Ekonomika ir verslas / Vadyba

Darbo išteklių valdymas tarptautinėje firmoje

0 atsiliepimų
Autorius:
Temos aktualumas – Pastaraisiais metais privačios bei valstybinės įmonės vis daugiau dėmesio skiria įmonės darbuotojams, jų atrankai. Anksčiau darbdaviai pirmiausia investuodavo į technologijas, verslo plėtrą, net neabejodami, kad reikalingą specialistą ras to tik prireikus. Tačiau dabartinė padėtis yra pasikeitusi ir personalas tapęs pagrindine varomaja jėga. Įmonės konkuruoja tarpusavyje ne tik technologijomis, bet ir profesionalais, kurių darbo patangomis įmonės tamapa konkurencingomis. Vadovai supranta, kad kompetentingi ir motyvuoti žmonės gali kur kas lengviau pasiekti geresnių rezultatų ir patenkinti klientų poreikius. Plečiantis globaliai rinkai, vis daugiau imta domėtis personalo vadyba ne tik naionaliniu, bet ir tarptautiniu aspektu. Atidarant naują firmą užsienio šalyje, svarbiausia yra sudaryti patikimą, lanksčią ir atsakingą komandą, su kuria būtų paprasta langvai ir efektyviai dirbti bei siekti užsibrėžyų tikslų.
Tyrimo objektas – tarptautinės įmonės personalas, jo sudarymas ir valdymas.
Darbo tikslas – išanalizuoti personalo valdymą tarptautinėje įmonėje.
Darbo uždaviniai:
1. Apžvelgti tarptautinio verslo ypatumus bei personalo valdymo sampratą
2. Išnagrinėti personalo organizavimo metodus;
3. Aptarti vadovavimo funkciją tarptautinėje kompanijoje;
4. Apibūdinti reikalavimus tarptautinės firmos specialistams;
5. Atskleisti įdarbinimo tarptautinėje įmonėje metodiką;
6. Įvertinti darbo tarptautinėje bendrovėje privalumus bei trūkumus;
7. Išsiaiškinti tarptautinės firmos personalo motyvavimo svarbą;
Darbo tikslams pasiekti rėmiausi : Vadovėliais ir mokomoaja literatūra; Internetiniais puslapiais; įvairiais straipsniais.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
6656 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS2
 • TARPTAUTINIO VERSLO SAMPRATA IR YPATUMAI3
 • 1.1. TARPTAUTINIAI SKYRIAI6
 • 2. PERSONALO VALDYMAS7
 • 2.2. PERSONALO VALDYMO PRINCIPAI9
 • 3. PERSONALO FORMAVIMAS IR VALDYMAS TARPTAUTINĖJE FIRMOJE12
 • 3.1. REIKALAVIMAI KELIAMI TARPTAUTINIŲ ĮMONIŲ VADYBININKAMS13
 • 3.2. PRIĖMIMO Į DARBĄ METODIKA15
 • 3.3. PERSONALO MOKYMAS16
 • 3.4. TARPTAUTINIS ATLIKIMO ĮVERTINIMAS17
 • 3.5. TARPTAUTINIAI DARBO SANTYKIAI18
 • 4. DARBO TARPTAUTINĖJE BENDROVĖJE PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI19
 • 5. EKSPATRIANTAI21
 • IŠVADOS23
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS24

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Žmogiškųjų išteklių valdymas: darbo rinka
Referatas Žmogiškųjų išteklių valdymas: darbo rinka

Terminas “ darbo rinka” siaurąja prasme reiškia vietą, kurioje perkama ir parduodama žmogaus darbo jėga.

Darbo ištekliai žemės ūkyje ir jų naudojimo ekonominis įvertinimas
Kursinis darbas Darbo ištekliai žemės ūkyje ir jų naudojimo ekonominis įvertinimas

Žemės ūkis iš kitų veiklos sričių išsiskiria savo specifinėmis savybėmis tokiomis kaip: sezoniškumas, klimatinės sąlygos [...]

Žaliojo žmogiškųjų išteklių valdymo taikymo analizė UAB
Diplominis darbas Žaliojo žmogiškųjų išteklių valdymo taikymo analizė UAB "Docinta"

Temos aktualumas. Pastaruoju metu vis dažniau ir aktyviau kalbama apie daromą žalą aplinkai, vykstantį klimato [...]

Firmos
Laboratorinis darbas Firmos "Saulėtekis“ darbuotojų darbo laiko apskaita

Užduotis – reikia sukurti programą, kuri galėtų apskaičiuoti darbuotojų pradirbtą darbo laiką. Ji turėtų būti [...]

Žmogiškųjų išteklių plėtra, kaip bedarbių užimtumo didinimas, X darbo biržoje
Kursinis darbas Žmogiškųjų išteklių plėtra, kaip bedarbių užimtumo didinimas, X darbo biržoje

Temos aktualumas. Bedarbystė yra aktuali šių dienų problema. Ji paveikia šalies ekonominę būklę, visuomenės gyvenimą [...]

UAB
Kursinis darbas UAB "X" padalinio grupinio darbo valdymas

Grupė – tai dviejų ar daugiau žmonių kolektyvas, kurie tarpusavyje bendrauja, daro vienas kitam įtaką [...]

Vadybininkų paieška ir atranka darbui tarptautinėje firmoje
Kursinis darbas Vadybininkų paieška ir atranka darbui tarptautinėje firmoje

Temos aktualumas: Mano pasirinkta tema – vadybininkų paieška ir atranka tarptautinėse firmose. Pasirinkau šią temą [...]

Darbo užmokesčio ir su juo susijusių atskaitymų apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti „UAB Markai“ įmonėje
Kursinis darbas Darbo užmokesčio ir su juo susijusių atskaitymų apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti „UAB Markai“ įmonėje

Apmokėjimas už darbą yra vienas iš svarbiausių visuomeninių darbo organizavimo elementų. Jų atsiradimas gali būti [...]

Žmogiškųjų išteklių valdymas
Referatas Žmogiškųjų išteklių valdymas

Organizacijos, veikiančios tam tikroje aplinkoje ir siekiančios tam tikro tikslo veikla turi būti valdoma. Tai [...]

Savivalda pagrįstas žmogiškųjų išteklių valdymas UAB
Kursinis darbas Savivalda pagrįstas žmogiškųjų išteklių valdymas UAB "X"

Temos aktualumas. Nors verslas Lietuvoje labai sparčiai auga, žmogiškųjų išteklių sritis čia dar tik plėtojasi.

Vadovavimas ir žmogiškųjų išteklių valdymas
Prezentacija Vadovavimas ir žmogiškųjų išteklių valdymas

Pagal darbo našumo lygį vadovo darbo stiliai skirstomi į: •orientuotus į gamybą; •orientuotus į darbuotojus   [...]

Valdymo organų (tarnautojų) darbo organizavimas
Prezentacija Valdymo organų (tarnautojų) darbo organizavimas

Darbo organizacimas - tai sistema organizacinių techninių priemonių, padedančių tikslingai naudoti darbo jėgą, darbo laiką ir sudaryti normalias [...]

Žmogiškųjų išteklių valdymas: verbavimo ir atrankos procesas
Referatas Žmogiškųjų išteklių valdymas: verbavimo ir atrankos procesas

Žmogiškųjų išteklių valdymas yra neatsiejamas kiekvienos įstaigos uždavinių. Šio proceso valdymas susideda iš esminių elemtų [...]

Darbuotojų ugdymo sistema – esminis faktorius žmogiškųjų išteklių strateginiame valdyme
Referatas Darbuotojų ugdymo sistema – esminis faktorius žmogiškųjų išteklių strateginiame valdyme

Žmogus neįkainojama būtybė, kuri siekia gyvenimo gerovės ne tik sau, bet ir kitiems. Kasdien dirba [...]

Žmoniškųjų išteklių valdymo procedūros
Referatas Žmoniškųjų išteklių valdymo procedūros

Žmoniškieji ištekliai plačiąja prasme, tai šalies gyventojai, darbo ištekliai ir siaurąja prasme, tai darbo jėga.