Ekonomika ir verslas / Vadyba

UAB „X“ kokybės problemų sprendimo galimybes, pritaikant kokybės vadybos metodus

0 atsiliepimų
Autorius:

Svarbios problemos, su kuriomis susiduriame, negali būti išspendžiamos tame pačiame mąstymo lygyje, kuriame buvome jas atrasdami."

Albertas Einšteinas

 

Kokybė visiems suprantama, bet sunkiai apibrėžiama sąvoka. Kokybės, kaip galutinio tikslo, supratimas vadyboje yra labai svarbus. Kiekviena organizacija, siekdama sulaukti kuo didesnio pasitenkinimo iš vartotojo ir norėdama pasiekti kuo aukštesnių rezaultatų, į kokybę turi atsižvelgti labiausiai.

Temos aktualumas. Rinkos ekonomikos sąlygomis kiekviena organizacija dalyvauja konkurencinėje kovoje dėl vartotojų, išteklių ir pan. Šiuolaikiniai globaliniai socialiniai ir ekonominiai procesai, technologinė pažanga aštrina konkurencinę kovą, todėl organizacijos turėtų ieškoti galimybių stiprinti konkurencinį pajėgumą ir gerinti kokybę. Kiekvienos organizacijos vadovo siekis yra sėkminga organizacijos veikla, kuri besikeičiančios aplinkos sąlygomis gali būti tik organizacijai išliekant konkurencinga. Šiuo metu yra daug pasaulinių pavyzdžių, kai kokybės vadybos metodų naudojimas yra ne tik ekonominės konkurencijos, bet ir firmų išlikimo rinkoje sąlyga. Kokybės vadybos metodų įgyvendinimas leidžia organizacijoms apibrėžti ir valdyti procesus, užtikrinančius produktų, kurie tenkina kliento norus, poreikius bei lūkesčius, sukūrimą ir pagaminimą. Sudaromos galimybės vartotojo patenkinimo gerinimui didinti, taip pat ir pasitikėjimą pačiai organizacijai ir jos darbuotojams, kad jų teikiami produktai ar paslaugos yra tikrai atitinkantys nustatytus reikalavimus

Problema. Įmonės kokybės sistemos atitikimas ISO standartui nėra pagrindinis kokybės gerinimo uždavinys, nors šis standartas turi nemažai pranašumų. Kokybės valdymo sistema – tai tik vienas iš sudedamųjų kokybės blokų. Ji sukuria infrastruktūrą, tačiau nedaug įtakoja kokybės lygį. Dažniausiai ISO naudojamas tik „status quo“ įtvirtinimui. Daugelis įmonių siekia standarto atitikimo, tačiau neskiria dėmesio kokybės tobulinimui bei egzistuojančių problemų sprendimui.

Darbe aprašoma kokybės vadybos metodai ir jų taikymo galimybės sprendžiant kylančias kokybės problemas įmonėje „X“. Ši įmonė yra viena didžiausių Lietuvoje plastikinių langų gamintoja. Šiuo metu plastikinių langų rinka Lietuvoje yra užpildyta, o konkurencija arši, todėl labai svarbu įmonėje stebėti įmonės darbo procesus ir operatyviai spręsti problemas. Šio darbo objektas yra kokybės vadybos metodai. Darbo tikslas: Aprašyti UAB „X“ kokybės problemų sprendimo galimybes, pritaikant kokybės vadybos metodus.

Darbo uždaviniai:

1. Pateikti kokybės valdymo sampratą bei procesą;

2. Aprašyti kokybės vadybos teoretikų pasiūlytus kokybės vadybos metodus;

3. Išanaliziuoti statistinius bei rekatyvinį – proaktyvinį kokybės vadybos metodus;

4. Parinkti kokybės vadybos metodus, kurie gali padėti išspręsti kokybės problemas įmonėje „X“;

5. Pritaikyti parinktus kokybės vadybos metodus įmonės „X“ veikloje.

Darbas susideda iš 3 pagrindinių dalių. Pirmoje dalyje pateikiama pagrindiniai kokybės vadybos metodai, aprašyta kokybės valdymo procesas bei apžvelgta kokybės vadybos teoretikų veikla. Antrojoje dalyje apžvelgus įmonės „X“ veiklą bei kokybės problemas, analizuojama kokybės vadybos metodų įdiegimo įmonės veikloje galimybės. Trečiojoje dalyje praktinais pavyzdžiais parodoma parinktų metodų įdiegimas, bei pateikiama teigiami pokyčiai kokybės srityje tuos metodus įgyvendinus.

Rašant darbą naudotasi 7 literatūros ir kitais informacijos šaltiniais, iš kurių pagrindiniai yra V. Dikavičiaus (2003) knyga „Visuotinės kokybės vadyba“ ir D. Pociūtės (2004) knyga „Visuotinės kokybės vadyba“.

Rašant darbą susidurta su sunkumais – literatūroje nėra aiškiai išskirti kokybės vadybos metodai arba aprašyti viename literatūros šaltinyje. Be aiškios jų klasifikacijos buvo sunku juos analizuoti.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. ĮMONĖS KOKYBĖS PROBLEMŲ SPRENDIMAS KOKYBĖS VADYBOS METODŲ PAGALBA4
 • 1.1. Kokybės ir jos vadybos sampratos4
 • 1.2. Kokybės valdymo procesas5
 • 1.3. Kokybės vadybos teoretikai ir jų pasiūlyti kokybės vadybos metodai7
 • 1.3.1. Kokybės revoliucija Japonijoje - Edvardsas Demingas7
 • 1.3.3. Filipo B. Krosbio kokybės modelis9
 • 1.3.4. Džeimso Haringtono nuostatos10
 • 1.3.5. Kaoru Išikava - Japonijos kokybės vadybos pionierius10
 • 1.4. Statistiniai kokybės valdymo metodai11
 • 1.5. Reaktyvinis ir proaktyvinis kokybės tobulinimas12
 • 2. 2. KOKYBĖS VADYBOS METODŲ TAIKYMO GALIMYBĖS UAB „X“ KOKYBĖS PROBLEMOMS SPRĘSTI16
 • 2.1. Įmonės veikla16
 • 2.2. Kokybės politika ir problemos17
 • 2.3. Kokybės vadybos priemonių bei metodų parinkimas19
 • 3. KOKYBĖS VADYBOS METODŲ PRITAIKYMAS ĮMONĖS „X“ KOKYBĖS PROBLEMŲ SPRENDIMUI19
 • 3.1. Statistinių kokybės vadybos metodų diegimas įmonėje20
 • 3.2. F. Krosbi nuostatų įgyvendinimas kokybės užtikrinimui22
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI23
 • LITARATŪRA IR ŠALTINIAI24

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Visuotinė kokybės vadyba ir inovacijų vadyba
Referatas Visuotinė kokybės vadyba ir inovacijų vadyba

Šiame darbe pateikiama apibendrinta teorinė medžiaga, nusakanti pagrindinius visuotinės kokybės vadybos principus, įgyvendinimo aspektus. Taip [...]

Visuotinė kokybės bei inovacijų vadyba
Prezentacija Visuotinė kokybės bei inovacijų vadyba

14 skaidrių Visuotinės kokybės vadyba (VKV): organizacijos kultūrinis įsipareigojimas tenkinti vartotojų poreikius, naudojant integruotą [...]

Visuotinė kokybės vadyba
Paruoštukė Visuotinė kokybės vadyba

KTU Visuotinės kokybės vadybos koliokviumo testo klausimai su pažymėtais atsakymo variantais. [...]

Tradicinė ir visuotinė kokybės vadyba: esmė, skirtumai ir panašumai
Referatas Tradicinė ir visuotinė kokybės vadyba: esmė, skirtumai ir panašumai

Viena naujausių vadybos metodoogijų yra visuotinės kokybės vadybos koncepcija. Visuotinės [...]

Kokybė ir visuotinės kokybės vadyba
Prezentacija Kokybė ir visuotinės kokybės vadyba

Kokybės vadyba skirstoma į tradicinę kokybės vadybą ir visuotinę kokybės vadybą. Visuotinė kokybės vadyba reiškia, kad [...]

Kokybės sistemos vadybos sisteminis ir procesinis požiūriai
Referatas Kokybės sistemos vadybos sisteminis ir procesinis požiūriai

Organizacijai vadovaujama sėkmingai ir ji taip veikia tada, kai organizacijos valdymas yra sistemingas bei skaidrus.

Lietuvos geležinkelio teikiamų paslaugų kokybės gerinimo galimybių ir priemonių tyrimas
Diplominis darbas Lietuvos geležinkelio teikiamų paslaugų kokybės gerinimo galimybių ir priemonių tyrimas

Šiuolaikinis transporto vaidmuo yra ryškiai pasikeitęs. Transportas yra gyvybiškai svarbus ne tik žmogui, bet ir [...]

Kursinis darbas "Litargus" įmonės analizė ir problemų sprendimas pagal LEAN CANVAS metodą

Organizacijos, veikiančios tam tikroje aplinkoje ir siekiančios konkretaus tikslo, veikla turi būti valdoma, o tai [...]

Ekspedicinių įmonių veiklos kokybės gerinimo poreikis ir galimybės
Prezentacija Ekspedicinių įmonių veiklos kokybės gerinimo poreikis ir galimybės

Šiandieniniame pasaulyje klientai tampa vis išrankesni ir kelia didesnius reikalavimus norimai prekei ar paslaugai. Prekių [...]

Visuotinės kokybės vadybos vieta organizacijos teorijų raidoje
Referatas Visuotinės kokybės vadybos vieta organizacijos teorijų raidoje

Visuotinės kokybės vadyba yra tokia vadybos filosofija ir meto¬dai, kuriuos pasirinkusi organizacija nuolat tobulėja, įtraukdama [...]

AB „Klaipėdos mediena“ veiklos analizė kokybės vadybos aspektais
Kursinis darbas AB „Klaipėdos mediena“ veiklos analizė kokybės vadybos aspektais

Visapusiškas kokybės gerinimas – tai vienas aktualiausių dalykų, skatinančių sėkmingą ekonominį gamybos [...]

UAB „Radisson Blu Hotel Lietuva“ veiklos analizė kokybės vadybos aspektais
Referatas UAB „Radisson Blu Hotel Lietuva“ veiklos analizė kokybės vadybos aspektais

„Radisson Blu Hotel Lietuva“ tai 4 žvaigždučių viešbutis, priklausantis REZIDOR viešbučių tinklui. Jame [...]

UAB „Girių bizonas“ veikla ir jos analizė visuotinės kokybės vadybos aspektais
Kursinis darbas UAB „Girių bizonas“ veikla ir jos analizė visuotinės kokybės vadybos aspektais

Šiuolaikinėje rinkoje galima pastebėti įvairių konkurencijos strategijų – kai kurios įmonės renkasi būdą konkuruoti [...]

Visuotinės kokybės vadybos ir darnaus vystymosi koncepcijų esmė
Kursinis darbas Visuotinės kokybės vadybos ir darnaus vystymosi koncepcijų esmė

Visuotinės kokybės vadyba yra palyginti naujas dalykas ne tik mūsų šalyje, bet ir visame pasaulyje.

Kokybės vadybos įtaka organizacijos rezultatams
Kursinis darbas Kokybės vadybos įtaka organizacijos rezultatams

Jeigu verslo įmonė nori gyvuoti rinkos konkurencijos sąlygomis ir stiprėti, tai turi vadovautis kokybės vadybos [...]