Ekonomika ir verslas / Vadyba

Įmonės "Plamega" kokybės sistema

0 atsiliepimų
Autorius:

Dauguma pasaulio pramoninių valstybių pastaruoju metu stengiasi skatinti savo šalių gamintojus gaminti aukščiausios kokybės gaminius tam, kad jie būtų perkami visose pasaulio rinkose. Ir Lietuvoje sparčiai daugėja įmonių, suvokiančių kokybės kėlimo svarbą ir kokybės sistemų diegimo būtinybę. Pagrindiniai aspektai, kurie išskiria pažangaus valdymo įmones nuo kitų - faktais pagrįstas valdymas. Tam, kad būtų galima matuoti, analizuoti ir priimti kokybės valdymo sprendimus remiantis faktais, būtina nuolat kontroliuoti ir vertinti įmonėje veikiančią kokybės sistemą.

Kokybės sistemos samprata apima įmonės organizacinės struktūros, pareigų, procedūrų, procesų ir išteklių visumą, būtiną kokybės valdymui. Yra manoma, kad daugiausia kokybės problemų kyla dėl sistemos trūkumų - 85 proc. ir tik 15 proc. yra darbuotojų klaidos. Turint gerai veikiančią kokybės sistemą, yra įmanoma užtikrinti reikiamą kokybės lygį. Todėl darbo tema yra aktuali. Visos įmonės siekiančios sėkmingai dirbti, turi sugebėti valdyti kokybę gamybos ar paslaugų teikimo metu. Efektyvus būdas tą pasiekti yra įdiegti kokybės vadybos sistemą ir nuolat ją kontroliuoti. Kontroliuojama ir nuolat vertinama kokybės sistema gali padidinti bendrą veiklos efektyvumą, pagerinti ryšius su klientais bei padidinti klientų pasitikėjimą. Taip pat kokybės vertinimo metu atrandamos įmonės kokybės sistemos spragos, kokybės problemų priežastys. Ši informacija yra pagrindas kokybės valdymo sprendimams priimti ir įgyvendinti.

Darbe išnagirnėta ir įvertinta įmonės „Plamega“ kokybės sistema. Įmonės veikla - metalo apdirbimas bei plastmasinių detalių gamyba pagal klientų užsakymus. Taigi, įmonė gamybinė, todėl kokybės sistema apima ir gamybą ir klientų aptarnavimą.

Šio darbo tikslas yra įvertinti įmonės „Plamega“ būklę kokybės požiūriu. Šim tikslui pasiekti darbe yra analizuojama įmonių kokybės sistemų svarba, struktūra ir vertinimo metodai. Darbe iškelti uždaviniai yra šie:

1. Išanalizuoti kokybės sistemos sampratą, struktūrą ir principus;

2. Aprašyti reiklavimus kokybės sistemoms ir jų administravimą;

3. Išanalizuoti kokybės tyrimo ir vertinimo metodikas;

4. Aprašyti įmonės „Plamega“ kokybės sitemą;

3. Atlikti įmonės „Plamega“ kokybės sitemos vertinimą.

Darbas susideda iš trijų pagrindinių dalių. Teorinėje dalyje, pasitelkus mokslinę literatūrą ir kitus informacijos šaltinius, išanalizuota kokybės sistemų struktūra, principai ir vertinimo metodika.

Analitinėje dalyje, naudojantis teorine analize, aprašyta įmonės „Plamega“ kokybės sitema, jos kokybės tikslai. Praktinėje dalyje atliktas šios kokybės sistemos vertinimas pasitelkiant priežasčių -paskekmių diagramą.

Atliekant darbą remtasi 13 informacinių šaltinių, iš kurių 8 – mokslinė literatūra. Pagrindinė knyga, kuri buvo daugiausia naudota analizuojant teorinę medžiagą, yra A. Čereškos „Kokybės analizė ir valdymas“ (2005). Joje pateikti kokybės sistemos struktūra, principai ir vertinimo metodai sudarė pgrindą atliekant darbo praktinę dalį. Be to buvo pasinudota keliais internetiniais šaltiniais ir įmonės „Plamega“ svetaine.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5091 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. ĮMONĖS KOKYBĖS SISTEMA IR JOS VERTINIMAS4
 • 1.1.Kokybės sistemos, kaip įmonės būklės įvertinimo mato samprata, struktūra ir principai4
 • 1.2. Kokybės sistemos administravimas8
 • 1.2.1. Pagrindiniai reikalavimai, keliami kokybės sistemai8
 • 1.2.2. Kokybės sistemos dokumentacija9
 • 1.2.3. Kokybės tyrimas10
 • 2. ĮMONĖS „PLAMEGA“ KOKYBĖS SISTEMA14
 • 2.1. Veikla ir kokybės tikslai14
 • 2.2. Kokybės sistema15
 • 3. ĮMONĖS „PLAMEGA“ KOKYBĖS SISTEMOS ĮVERTINIMAS18
 • 3.1. Kokybės sistemos tyrimas18
 • 3.2. Tyrimo išvados20
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI23
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI25

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Įmonės įvaizdis
Prezentacija Įmonės įvaizdis

Išvados Palankaus įvaizdžio sukūrimas turėtų būti pagrindinis įmonių tikslas ir paslaugų paklausos didinimo priemonė; Formuojant naujų ir [...]

Įmonės kapitalo kaina
Prezentacija Įmonės kapitalo kaina

Darbą sudaro 11 skaidrių.

Įmonės personalas
Prezentacija Įmonės personalas

Darbą sudaro 19 skaidrių.

Įmonės planų kontrolė
Prezentacija Įmonės planų kontrolė

Darbą sudaro 19 skaidrių.

Bankrutuojančios įmonės administravimas - teisiniai aspektai
Diplominis darbas Bankrutuojančios įmonės administravimas - teisiniai aspektai

Temos aktualumas. Kreditoriaus interesų saugojimas nuo skolininko nemokumo nuo seno buvo teisinio reguliavimo objektas. Bankroto [...]

Įmonės biudžetai ir jų rūšys
Prezentacija Įmonės biudžetai ir jų rūšys

Biudžetas - tai iš anksto numatytam laikotarpiui sudarytas kiekine ir pinigine išraiška įmonės veiklos planas [...]

Rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė
Diplominis darbas Rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė

Temos aktualumas. Smulkus ir vidutinis verslas – neatsiejama kiekvienos šalies ekonomikos dalis. Tai vienas iš [...]

Įmonės steigimas
Prezentacija Įmonės steigimas

17 skaidrių.

Įmonės tikslai
Prezentacija Įmonės tikslai

23 skaidrės, išsamus darbas.

Įmonės veiklos analizė
Paruoštukė Įmonės veiklos analizė

KTU Įmonės veiklos analizės testo klausimai su pažymėtais teisingais atsakymo variantais. Čia 3 variantai. [...]

Įmonės valdymo optimizavimas panaudojant santykių su klientais valdymo sistemas
Diplominis darbas Įmonės valdymo optimizavimas panaudojant santykių su klientais valdymo sistemas

Ekonominio marketingo aplinka verslo sektoriuje po truputį pradeda keistis iš orientacijos į produktą į orientaciją [...]

Įmonės veiklos planavimas
Kursinis darbas Įmonės veiklos planavimas

Darbo užduoti - Sudaryti įmonės veiklos metinį planą, apskaičiuojant šias plano dalis:Įmonės bazinio periodo ekonominių [...]

Įmonės „x“ rinkodaros komunikacijos gerinimas
Diplominis darbas Įmonės „x“ rinkodaros komunikacijos gerinimas

Šiame darbe yra nagrinėjama UAB „Minijos baldai“ neefektyvios rinkodaros komunikacijos problema, dėl kurios baldų įmonė [...]

Transporto įmonės plėtros galimybių analizė
Kursinis darbas Transporto įmonės plėtros galimybių analizė

 Transporto paslaugų įmonės yra labai reikšmingos tiek valstybei, tiek visuomenei. Transporto paslaugos užtikrina prekybos egzistavimą [...]