Kainodaros organizavimas UAB “Lelija”

39 psl. / 6950 žod.

Ištrauka

Šio kursinio projekto tikslas – smulkiai ir kuo nuodugniau išanalizuoti akcinės bendrovės „Lelija“ kainodaros organizavimo, bei strategijos ypatumus.
Tyrimo objektas – išsiaiškinti kaip šioje įmonėje yra nustatoma produkcijos kaina, bei apskaičiuoti pasirinkto produkto (moteriško kostiumėlio) kainos nustatymą 4 metodais.
Kursinį projektą sudaro praktinė dalis ir literatūros nagrinėjama tema analizė. Teorinėje dalyje analizavau kainos sampratą ir reikšmę, kainų politiką, strategiją ir jos tikslus, kainų nuolaidų sistemą, kainodarą skirtinguose rinkos tipuose, bei veiksnius įtakojančius kainodaros sprendimus.
Praktinėje dalyje pateikiau teisinę įmonės veiklos organizavimo formą, įmonės komercinės – ūkinės veiklos aprašymą, produktų realizavimo rinkų analizę, šakos ir rinkos tipo identifikavimą ir apibūdinimą pagal esamus požymius, įmonės konkurentų ir jų rinkos dalių pateikimą. Išnagrinėjau įmonėje taikomo kainos nustatymo metodo pasirinktam produktui identifikavimą, to paties produkto EXW kainos skaičiavimą, pardavimo vartotojui kainos nustatymą, kainos nustatymą nenuostolingumo metodu, optimalaus kainų lygio tam pačiam produktui nustatymą.
Darbo uždaviniai:
1. Susipažinti su kainodaros sąvoka;
2. Apibrėžti kainą, jos nustatymo metodus;
3. Apžvelgti kainų politiką, strategiją, nuolaidų sistemą;
4. Įvardinti kainodarą skirtinguose rinkos tipuose;
5. Apibūdinti AB „Lelija“, jos šaką ir rinką, kurioje ji veikia;
6. Identifikuoti pasirinkto produkto (moteriško kostiumėlio) kainos nustatymo metodą įmonėje;
7. Apskaičiuoti pasirinkto produkto (moteriško kostiumėlio) kainą 4 metodais;
8. Apibūdinti AB „Lelija“ kainodaros strategiją, kainų nuolaidas, kainodaros ypatumus;
9. Pateikti išvadas ir pasiūlymus.
Darbo metodai: analizė, sisteminimas, apibendrinimas, skaičiavimas.
Darbo apribojimai: konfidencialumas, kainų apvalinimas.


Turinys

 • I. Įvadas3
 • 1. Kainos samprata ir reikšmė5
 • 2. Kainos nustatymo metodai6
 • 2.1. Į kaštus orientuotas kainos nustatymo metodas7
 • 2.2. Į paklausą orientuotas kainos nustatymo metodas8
 • 2.3. Į konkurentus orientuotas kainos nustatymo metodas8
 • 3. Kainų politika ir jos tikslai9
 • 4. Kainų strategija ir jos tikslai11
 • 5. Strategijos rengimo etapai15
 • 6. Kainų nuolaidų sistemos16
 • 7. Kainodara skirtinguose rinkos tipuose17
 • 8. Veiksniai įtakojantys kainodaros sprendimus19
 • III. Praktinė dalis20
 • 3. Nagrinėjamos įmonės apibūdinimas20
 • 3.1. Teisinė įmonės veiklos organizavimo forma20
 • 3.2. Įmonės ūkinės – komercinės veiklos aprašymas21
 • 3.3. Įmonės SSGG analizė22
 • 3.4. Produktų realizavimo rinkų analizė24
 • 4. Šakos ir rinkos, kur veikia įmonė, trumpas apibūdinimas25
 • 4.1. Rinkos, kurioje veikia AB “Lelija” apibūdinimas ir konkurentai25
 • 4.2. Nagrinėjamo įmonės produkto kainos nustatymas: produkto EXW kainos skaičiavimas27
 • 4.3. Produkto pardavimo vartotojui kainos nustatymas28
 • 4.4. Kainos nustatymas nenuostolingumo metodu29
 • 4.5. Optimalaus kainų lygio nustatymas30
 • 4. Esama įmonės kainodaros strategija, taikomos kainų nuolaidos36
 • IV. Išvados ir pasiūlymai37
 • V. Naudota literatūra38

Reziumė

Autorius
meduolis
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€8.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 17, 2012
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
39 psl.

Susiję darbai

Kainodaros organizavimas UAB “x”

Rinkodara Kursinis darbas 2007 m. donatas
Kainodara sudėtingas prekių rinkos konjunktūros mechanizmas, tai tam tikras rinkos barometras. Kainą parodo visą kainodaros veiksnių sistemą. Jos nustatymas yra vienas svarbiausių įmonės...

Kainodaros organizavimas AB “Žemaitijos pienas”

Rinkodara Kursinis darbas 2011 m. meduolis
Kainodaros politika – tai sritis, kurią kiekvienas verslininkas turi išmanyti, norėdamas užsitikrinti patogią nišą rinkoje. Dažnas kiekvieną dieną priima sprendimus, kurie siejasi su...

Kainodaros organizavimas įmonėje UAB „Refra“

Rinkodara Kursinis darbas 2011 m. meduolis
Kainodara – tai visų kainą formuojančių, psichologinių, socialinių, politinių, rinkos ir kitokių veiksnių sistema. Kaina atspindi visą kainodaros veiksnių sistemą: sąnaudų dinamiką, darbo...

Kainodara, kainų nustatymo metodai

Rinkodara Referatas iiiiingrida
Kaina yra labai svarbus įmonės ekonominis rodiklis, kuris yra priemonė įmonės tikslams pasiekti. Teisinga kainodaros metodika ir protinga taktika, nuosekliai įgyvendinama ir gerai...

Kainodaros organizavimas UAB "X"

Rinkodara Kursinis darbas 2015 m. wwwww
Tarp pirkėjų ir pardavėjų mainų metu nusistovėjusi kaina šiandien yra lyg „signalas“ gamintojui apie vertės pripažinimą. Kainos nustato gamybos struktūrą, daro lemiamą poveikį...