Kontrolingo sistemos diegimas įmonėje

33 psl. / 6588 žod.

Ištrauka

Didėjanti konkurencija, vidinės ir išorinės aplinkos nestabilumas, įtakojantis įmonėje vykstančių procesų valdymo sudėtingumą, poreikis gauti savalaikę, tikslią ir išsamią informaciją, reikalingą valdymo sprendimams parengti, skatina įmones diegti naujus efektyvius verslo valdymo metodus.

Vienas iš tokių metodų yra kontrolingas, kuris vykdo „valdymo valdymą“ ir apima planavimo, kontrolės, apskaitos ir analizės vykdymo, situacijos įvertinimo ir valdymo sprendimų priėmimo procesus.

Kontrolingas leidžia ženkliai padidinti valdymo sprendimų kokybę ir pakelti ekonominės veiklos efektyvumą. Blogėjant įmonės finansiniams rodikliams, kontrolingo sistemos įdiegimas suteikia galimybę priimti konkurencingus valdymo sprendimus, padeda užtikrinti ilgalaikę sėkmingą įmonės veiklą, sukoordinuoja įmonės padalinių veiksmus, siekiant pagrindinių tikslų.

Šio darbo tikslas –sukurti ir įdiegti įmonėje kontrolingo sistemą.

Kontrolingo sistemos sukūrimas ir įdiegimas apima sekančius uždavinius:

 1. kontrolingo tarnybos organizavimas;
 2. įmonės valdymo struktūros reorganizavimas;
 3. įmonės kaštų apskaitos sistemos reorganizavimas;
 4. kontrolingo sistemos organizavimas.

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. Kontrolingo sistemos diegimo būtinumo pagrindimas4
 • 2. Kontrolingo tarnybos organizavimas5
 • 3. Įmonės valdymo struktūros reorganizavimas6
 • 3.1. Esamos valdymo struktūros analizė6
 • 3.2. Atsakomybės centrų formavimas7
 • 4. Įmonės kaštų apskaitos sistemos reorganizavimas10
 • 4.1. Kaštų apskaita atsakomybės centruose11
 • 4.2. Gaminių kaštų apskaita14
 • 4.3. Kaštų apskaitos metodų parinkimas15
 • 5. Kontrolingo sistemos organizavimas18
 • 5.1. Įmonės veiklos planavimas18
 • 5.2. Atsakomybės centrų biudžetų parengimas21
 • 5.3. Apskaitos ir atskaitomybės organizavimas27
 • 5.4. Nukrypimų analizė28
 • 5.5. Įmonės veiklos koordinavimas29
 • IŠVADOS30
 • LITERATŪRA31

Reziumė

Autorius
guoba
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€8.04
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 8, 2015
Publikuotas
2009 m.
Apimtis
33 psl.

Susiję darbai

Vidaus kontrolė prekybinėje įmonėje „X“

Vadyba Referatas 2011 m. vikina
Vidaus kontrolės sistema turi svarią reikšmę visose be išimties – didelėse, vidutinėse ar mažose įmonėse, be to ir konkurencinėje aplinkoje sparti technologijos plėtra...

Transporto įmonės vidaus kontrolė

Vadyba Referatas 2011 m. vikina
Kiekvienoje šalyje vidaus kontrolės sistemos yra skirtingos ir priklauso nuo teisinių bei administracinių įstatymų. Lietuvoje vidaus kontrolė, kaip atskira veiklos sritis, atsirado po...

Informacinių sistemų diegimas “X” oro uoste

Vadyba Kursinis darbas 2011 m. rolandas
Šiuolaikinis pasaulis neįsivaizduojamas be patogumų, kuriais mes pripratę naudotis. Vienas jų tai transportas, kuris yra gyvybiškai svarbus šalies ekonomikai ir visuomenei. Vienas iš...

Įmonės "Plamega" kokybės sistema

Vadyba Kursinis darbas 2007 m. guoba
Dauguma pasaulio pramoninių valstybių pastaruoju metu stengiasi skatinti savo šalių gamintojus gaminti aukščiausios kokybės gaminius tam, kad jie būtų perkami visose pasaulio rinkose....

Vidaus kontrolė ir jos sistemos elementai

Vadyba Referatas kerry.
Temos aktualumas. Vidaus kontrolė yra svarbi norint, kad įstaiga tinkamai atliktų savo veiklą, o esant darbo tvarkos pažeidimas, finansinių ataskaitų neatitikimui bei kitoms...

Personalo motyvavimo sistema įmonėje „X“

Vadyba Referatas 2015 m. sejkutea
Teorinėje darbo dalyje analizuojama motyvacijos samprata įvairioje literatūroje, išnagrinėti motyvacijos kūrimo darbinėje aplinkoje aspektai bei apžvelgiamas pagrindinių motyvacijos priemonių sąrašas. Praktinėje šio darbo...