Apmokėjimo organizavimas UAB „Dujotiekio statyba“

28 psl. / 6387 žod.

Ištrauka

Kiekvienas eidamas į darbą pirmiausiai tikisi atlygio už jį. Iš daugelio gali išgirsti tokią ar panašią frazę – nereikėtų pinigų nedirbčiau. Žinoma, kai kas gali sau leisti tokį malonumą ir neiti į darbą pinigų jie gauna kitokiais būdais (iš akcijų, paveldėto turto ar k.t.). Kiti atvirkščiai, eina į darbą savo malonumui, tačiau tokių mažuma. Geriausiai kai darbas yra malonus, tai pinigus uždirbti malonu ir į darbą einama su malonumu. Čia išvardinome keletą variantų, bet kaip bebūtų, jeigu jau einam į darbą tai už jį gaunam atlygį. Atlyginimas ir personalas įmonėje neatsiejami, jau darbindamiesi ir pildydami anketą turime pažymėti kokios algos tikimės. Atlyginimas įmonėje figūruoja daug kur, tačiau daugiausiai jis susijęs su personalo vadyba, pradedant įdarbinimu ir baigiant skatinimu. Daugelis įmonių skatinimą ir nuobaudas taip pat sieja su alga, todėl tai labai svarbus momentas kiekvienoje įmonėje. Įmonė turi turėti planus ir įstatus kaip, pagal ką ir kokiu metodu bus skaičiuojama alga, kas kaip ir už ką bus vertinamas, ar bus priedai ir premijos ar bus nuobaudos ir finansinis skatinimas ir t.t. Visa tai turi būti suplanuota numatyta ir įgyvendinama. Kiekviena įmonė pasirenka jai tinkamus algos skaičiavimo metodus ir sudaro savo apmokėjimo struktūrą, todėl galima sakyti, kad kiekviena įmonė individuali, nors pagrindiniai metodai gali būti ir vienodi.
Šiame darbe nagrinėsiu darbo apmokėjimo organizavimo teorinius aspektus, bei pateiksiu darbo apmokėjimo organizavimą UAB „Dujotiekio statyba“.
Darbo tikslas – atlikti apmokėjimų teorinę analizę ir išanalizuoti apmokėjimo organizavimą UAB „Dujotiekio statyba“.
Darbo objektas - UAB „Dujotiekio statyba“
Darbo uždaviniai:
1. apžvelgti darbo apmokėjimo modelius, kurie naudojami pasaulyje;
2. apžvelgti darbo užmokesčiu valstybinį reguliavimą;
3. apžvelgti veiksnius įtakojančius darbo užmokesčio dydį;
4. apžvelgti darbo užmokesčio formas ir struktūra;
5. pateikti trumpą UAB „Dujotiekio statyba“ apžvalgą;
6. pateikti UAB „Dujotiekio statyba“ apmokėjimo už darbą organizavimo analizę;
7. suformuoti išvadas ir pasiūlymus.


Turinys

 • Įvadas1
 • 1. Literatūros apžvalga2
 • 1.1 Darbo apmokėjimo modeliai, formos ir tarifikavimas2
 • 1.2 Valstybinis darbo užmokesčio reguliavimas7
 • 1.3 Veiksniai, įtakojantys darbo užmokesčio dydį8
 • 2. Apmokėjimo už darbą organizavimas AB "Kauno dujotiekio statyba"10
 • 2.1 Įmonės apžvalga10
 • 2.2. Apmokėjimo už darbą organizavimas įmonėje13
 • 2.2.1 Darbo procesas ir eiga13
 • 2.2.2 Darbo paskirstymas ir kooperavimas16
 • 2.2.3 Darbo laiko panaudojimas17
 • 2.2.4 Darbuotojo darbo įvertinimo ir darbo užmokesčio ryšys21
 • 3. Išvados po analizės23
 • 4. Pasiūlymai ir rekomendacijos23
 • 4.1 Darbo proceso gerinimas padalinyje23
 • 4.2 Darbo laiko panaudojimo gerinimas25
 • 4.3 Darbuotojo darbo įvertinimo metodika25
 • Literatūros sąrašas27

Reziumė

Autorius
donatak
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€8.04
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 22, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
28 psl.

Susiję darbai

Darbo organizavimas, normavimas ir apmokėjimas (1 dalis)

Vadyba Konspektas donatak
Nei viena organizacija negali funkcionuoti be kompetentingų, motyvuotų darbuotojų. Žmogiškoji veikla yra pagrindas organizacijos veiklai. Tačiau darbuotojai yra “brangūs”: daugelyje organizacijų atlyginimai darbuotojams...

Verslininkų konferencijos organizavimas

Vadyba Referatas 2006 m. baksas21
Konferencijų ir banketų centro, kuriame rengiamos įvairios konferencijos bei banketai, užduotis yra kiekvienam svečiui, atvykusiam verslo tikslais, suteikti tikrąją vertę, pranokstančią jų lūkesčius,...

Sporto renginių organizavimas

Vadyba Kursinis darbas 2011 m. bandza
Temos aktualumas. Sportinės varžybos – svarbus bendrosios tautos kultūros komponentas, pasireiškiantis sudėtinga žmogaus fizinių, intelektualinių, ir psichinių galių išraiška. Jos yra žmogaus žmogaus...