strategija yra įmonės valdymo pagrindas, ji vis dar lieka silpna įmonių vadybos veiklos grandis. Dažna priežastis – įmonės savininkai ir aukščiausieji vadovai skiria nepakankamai dėmesio strategijai. Daugeliui įmonių vadovų aktualios šiandieninės problemos užgožia akiratį, tolimą perspektyvą. Strategija užsimiršta dėl kritinių situacijų, kurių sprendimas patrauklesnis, nes sudaro užbaigto darbo įspūdį.

Kursinio darbo objektas: strateginis valdymas ir strateginis planavimas.

Darbo tikslas – išanalizuoti strateginio valdymo ir planavimo sampratą ir procesą.

Darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti strateginio valdymo procesą;
 2. Aprašyti valdymo strategijas;
 3. Išryškinti strateginio planavimo esmę;
 4. Išanalizuoti strateginio planavimo etapus;
 5. Įvertinti starteginio palnavimo vietą ir vaidmenį valstybės valdyme.

Darbas susideda iš 4 dalių. Pirmojoje darbo dalyje pateikiama strategijos samprata ir reikšmė įmonės veikloje. Antrojoje darbo dalyje analizuojama strateginio valdymo procesas. Trečiojoje darbo dalyje - naudojamos valdymo strategijos. Ketvirtojoje darbo dalyje detaliai nagrinėjama įvairių autorių darbuose pateiktas strateginio planavimo procesas, jo etapai ir strategijos.

Rašant darbą pasinaudota 10 literatūros šaltinių, iš kurių daugiausia remtasi iš M. Arimavičiūtės (2004) “Viešojo sektoriaus institucijų strateginis valdymas”, R. Jucevičiaus (1998) „Strateginis organizacijų vystymas“, A. Vasiliausko (2002) “Strateginis valdymas” ir kt. Autorių darbais. Analizuojant starteginio planavimo įtaką valstybei remtasi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu “Dėl strateginio planavimo metodikos patvirtinimo”.

Darbą sudaro 24 puslapiai, 3 lentelės ir 6 paveikslai.


Turinys

 • ĮVADAS2
 • I. STRATEGINIS VALDYMAS3
 • 1.1 Strateginio valdymo sampratos analizė3
 • 1.2. Strateginio valdymo tikslai4
 • 1.3. Srtrateginio valdymo etapai5
 • II. STRATEGINIS PLANAVIMAS8
 • 2.1. Strateginio planavimo sampratos analizė8
 • 2.2. Strateginio planavimo etapai9
 • 2.2.1. Verslo organizacijos vizija ir misija……………………………………………10
 • 2.2.3. Verslo organizacijos strateginė analizė…………………………………………12
 • 2.2.4. Strateginių alternatyvų analizė13
 • 2.2.5 Planų kūrimas14
 • 2.2.6. Starteginio palnavimo vieta ir vaidmuo valstybės valdyme16
 • 2.2.6.1. Strateginio planavimo sistema ir privalumai…………………………16
 • 2.2.6.2. LR strateginių planų ir jų įgyvendinimo organizavimo praktika……….19
 • IŠVADOS …22
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS23

Reziumė

Autorius
guoba
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 8, 2015
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
24 psl.

Susiję darbai

Kokybės valdymo strategijos rengimas

Vadyba Referatas 2012 m. meduolis
Kintant gyvenimo kokybei, kartu didėja ir reikalavimai, keliami paslaugų ir produktų kokybei. Vartotojai reikalauja, jog paslauga ar produktas, už kurią jie moka, atitiktų...

Strateginis valdymas

Vadyba Referatas 2013 m. blondy
Strateginis planavimas - tai galingas įrankis, padedantis organizacijų vadovams suformuoti veiklos strategijas, geriausiai ir greičiausiai padėsiančias pasiekti užsibrėžtus tikslus, bei pateikiantis gaires, kuriomis...

UAB „Topo centras“ strateginis valdymas

Vadyba Kursinis darbas 2010 m. guoba
Strategija - tai visapusiškas planas, skirtas padėti organizacijai įgyvendinti misiją ir užsibrėžtus tikslus. Strategija kuriama aukščiausiame valdymo lygmenyje ir apibrėžia pagrindinius organizacijos tikslus...

Strateginio planavimo poreikio analizė

Vadyba Referatas 2015 m. 222dia
Strateginio planavimo poreikis atsirado jau Senovės Graikijoje, kuomet karininkai planuodavo karinius veiksmus ir juos vykdydavo karo lauke. Todėl jau nuo tų laikų yra...

Planavimas ir strateginis valdymas

Vadyba Prezentacija giedriusnote3
Planavimas – tai vadybos funkcija, nurodanti, ką daryti ir kada daryti formuluojant būsimos veiklos sumanymą, kuris glaudžiai susijęs su informacijos kaupimu, prognozavimu ir...