Ekonomika ir verslas / Vadyba

Kvalifikacijos kėlimo priemonių tobulinimas AB “DnB Nord bankas”

0 atsiliepimų
Autorius:
Temos aktualumas. Šiuolaikinės verslo organizacijos supranta, jog darbuotojai yra bene didžiausias įmonės turtas ir kapitalas, užtikrinantis efektyvų organizacijos funkcionavimą konkurencingoje verslo aplinkoje, paslaugų teikimo kokybę, klientų pasitenkinimą, o taip pat organizacijos konkurencinius pranašumus, organizacijos turimą kompetenciją ir žinias, šių žinių plėtrą. Verslo organizacijoms labai svarbu turėti išsilavinusius, kompetentingus, profesionalius, reikiamą kvalifikaciją turinčius darbuotojus, kurie sugeba dirbdami įmonėje kaupti naujas žinias, gilintis savo kompetencijas, didinti kvalifikaciją ir šias naujai įgytas žinias panaudoti dirbdami įmonei, jos klientams ir pačios įmonės naudai.
Šiame kontekste iškyla darbuotojų kvalifikacijos kėlimo svarba. Daugelis verslo organizacijos investuoja nemažas lėšas darbuotojų mokymui, finansuoja įvairias mokymo priemones, siekdami padėti, paskatinti darbuotojus gilinti tas žinias, kurias jie panaudoja dirbdami įmonėje. Be darbuotojų žinių, kompetencijos, kvalifikacijos pastovaus kilimo, kas lemia ir įmonės tobulėjimą, neįsivaizduojama veikla šiuolaikinėje verslo aplinkoje, kuri nuolatos kinta, atsiranda nauji verslo aplinkos, klientų poreikiai, lūkesčiai pačios įmonės, jos darbuotojų kompetencijos ir gebėjimo teikti kokybiškas paslaugas bei parduoti kokybiškus produktus atžvilgiu. Taigi veikdamos tokioje verslo aplinkoje verslo organizacijos turi žinoti, kaip organizuoti darbuotojų ugdymo, kvalifikacijos kėlimo procesus, kokias priemones tam tikslui yra efektyvu naudoti. Siekiant efektyviai valdyti šiuos procesus įmonėms aktualu remtis teorinėje literatūroje pateikiamais siūlymais, kitų įmonių, rinkoje taikoma praktika, pavyzdžiais. Be to, svarbu suvokti savo situaciją, kiek darbuotojai yra patenkinti įmonėje egzistuojančia darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sistema, kadangi darbuotojo galimybės save realizuoti, atskleisti savo gebėjimus, mokytis, kelti kvalifikacijos ir daryti karjerą laikomi vienais iš svarbiausių motyvacinių veiksnių. Tai lemia, jog aktualūs yra tiek teoriniai, tiek praktiniai darbuotojų kvalifikacijos kėlimo organizacijos verslo organizacijose klausimai.
Darbo problema. Komercinių bankų personalui keliami ypatingai aukšti kvalifikacijos reikalavimai, kadangi šios institucijos atlieka ne tik siaurą akcininkų naudos tenkinimo tikslą, bet ir svarbų ekonominį, socialinį vaidmenį valstybėje, todėl būtina užtikrinti, kad komercinių bankų personalas būtų tinkamai ugdomas, sugebėtų priimti racionalius sprendimus. Tai lemia, jog komerciniai bankai itin atsakingai turi žiūrėti į darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sistemą. Šio darbo problema – kokiais kvalifikacijos kėlimo sistemos organizavimo modeliais remiantis, kokius tyrimus atliekant galima įvertinti komercinio banko taikomą kvalifikacijos kėlimo priemonių sistemą siekiant ją tobulinti. Šios problemos sprendimas reikalauja tiek praktinių tyrimų, tiek teorinės analizės.
Šio darbo tikslas – išanalizuoti kvalifikacijos kėlimo organizacijos ypatumus ir pateikti AB DnB Nord banko darbuotojų kvalifikacijos kėlimo priemonių tobulinimo pasiūlymus.
Darbe iškelti uždaviniai:
a) Atlikti AB DnB Nord darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sistemos bendrųjų bruožų analizę;
b) Identifikuoti ir apibrėžti AB DnB Nord darbuotojų kvalifikacijos kėlimo problemą;
c) Išanalizuoti darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sistemos teorinius sprendimus;
d) Parengti organizacijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sistemos analizės metodologiją;
e) Ištirti esamą AB DnB Nord darbuotojų kvalifikacijos kėlimo priemonių sistemą;
f) Pateikti pasiūlymus dėl AB DnB Nord darbuotojų kvalifikacijos kėlimo priemonių sistemos tobulinimo bei pagrįsti siūlomus sprendimus.
Darbo metodai – mokslinės literatūros loginė, sisteminė analizė; anketinė apklausa; stebėjimas, ekspertinis tyrimas.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5212 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS5
 • 1. TIRIAMOS SITUACIJOS CHARAKTERISTIKA7
 • 1.1. AB DnB Nord banko darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ypatumai7
 • 1.1.1. AB DnB Nord banko veiklos pristatymas7
 • 1.1.2. AB DnB Nord banko darbuotojų struktūra9
 • 1.1.3. AB DnB Nord darbuotojų kompetencijos ir kvalifikacijos kėlimo sistema11
 • 1.2. AB DnB Nord banko darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sistemos problemos pagrindimas16
 • 1.3. Kvalifikacijos kėlimo sistemos ir priemonių įmonėje teoriniai aspektai17
 • 1.3.1. Kvalifikacijos kėlimo proceso ir sistemos samprata17
 • 1.3.2. Kvalifikacijos kėlimo ir darbuotojų motyvacijos ryšys20
 • 1.3.3. Darbuotojų ugdymo svarba kvalifikacijos kėlimo procese22
 • 1.3.4. Kvalifikacijos kėlimo priemonių analizė24
 • 1.3.5. Efektyvaus kvalifikacijos kėlimo modelio apibendrinimas27
 • 2. TYRIMO METODIKA32
 • 3. TYRIMAI IR JŲ REZULTATAI36
 • 3.1. AB DnB Nord banko darbuotojų kvalifikacijos kėlimo priemonių ekspertinis įvertinimas36
 • 3.2. Darbuotojų pasitenkinimo AB DnB Nord banko darbuotojų kvalifikacijos kėlimo priemonėmis įvertinimas39
 • 3.3. AB DnB Nord banko darbuotojų kvalifikacijos kėlimo priemonių tobulinimo siūlymai43
 • 3.4. Siūlymų ekonominis pagrindimas46
 • IŠVADOS48
 • LITERATŪRA50
 • PRIEDAI52

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo teoriniai aspektai AB “Kauno dujotiekio statyba”
Diplominis darbas Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo teoriniai aspektai AB “Kauno dujotiekio statyba”

Apie žmogiškuosius išteklius bendrovėse šnekama ir galima išgirsti labai dažnai, tai jau nebe naujiena, tačiau [...]

UAB “Kanrugė” marketingo veiklos tobulinimo galimybės
Diplominis darbas UAB “Kanrugė” marketingo veiklos tobulinimo galimybės

Ekonominio sunkmečio rinkos ekonomika bei didėjanti konkurencija tarp įmonių diktuoja naujas sąlygas smulkiam verslui, norint iššlaikyti [...]

UADBB “Sagauta” santykių su klientais valdymo sistemos tobulinimas
Diplominis darbas UADBB “Sagauta” santykių su klientais valdymo sistemos tobulinimas

Darbo aktualumas. Santykių su klientais ir tiekėjais valdymo sistemos (toliau bus naudojamas sutrumpinimasCRM, angl. „Customer Relationship [...]

Žmogiškųjų išteklių valdymo proceso problemos ir tobulinimo galimybės UAB “X”
Diplominis darbas Žmogiškųjų išteklių valdymo proceso problemos ir tobulinimo galimybės UAB “X”

Temos aktualumas. Tema yra aktuali tuo, kad kokybiškas žmogiškųjų išteklių valdymas yra vienas iš svarbiausių [...]

 Personalo ugdymas ir tobulinimas įmonėje “X”
Kursinis darbas Personalo ugdymas ir tobulinimas įmonėje “X”

Temos aktualumas. Ši tema yra aktuali, kadangi sparčiai plėtojantis naujoms technologijoms, didėja ir žmogiškojo resurso [...]

Praktikos ataskaita AB “Šiaulių Bankas”
Praktikos ataskaita Praktikos ataskaita AB “Šiaulių Bankas”

Profesinė praktika, tai yra puiki galimybė įgyti praktinių profesinių įgūdžių, kurie yra reikalingi šiuolaikinei darbo [...]

UAB “X” klientų aptarnavimo tobulinimo galimybės
Diplominis darbas UAB “X” klientų aptarnavimo tobulinimo galimybės

Temos aktualumas. Vieną iš svarbiausių kiekvienos įmonės dalių sudaro klientų aptarnavimas, kuris yra labai griežtai [...]

AB “Šiaulių Bankas” teikiamų kreditų fiziniams ir juridiniams asmenims analizė
Diplominis darbas AB “Šiaulių Bankas” teikiamų kreditų fiziniams ir juridiniams asmenims analizė

Komerciniai bankai, tai visos šalies finansų sistemos centras, kuris sutelkia pačią didžiausią dalį finansinių išteklių [...]

UAB “Alanta” paslaugų technologinė analizė
Kursinis darbas UAB “Alanta” paslaugų technologinė analizė

Turizmas – [...]

Pasirinktos organizacijos elektroninio pardavimų kanalo analizė (“Parfum express”)
Referatas Pasirinktos organizacijos elektroninio pardavimų kanalo analizė (“Parfum express”)

- Pateikite trumpą organizacijos veiklos aprašymą. - Nustatykite: 1. Ar organizacija elektroninius pardavimus vykdo tik per [...]

Gamybos proceso analizė UAB “Tandemus”
Diplominis darbas Gamybos proceso analizė UAB “Tandemus”

Pasaulio rinkose mediena gerokai brango. Lietuvoje medienos apdirbimo pramonės šaka toliau vystosi ir auga. Pagrindinis būdas [...]

Kaimo turizmo sodybos “Rambynas” verslo planas
Verslo planas Kaimo turizmo sodybos “Rambynas” verslo planas

Vienas iš svarbiausių etapų, pradedant savo verslą, yra verslo plano sudarymas. Verslo planas – tai [...]

Darbo užmokesčio dokumentacija ir apskaita UAB “X”
Diplominis darbas Darbo užmokesčio dokumentacija ir apskaita UAB “X”

Temos aktualumas. Darbo apmokėjimas visada buvo aktuali socialinė, teisinė ir ekonominė problema. Įžengus į XXI [...]

Etikos kodeksas UAB “X”
Referatas Etikos kodeksas UAB “X”

Tarpusavio santykių valdymo procese kultūros taisyklių formavimas ypač svarbus šiandien, kai mes formuojame laisvos rinkos [...]

Kontrolės sistemos analizė UAB “X”
Referatas Kontrolės sistemos analizė UAB “X”

ŠIS BAIGIAMASIS DARBAS KLASIFIKUOJAMAS KAIP REFERATAS, NES ANTRA DARBO DALIS ŠIUO METU NEBEAKTUALI. [...]