AB ,,Rokiškio sūris“ ir AB ,,Žemaitijos pienas“ veiklos palyginamoji analizė

49 psl. / 10000 žod.

Ištrauka

Globalizacija vis labiau skverbiasi į kiekvienos įmonės veiklą. Šis reiškinys įmonių vadovus supažindina ne tik su naujausiomis technologijomis, inovacijomis, bet tuo pačiu kuria labai svarbius ir reikalingus tarpusavio ryšius su Lietuvos įmonėmis bei užsienio bendrovėmis. Toks ryšių užmezgimas savaime sąlygoja įmones priimti svarbius sprendimus, kurių pasekmės gali būti juntamos tik ateityje. Nors įmonės priimdamos svarbius sprendimus daug laiko skiria šių sprendimų būtinumui, pasirinkimo galimybėms ar kitų alternatyvų paieškoms, tačiau pasitaiko, kad tam tikras sprendimas gali tik pakenkti įmonės veiklai. Tam, kad sprendimai būtų paremti ne tik diskusijomis, bet ir nuosekliais bei detaliais skaičiavimais remiantis įmonės veiklos rezultatais yra išskiriama daug įmonės veiklos analizės skaičiavimo metodikų, kurios leidžia suprasti įmonės tikrąją būklę. Tokia analizė leidžia įvertinti galimą bankroto tikimybę, įmonės rizikingumą, detalizuoja veiklos rezultatų pokyčius sąlygojusius veiksnius. Turint tokius analizės duomenis galima įvertinti ne tik dabartinių sprendimų priėmimo būtinumą, bet ir praeityje padarytų sprendimų poveikį. Taip pat analizė suteikia galimybę palyginti įmonės situaciją su pagrindinėmis konkurentėmis.

Darbo tikslas – išanalizuoti AB ,,Rokiškio sūris“ veiklos rezultatus ir palyginti juos su AB ,,Žemaitijos pienas“ veiklos rezultatais.

Darbo uždaviniai:

 1. Atlikti įmonės veiklos horizontalią ir vertikalią analizes;
 2. Išanalizuoti santykinius rodiklius;
 3. Atlikyti turto ir nuosavo kapitalo pelningumo Du Pont analizę;
 4. Įvertinti bankroto tikimybę ir riziką.

Turinys

 • Įvadas2
 • 1. Įmonių veiklos pristatymas4
 • 1.1. Pagrindinės įmonės veiklos aprašymas4
 • 1.2. Konkurencinės įmonės aprašymas5
 • 2. Horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė6
 • 2.1. Horizontalioji analizė6
 • 2.2. Vertikalioji analizė11
 • 3. Santykinių rodiklių analizė18
 • 3.1. Pelningumo rodikliai18
 • 3.1.1. Pardavimų pelningumas18
 • 3.1.2. Investicijų pelningumas21
 • 3.2. Mokumo rodikliai23
 • 3.2.1. Trumpalaikio mokumo rodikliai23
 • 3.2.2. Ilgalaikio mokumo rodikliai25
 • 3.3. Veiklos efektyvumo rodikliai26
 • 4. Turto bei nuosavo kapitalo pelningumo Du Pont analizė31
 • 4.1. Turto pelningumo Du Pont analizė31
 • 4.2. Nuosavo kapitalo pelningumo Du Pont analizė33
 • 5. Įmonės rizikos įžvalga ir bankroto tikimybės vertinimas36
 • 5.1. Rizikos vertinimas36
 • 5.2. Bankroto tikimybė37
 • 6. Įmonės investavimo, finansavimo ir veiklos sprendimų analizė39
 • 7. Apibendrintas įmonės būklės vertinimas, veiklos tobulinimo galimybių išryškinimas bei pasiūlymų formavimas41
 • Literatūra44
 • Priedai45

Reziumė

Autorius
soul_crash
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€9.72
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 18, 2015
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
49 psl.

Susiję darbai

Sodros veiklos statistinė analizė

Ekonomika Referatas 2013 m. svietuxxx
Tyrimoaktualumas:Kiekviena įmonė norėdama sėkmingai plėtoti savo vykdomą veiklą turėtų periodiškai atlikti pagrindinių įmonės rodiklių analizę, t. y. įvertinti tam tikrų reiškinių struktūrą, pagrindinę...

UAB „BTA draudimas“ veiklos analizė

Ekonomika Kursinis darbas 2011 m. rasa13
Prasidėjus staigiam ekonomikos nuosmukiui nukentėjo ir draudimo rinka. Lietuvoje mažėjo vartojimas, didėjo nedarbas, mažėjo darbo užmokestis. Augimo tendencija, kuri buvo draudimo rinkoje nuo...

AB „Rokiškio sūris“ veiklos analizė

Ekonomika Referatas 2017 m. lavex123
Tai įmonės veiklos analizė, kurioje pateikiami 2014-2016 metų duomenys. Analizuojama Rusijos embargo problema ir jos poveikis AB ,,Rokiškio sūris“ veiklai. Vertinama AB “Rokiškio...