AB "Kaišiadorių paukštynas" marketingo tyrimas

28 psl. / 4898 žod.

Ištrauka

Marketingo tyrimai - tai marketingo sprendimams reikalingos informacijos paieška, rinkimas, apdorojimasir interpretavimas.Marketingo tyrimų svarbiausioji funkcija yra teikti marketingo sprendimų priėmimui reikalingą informaciją.Atliekant marketingo tyrimus gaunama informacija padeda nustatyti veiklos rinkoje galimybes, strategijas ir problemas, ja remdamasi įmonė ne tik kuria, tobulina ir vertina marketingo programas, kontroliuoja marketingo veiklą, bet taip pat sprendžia investicijų, personalo, mokslinių tyrimų bei projektavimo klausimus.Marketingo tyrimų sąvoka apima visas su marketingo valdymo planavimu, įgyvendinimu ir kontrole susijusių informacijos paieškos, rinkimo, apdorojimo ir interpretavimo veiksmų kompleksas.Temos aktualumas: tema aktuali dėl marketingo tyrimų praktinio panaudojimo įvairovės: marketingo tyrimų pagalba atskleidžiama problemų kilmė bei jų sprendimo galimybės; marketingo tyrimų informacija padeda numatyti ateities tikslus bei jų siekimo planus; tyrimai leidžia fiksuoti marketingo aplinkos pasikeitimus; marketingo tyrimai suteikia daugiau galimybių kuriant duomenų bazę arba marketingo informacinę sistemą, kas savo ruožtu išplečia analizavimo bei sprendimų geresnio parengimo galimybes; marketingo tyrimų būdu išsiaiškinama kurių mikroaplinkos partnerių, reklamos agentūrų, paskirstymo tarpininkų bankų, paslaugomis tikslinga naudotis.

Temos naujumas: marketingo tyrimų metodologija ir nauda tyrinėjama gan senai, tačiau Lietuvoje pradėti naudoti atkūrus nepriklausomybę ir įmonėms pradėjus dirbti rinkos sąlygomis. Jie sparčiai plinta ir populiarėja.

Darbo objektas – AB “Kaišiadorių paukštynas” produkcija.

Darbo tikslas – ištirti AB “Kaišiadorių paukštynas” produkcijos paklausą bei asortimento optimalumą.

Darbo uždaviniai:

 1. Apibūdinti marketingo tyrimų sampratą;
 2. Aprašyti marketingo tyrimų rūšis ir atlikimo propcesą;
 3. Išanalizuoti marketingo tyrimų metodus bei jų paraktinį panaudojimą;
 4. Atlikti AB “Kaišiadorių paukštynas” produkcijos marketingo tyrimą;
 5. Remiantis tyrimo rezultatais pateikti pasiūlymus AB “Kaišiadorių paukštynas” produkcijos asortimento optimizavimui bei vartotojų poreikių tenkinimo gerinimui.

Pirmoje darbo dalyje atlikta literatūros analizė - išanalizuota marketingo tyrimų svarba, eiga ir metaodai. Po to atlikta vartotojų anketinė apklausa, kuria remiantis išsiaiškinta AB “Kaišiadorių paukštynas” produkcijos populiarumas bei vartotojų poreikiai bei jų patenkinimo lygis.

Tyrimo rezultatai gali būti panaudoti AB “Kaišiadorių paukštynas” veikos tobulinimui.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. MARKETINGO TYRIMO TEORINIAI ASPEKTAI4
 • 1.1. Marketingo tyrimų samprata4
 • 1.2. Marketingo tyrimų rūšys ir procesas5
 • 1.3. Marketingo tyrimų metodai ir praktinis panaudojimas8
 • 2. AB “KAIŠIADORIŲ PAUKŠTYNAS” MARKETINGO TYRIMAS… …11
 • 2.1. Įmonės pristatymas……………11
 • 2.2. Tyrimo problemos formulavimas…13
 • 2.3. Tyrimo tipo ir duomenų rinkimo metodo pasirinkimas14
 • 2.4. Duomenų rinkomo formos, atrankos būdo, imties dydžio nustatymas15
 • 2.5. Tyrimo rezultatai16
 • 2.6. Tyrimo išvados17
 • IŠVADOS 18LITERATŪRA19
 • PRIEDAI20
 • 1 priedas. Anketa21
 • 2 priedas. Apklausos rezultatai23

Reziumė

Autorius
guoba
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 8, 2015
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
28 psl.

Susiję darbai

UAB “Cotonas” marketingo planas

Rinkodara Referatas guuru
UAB “Cotonas” veikla bus pagrįsta subkontraktų pagrindu. Įmonės veiklai pradėti prireiks 350000 litų, iš kurių 70000 Lt sudaro akcininkų įnašai, ir 280000 Lt...

„Pizza Jazz“ marketingo tyrimas

Rinkodara Tyrimas sliekas
Marketingas dažniausiai suprantamas kaip verslo įmonių veiklos būdas. Klaidinga nuomonė yra ta, kad marketingą naudoja tik verslo žmonės. Marketingo principus taiko politinės organizacijos,...