Ekonomika ir verslas / Vadyba

Komandinio darbo mokykloje tyrimas

0 atsiliepimų
Autorius:
Darbo objektas – komandinis darbas Jonavos politechnikos mokykloje.
Darbo tikslas – susipažinti su pagrindiniais elgesio ir veiklos būdais, kurie padeda tobulinti bendruosius įgūdžius, siekiant rezultatų, sprendžiant problemas bei ginčus, kuriant palankius santykius komandoje. Išanalizuoti apklaustųjų respondentų nuomonę apie komandinį darbą.
Darbo uždaviniai:
1. Pateikti komandinio darbo ypatumus teoriniu aspektu.
2. Išanalizuoti Jonavos politechnikos mokyklos darbuotojų nuomonę apie komandinį darbą.
3. Aptarti komandinio darbo privalumus.
Taikyti tyrimo metodai: anketinė apklausa.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
6.020 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. KOMANDINIS DARBAS4
 • 1.1. GRUPĖ AR KOMANDA4
 • 1.2. KOMANDINIO DARBO SAMPRATA5
 • 1.3. KOMANDINIO DARBO ETAPAI6
 • 1.4. KOMANDA IR ORGANIZACIJOS SĖKMĖ7
 • 1.5. KOMANDOS RAIDOS ETAPAI8
 • 1.6. KOMANDINIO DARBO PRANAŠUMAI IR TRŪKUMAI9
 • 2. KOMANDINIO DARBO JONAVOS POLITECHNIKOS MOKYKLOJE TYRIMAS10
 • 2.1. TYRIMO APIBŪDINIMAS10
 • 2.2. TYRIMO REZULTATAI11
 • REKOMENDACIJOS25
 • IŠVADOS26
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS27
 • PRIEDAI28

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Darbo organizacijos tyrimas
Kursinis darbas Darbo organizacijos tyrimas

Įmonės veikla yra tikslo nustatymo ir dinamiškas jo siekimo procesas, todėl vertinant jos veiklą labai [...]

Darbo jėgos Lietuvoje statistinis tyrimas
Tyrimas Darbo jėgos Lietuvoje statistinis tyrimas

Pastaruoju metu darbo jėgos skaičius Lietuvoje vis mažėja. Tai daro įtaką mūsų šalies ekonomikos plėtrai [...]

Vidutinio darbo užmokesčio statistinis tyrimas
Referatas Vidutinio darbo užmokesčio statistinis tyrimas

Terminas „statistika“ kildinamas iš lotynų kalbos žodžio „status” - reiškiančio daiktų, padėtį, stovį, būklę ir [...]

Komandinio darbo ypatumai “X” organizacijoje
Kursinis darbas Komandinio darbo ypatumai “X” organizacijoje

Šiandieninėje visuomenėje vienas iš esminių modernios, besimokančios organizacijos bruožų yra komandinė veikla. Komandos kuriamos, norint [...]

Brutto darbo užmokescio statistinis tyrimas
Tyrimas Brutto darbo užmokescio statistinis tyrimas

Statistika – tikslusis mokslas, kuriame efektyviai panaudojami duomenys iš gautų bandymų ir eksperimentų. Į tai [...]

Darbo jėgos statistinis tyrimas
Tyrimas Darbo jėgos statistinis tyrimas

Darbo jėga – tai visi, sulaukę įstatymo numatyto amžiaus, dirbantys ar aktyviai ieškantys darbo šalies piliečiai (Martinkus B., Žilinskas V., 2001). Šią temą pasirinkau todėl, jog manau, kad tai yra aktualu šiandien Lietuvoje. Įdomu sužinoti kaip keičiasi šalies ekonomika, ar dirbančių žmonių skaičius didėja ar mažėja, nuo ko tai priklauso, galbūt didesnėse apskrityse yra geresnės darbo sąlygos ir galbūt darbo daugiau. Šiandiena šia tema vyksta daug diskusijų tiek interneto platybėse, tiek televizijoje. Tyrimo objektas – Darbo jėga 2008-2012 metais. Tyrimo tikslas – atlikti darbo jėgos analizę penkiose Lietuvos didžiosiuose apskrityse, naudojant statistinės analizės metodus . Tyrimo uždaviniai: Aptarti darbo jėgą teoriniu aspektu. Atlikti darbo jėgos dinaminę analizę pagal du požymius: gyvenamąja vietovę ir metus. Tyrimo metodai:  Mokslinės literatūros analizė. Matematiniai statistiniai metodai. Grafinis vaizdavimas. Internetinių šaltinių apžvalga. [...]

Komandinio darbo organizavimas
Referatas Komandinio darbo organizavimas

Šiandien visame pasaulyje, tame tarpe ir Lietuvoje, didelis dėmesys yra skiriamas komandiniam darbui. Dinamiškai kintanti [...]

Darbo apmokėjimas
Prezentacija Darbo apmokėjimas

Išsamus ir konkretus darbas, jame nagrinėjami pagrindiniai darbo apmokėjimo bruožai. Informacija pateikta struktūrizuotai, aiškiai. 19 skaidrių.

Darbo ištekliai žemės ūkyje ir jų naudojimo ekonominis įvertinimas
Kursinis darbas Darbo ištekliai žemės ūkyje ir jų naudojimo ekonominis įvertinimas

Žemės ūkis iš kitų veiklos sričių išsiskiria savo specifinėmis savybėmis tokiomis kaip: sezoniškumas, klimatinės sąlygos [...]

Darbo organizavimas
Paruoštukė Darbo organizavimas

KTU, "Darbo organizavimas". Egzaminui buvo duoti klausimai. Čia yra klausimai ir atsakymai į juos. [...]

Autorinės sutartys. su darbo santykiais nesusijusių pajamų apmokestinimas
Kursinis darbas Autorinės sutartys. su darbo santykiais nesusijusių pajamų apmokestinimas

Lietuvos Respublikos įstatymai gautas pajamas skirsto į su darbo santykiais susijusias ir jų esmę atitinkančias [...]

Darbo aplinkos ir darbo vietos humanizavimas bei įtaka dirbantiems
Kursinis darbas Darbo aplinkos ir darbo vietos humanizavimas bei įtaka dirbantiems

Darbo tikslas – Išanalizuoti darbo aplinkos ir darbo vietos humanizavimą bei įtaką dirbantiesiems, išsiaiškinant jų [...]

Jaunų bedarbių požiūris į integracijos darbo rinkoje galimybes
Diplominis darbas Jaunų bedarbių požiūris į integracijos darbo rinkoje galimybes

Temos aktualumas ir naujumas. Užimtumas yra svarbus visoms žmonių amžiaus grupėms, ypatingai jaunimui. Jaunystė kaip [...]

Darbo užmokesčio dokumentacija ir apskaita UAB “X”
Diplominis darbas Darbo užmokesčio dokumentacija ir apskaita UAB “X”

Temos aktualumas. Darbo apmokėjimas visada buvo aktuali socialinė, teisinė ir ekonominė problema. Įžengus į XXI [...]

Optimalių darbo sąlygų sudarymas viešbutyje
Kursinis darbas Optimalių darbo sąlygų sudarymas viešbutyje

Pastaraisiais metais daug dėmesio pasaulyje skiriama stabilios plėtros koncepcijai, kuri turėtų užtikrinti žmogaus, technikos ir [...]