Šiaulių metodistų bažnyčios bendruomenė

51 psl. / 15870 žod.

Ištrauka

Nors ir gyvename modernioje visuomenėje, tačiau naujieji religiniai judėjimai vis dar yra tabu. Pro tankius konservatyvizmo debesis po truputi bando skverbtis naujieji tikėjimai, tačiau vis dėl to mūsų visuomenė vis dar yra kaustoma normų. Tačiau nors Lietuvoje jau yra nemažai naujųjų religinių judėjimų, informacijos apie juos visuomenėje yra nepakankamai. Žmonės bijo inovacijų, stengiasi iš tolo aplenkti skrajutes dalinančius kostiumuotus vyrus. Bet ar iš tikrųjų visi žinome ką jie mums ruošiasi pasiūlyti? Metodistų bažnyčia yra viena iš tų bažnyčių apie kurias žmonės neturi pakankamai informacijos, kad suprastų kas tai yra. Visuomenėje nepakanka informacijos apie mažesnes religines bendruomenes tam, kad žmogus galėtų laisvai rinktis ir nebūtų smerkiamas.
Prieš pradedant antropologiškai tirti tam tikrą bendruomenę, iš pradžių reikia sužinoti kas yra bendruomenė. Bendruomenė - tai žmonių grupė, daugiau ar mažiau susijusi teritoriniu ir socialiniu atžvilgiu, vienijama bendrų interesų bei tikslų. Nors bendruomenės apibrėžimų yra daug, šis, socialinių terminų žodyne pateiktas, bendruomenės apibrėžimas labiausiai atitinka mūsų tyrimą.
Šis religinės bendruomenės tyrimas vyko kooperuotų studijų būdu, kurių esmė – derinant teorinius ir praktinius užsiėmimus sudaryti studentams galimybes užsiėmimų metu įgytas teorines žinias taikyti praktiškai. Kooperuotas studijas derinant su antropologijos disciplinomis atsiranda galimybė realizuoti du esminius antropologijos principus:
• Tyrinėti svetimą kultūrą artimoje aplinkoje;
• Lavinti savo, kaip antropologo – tyrėjo kompetencijas.
Šis būdas išeiti į bendruomenes yra puiki galimybė ištirti nepažįstamą aplinką, ištirti religinę bendruomenę, palyginti ją su kitomis, išanalizuoti panašumus ir skirtumus. Kooperuotų studijų metu mes galėjome integruotis į metodistų bažnyčios bendruomenę, stebėti jų veiklą iš vidaus, tyrinėti ir analizuoti jų tikėjimo ypatumus, atliekamus ritualus, išskirtinį elgesį. Tyrimo metu pagrindinis naudotas metodas buvo dalyvaujantis stebėjimas, nes jis leidžia labiausiai įsigilinti ir įsijungti į bendruomenės gyvenimą, taip pat ir bendruomenės nariams suteikiant galimybę pažinti tyrėją, tokiu būdu yra išplečiamas abipusis supratimas. Šis tyrimo metodas padėjo mums perprasti bendruomenės veiklą nepažeidžiant jos unikalumo. Turėjome galimybę pačios dalyvauti bendruomenės veikloje, sužinoti bendruomenės narių požiūrį. Siekiant sužinoti žmonių asmenines istorijas, jų potyrius metodistų bažnyčioje buvo atlikti pusiau struktūruoti interviu. Siekta išsiaiškinti bendruomenės narių požiūrį į metodizmą, protestantizmą ir katalikybę. Bendravome ir su pačia kunige, klausėme jos nuomonės apie šį tikėjimą, kodėl ji pasirinko tokį kelią, kas jai padarė įtaką ir ar ji yra patenkinta tuo ką daro. Tyrimo metu turėjome galimybę pažvelgti į bendruomenę ne tik mūsų, bet ir bendruomenės narių akimis. Galėjome taikyti ne tik savo kritinį ir tiriamąjį požiūrį, bet ir pažvelgti į bendruomenę iš vidaus, t. y., tirti aplinką iš vidaus ir lyginti metodizmą su katalikybę iš kitos perspektyvos.
Kad geriau suvoktume žmonių ritualinę bei bendruomeninę elgseną rinksime ne tik interviu, bet ir filmuotą medžiagą. Stengsimės įvairiapusiškai gilintis į skirtingų bendruomenės narių požiūrius ir pozicijas. Siekiame įvairiapusiškai pristatyti naująjį religinį judėjimą ir padėti suprasti įvairius jo aspektus nieko apie tai nežinančiam žmogui.
Religinė kompetencija šiandieniniame pasaulyje yra vienas svarbiausių aspektų siekiant išugdyti ne tik knyginį išsilavinimą turintį, bet ir puikiai suvokiantį aplinkinio pasaulio aktualijas, siekiantį kultūrinio supratimo ir dialogo žmogų. Įvairių netradicinių religinių bendruomenių iškėlimas į dienos šviesą yra labai svarbus siekiant desatanizuoti jų poziciją katalikiškos bendruomenės akyse ir atverti kelią naujam požiūriui.

Darbo objektas: Šiaulių Jungtinės Metodistų bažnyčios bendruomenė.
Darbo tikslas: integruoto antropologinio tyrimo metu susipažinti su konkrečia bendruomene, jos aplinka.
Darbo uždaviniai:
• Ištirti bendruomenės atmosferą;
• Išanalizuoti bendruomenėje atliekamus ritualus;
• Ištirti metodizmo ir katalikybės skirtumus bendruomenės požiūriu;
• Išsiaiškinti ką bendruomenės nariams reiškia būti metodistais.
Darbo metodai: Dalyvaujantis stebėjimas, pusiau struktūruotas interviu, interpretacinis.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. TEORINIS TYRIMO ASPEKTAS5
 • 1.1. KAS YRA SUBKULTŪRA?5
 • 1.2. APIE METODISTŲ TIKĖJIMĄ6
 • 1.3. RITUALŲ TYRIMAI7
 • 2. METODISTŲ BENDRUOMENĖS TYRIMAS8
 • 2.1. ŠIAULIŲ JUNGTINĖS METODISTŲ BENDRUOMENĖS ATMOSFERA8
 • 2.2. RITUALINĖ ELGSENA12
 • 2.3. KĄ REIŠKIA BŪTI METODISTU?18
 • 2.3.1. Kas yra metodistas?19
 • 2.4. METODIZMO IR KATALIKYBĖS SKIRTUMAI21
 • IŠVADOS28
 • REKOMENDACIJOS30
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS31
 • PRIEDAI32

Reziumė

Autorius
gurmane
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Etninė kultūra
Kaina
€12.60
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 20, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
51 psl.

Susiję darbai