Šokolado "Karūna" prekės gyvavimo ciklas

20 psl. / 3763 žod.

Ištrauka

Šiuolaikinėje rinkoje tikrai gausu įvairių prekių ir paslaugų. Bet augantis vartotojų apetitas, dideliu greičiu besivystanti technologinė pažanga ir auganti konkurencija vis sparčiau skatina įmones kurti naujus produktus bei paslaugas, kad patenkintų vartotojų poreikius. Bet sėkmingai įvedusi naują prekę į rinką, įmonei labai svarbu žinoti jos gyvavimo ciklą, jį sudarančius etapus. Pereidama tam tikras stadijas, prekės pardavimo mastas, o tai pat ir gaunamas pelnas, kinta, pradedant nuo jos atsiradimo rinkoje iki išėjimo.

Rinkos sąlygomis pradeda galioti nuostata, kad prekės pardavimas tampa svarbesniu ir vis sudėtingesniu reiškiniu nei jos sukūrimas ir pagaminimas. Todėl esama prekės padėtis jos gyvavimo cikle verčia įmonę imtis tam tikros marketingo strategijos, kuri labiausiai tinka esamoje prekės gyvavimo ciklo stadijoje, o ji savo ruožtu įtakoja prekės efektyvumą kituose jos gyvenimo ciklo etapuose.

Šio darbo tikslas: išanalizuoti šokolado „Karūna“ prekės gyvavimo ciklą. Šiam tikslui pasiekti iškelti uždaviniai:

 1. Pateikti prekės sampratą ir charakteristikas;
 2. Išanalizuoti prekės gyvavimo ciklo stadijas;
 3. Aprašyti prekės gyvavimo ciklo tipus;
 4. Išanalizuoti šokolado „Karūna“ prekės gyvavimo ciklą;
 5. Pateikti perspektyvas.

Darbą sudaro dvi pagrindinės dalys. Pirmoje dalyje glaustai pateikta, kas tai yra prekė, išsamiai išnagrinėta prekės gyvavimo ciklas, jo etapai. Taip išanalizuota, kokie pasitaiko ir nuo ko priklauso netipiški prekių gyvavimo ciklai šiuolaikinėje rinkoje.

Antrojoje darbo dalyje išanalizuota šokolado „Karūna“ prekės gyvavimo ciklas. Remiantis teorine analize padarytos prielaidos, į kokį prekės gyvavimo ciklą gali pereiti analizuojama prekė. Darbo gale pateiktos išvados ir pasiūlymai.


Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. PREKĖS GYVAVIMO CIKLAI TEORINIU ASPEKTU3
 • 1.1. Prekės samprata ir charakteristikos3
 • 1.2. Prekės gyvavimo ciklas5
 • 1.2.1. Įvedimo stadija6
 • 1.2.2.Didėjimo arba augimo stadija7
 • 1.2.3. Brandos stadija8
 • 1.2.4. Smukimo stadija8
 • 1.3. Prekės gyvavimo ciklo tipai9
 • 2. ŠOKOLADO „KARŪNA“ PREKĖS GYAVIMO CIKLAS12
 • 2.1. Prekės pristatymas12
 • 2.2. Šokolado rinkos apžvalga13
 • 2.3. Prekės gyvavimo ciklas ir perspektyvos15
 • IŠVADOS18
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI19

Reziumė

Autorius
guoba
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 8, 2015
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
20 psl.

Susiję darbai

Prekės gyvavimo ciklo kainų politika

Rinkodara Kursinis darbas 2011 m. gatulytė
Temos aktualumas. Kiekviena įmonė kurdama naujas prekes nori sulaukti kuo didesnės jos paklausos ir gauti kuo įmanoma didesnį pelną. O tai reiškia ir...