UAB „Topo centras“ strateginis valdymas

23 psl. / 5346 žod.

Ištrauka

Strategija - tai visapusiškas planas, skirtas padėti organizacijai įgyvendinti misiją ir užsibrėžtus tikslus. Strategija kuriama aukščiausiame valdymo lygmenyje ir apibrėžia pagrindinius organizacijos tikslus bei misiją. Į strategijos realizavimą turi būti įtraukiami visi valdymo lygiai.

Temos aktualumas. Strateginio valdymo, kaip metodo, vaidmuo ir reikšmė šiuolaikinėje įmonėje sparčiai didėja. Įmonių veiklos sėkmę vis labiau ėmė lemti strateginio valdymo elementai. Šiuolaikinė įmonė turi būti nuolat pasiruošusi atremti visus rinkos pokyčius ir konkurentų smūgius. Savo tikslų įmonė privalo siekti ryžtingai ir apgalvotai, išvengdama klaidų, kuriomis iš karto gali pasinaudoti konkurentai.

 1. Nors pastarąjį dešimtmetį strateginio valdymo lygis kiek pagerėjo, tačiau ji vis dar lieka silpna įmonių vadybos veiklos grandis. Dažna priežastis – įmonės savininkai ir aukščiausieji vadovai skiria nepakankamai dėmesio strategijai. Daugeliui įmonių vadovų aktualios šiandieninės problemos užgožia akiratį, tolimą perspektyvą. Strategija užsimiršta dėl kritinių situacijų, kurių sprendimas patrauklesnis, nes sudaro užbaigto darbo įspūdį.

Darbe atliekamas UAB „Topo centras“ strateginis auditas. UAB „Topo centras“ – tai viena didžiausių prekybos buities technika ir elektronika tinklų Lietuvoje. Bendrovę valdo tarptautinė įmonių grupė „AG Group“, užsiimanti buities technikos ir elektronikos didmenine ir mažmenine prekyba, servisu ir informacinių technologijų paslaugomis. Įmonių grupė „AG Group“ vykdo veiklą Lietuvos, Latvijos, Rusijos ir Baltarusijos rinkoje, importuodama prekes iš daugiau kaip dešimties šalių.

Darbo objektas: UAB „Topo centras“ strateginis valdymas.

Darbo tikslas: atlikti UAB „Topo centras“ strateginį auditą.

Darbo uždaviniai:

 1. Nurodyti UAB „Topo centras“ viziją, misiją ir tikslus;
 2. Atlikti UAB „Topo centras“ vidinės ir išorinės aplinkos analizę;
 3. Įvertinti UAB „Topo centras“ veiklą SWOT (SSGG) analizės pagalba;
 4. Pateikti išvadas ir rekomendacijas UAB „Topo centras“ strateginiam valdymui gerinti.

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. UAB “TOPO CENTRAS” VIZIJA, MISIJA, TIKSLAI5
 • 2. UAB “TOPO CENTRAS” IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ6
 • 2.1. PEST analizė…………………………………………………………………………………6
 • 2.2. Penkių Porterio konkurencinių jėgų modelis…………………………………………9
 • 3. UAB “TOPO CENTRAS” VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ11
 • 4. SWOT (SSGG) ANALIZĖ14
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS16
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS19
 • PRIEDAI20
 • 1 priedas. Pagrindiniai ekonominės ir socialinės raidos rodikliai 2004–2009 m21

Reziumė

Autorius
guoba
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€7.56
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 8, 2015
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
23 psl.

Susiję darbai

Darbo išteklių valdymas tarptautinėje firmoje

Vadyba Kursinis darbas loretta
Temos aktualumas – Pastaraisiais metais privačios bei valstybinės įmonės vis daugiau dėmesio skiria įmonės darbuotojams, jų atrankai. Anksčiau darbdaviai pirmiausia investuodavo į technologijas,...

Strateginis valdymas

Vadyba Referatas 2013 m. blondy
Strateginis planavimas - tai galingas įrankis, padedantis organizacijų vadovams suformuoti veiklos strategijas, geriausiai ir greičiausiai padėsiančias pasiekti užsibrėžtus tikslus, bei pateikiantis gaires, kuriomis...

Konfliktų valdymas ir tobulinimas tarp darbuotojų

Vadyba Kursinis darbas 2013 m. sheshelia
Temos formuluotė. Konfliktų valdymas ir tobulinimas tarp darbuotojų Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje. Tyrimo problema. Kaip valdomi konfliktai tarp darbuotojų Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje?...

Tarptautinio verslo pletra ir strateginis valdymas

Vadyba Prezentacija 2020 m. kamrep117
Darbo tikslas – išanalizuoti tarptautinio verslo plėtros galimybes, vadovaujantis valdymo principais, atsispindinčias įmonės strategijoje. Uždaviniai: Išsiaiškinti tarptautinio verslo sampratą bei...