Darbuotojų kūrybiškumas ir jo skatinimo tyrimas

27 psl. / 7117 žod.

Ištrauka

Kūrybiškas mąstymas skiriasi nuo mums įprasto mąstymo. Atlikdami kasdieninius darbus mes negalvojame kodėl ir kaip tai darome. Be abejo, toks mąstymo būdas yra efektyvus, leidžiantis taupyti laiką ir mūsų protavimo pastangas. Tačiau jis gali tapti kliūtimi kai susiduriame su pokyčiais. Tokiose situacijose mes ir toliau norime mąstyti pagal įprastas, bet jau netinkančias, schemas [1], [2]. Būtent dėl šios priežasties kūrybinės idėjos pradžioje atrodo juokingos. Tyrinėtojai jau seniai pastebėjo ryšį tarp psichinių procesų susijusių su humoru bei procesų susijusių su naujų idėjų kūrimu. Geras pokštas sukelia juoką dėl to, kad einant vienu minčių keliu, staiga peršokama į kitą kelią, kuris yra logiškai susijęs, bet netikėtas. Kūno reakcija į šį protinį šuolį yra juokas [2]. Taigi, kūrybiškumas, kaip ir humoro jausmas, yra išmoktas gebėjimas įgalinantis mus naujai apibrėžti ryšius tarp sąvokų ir įvykių, kurie pradžioje atrodo nesusiję, ir taip sukurti naujas žinias [1].
Šiame darbe nagrinėjama tema – darbuotojų kūrybiškumas ir jo skatinimo tyrimas. Darbo tikslas – nustatyti kaip įmonė gali panaudoti darbuotojų kūrybiškumą. Pagrindiniai uždaviniai: apibrėžti kūrybiškumą, identifikuoti faktorius sudarančius kūrybiškumui palankią aplinką įmonėje ir jos formavimo būdus, išanalizuoti kūrybinės veiklos organizavimo principus bei kūrybinio mąstymo metodus.
Temos aktualumą pagrindžia per paskutinius dešimtmečius radikaliai pasikeitusios ekonominės veiklos sąlygos. Kūrybiškumas leidžia sukurti naujas idėjas, naujai apibrėžti ryšius mums jau gerai žinomose sistemose ir efektyviai išspręsti problemas.
Darbo tikslas – nustatyti kaip įmonė naudoja darbuotojų kūrybiškumą. Siekiant šio tikslo buvo iškelti sekantys uždaviniai:
• Apibrėžti kūrybiškumo sampratą
• Identifikuoti faktorius sudarančius kūrybiškumui palankią aplinką įmonėje ir jos formavimo būdus
• Išanalizuoti kūrybinės veiklos organizavimo principus bei kūrybinio mąstymo metodus
• Ištirti kaip įmonė skatina darbuotojų kūrybiškumą
Darbą sudaro teorinė ir praktinė dalys. Šiame darbe siekiama atsakyti į klausimą koks turi būti strateginis valdymas, organizacinė struktūra, kultūra, vadovavimo stilius bei individualaus kūrybiškumo panaudojimas, kad įmonėje vyrautų kūrybiškumui palanki aplinka. Taip pat nagrinėjami kūrybinės veiklos organizavimo principai ir pateikiami kelių konkrečių kūrybinio mąstymo metodų aprašymai. Praktinėje darbo dalyje pateikiami tyrimo, kurio tikslas – nustatyti kaip įmonėje skatinamas darbuotojų kūrybiškumas.


Turinys

 • ĮVADAS1
 • 1. KŪRYBIŠKUMO SAMPRATA2
 • 2. KŪRYBIŠKUMO SKATINIMAS3
 • 2.1. Kūrybiškumui palankus strateginis valdymas3
 • 2.2. Kūrybiškumui palanki organizacinė struktūra4
 • 2.3. Kūrybiškumui palanki organizacinė kultūra5
 • 2.4. Kūrybiškumui palankus vadovavimas7
 • 2.5. Individualus kūrybiškumas9
 • 2.6. Kūrybinės veiklos organizavimas10
 • 2.6.1. Tikslų nustatymas10
 • 2.6.2. Išteklių paskirstymas10
 • 2.6.3. Vertinimas ir atlyginimas11
 • 2.6.4. Grupinio darbo taikymas13
 • 2.7. Kūrybinio mąstymo metodai14
 • 2.7.1. Smegenų šturmas14
 • 2.7.2. Horizontalus mąstymas15
 • 2.7.3. Kontrolinis sąrašas15
 • 2.7.4. Minčių žemėlapis16
 • 2.7.5. Ekskursijos metodas17
 • 2.7.6. Šešių skrybėlių metodas17
 • 3. DARBUOTOJŲ UAB FILTER KŪRYBIŠKUMO SKATINIMO TYRIMAS18
 • 3.1 Įmonės apžvalga18
 • 3.2. Tyrimo metodika ir rezultatai19
 • IŠVADOS20
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS22
 • PRIEDAI23
 • Priedas Nr. 1. Anketa24

Reziumė

Autorius
donatak
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€8.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 21, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
27 psl.

Susiję darbai

Darbuotojų skatinimas ir motyvacija

Vadyba Kursinis darbas linmat
Didžioji dalis gaunamų pajamų iš verslo priklauso nuo to, kaip įmonės darbuotojai atlieka savo pareigas. Įmonės savininkas, norėdamas, kad jo verslas klestėtų, turi...

Darbuotojų skatinimo būdai organizacijoje

Vadyba Referatas 2010 m. sypsenele
Įmonės vadovas pasirenka motyvacinį metodą, atitinkantį jo įmonės tikslus. Tie metodai yra naudojami darbuotojų darbui tobulinti. Kiekvienas vadovas naudoja skirtingus, jiems priimtinus motyvavimo...

UAB "X" darbuotojų skatinimo įvertinimas

Vadyba Diplominis darbas 2013 m. višnevskaja
Šios temos aktualumą lemia personalo vaidmuo valdyme. Vadybininkus dažnai vadinami administraciniais vadovais, nes jų veiklos pagrindinis tikslas yra įmonės darbų atlikimo užtikrinimas. Organizacija...