Įmonės "Plamega" kokybės sistema

26 psl. / 5091 žod.

Ištrauka

Dauguma pasaulio pramoninių valstybių pastaruoju metu stengiasi skatinti savo šalių gamintojus gaminti aukščiausios kokybės gaminius tam, kad jie būtų perkami visose pasaulio rinkose. Ir Lietuvoje sparčiai daugėja įmonių, suvokiančių kokybės kėlimo svarbą ir kokybės sistemų diegimo būtinybę. Pagrindiniai aspektai, kurie išskiria pažangaus valdymo įmones nuo kitų - faktais pagrįstas valdymas. Tam, kad būtų galima matuoti, analizuoti ir priimti kokybės valdymo sprendimus remiantis faktais, būtina nuolat kontroliuoti ir vertinti įmonėje veikiančią kokybės sistemą.

Kokybės sistemos samprata apima įmonės organizacinės struktūros, pareigų, procedūrų, procesų ir išteklių visumą, būtiną kokybės valdymui. Yra manoma, kad daugiausia kokybės problemų kyla dėl sistemos trūkumų - 85 proc. ir tik 15 proc. yra darbuotojų klaidos. Turint gerai veikiančią kokybės sistemą, yra įmanoma užtikrinti reikiamą kokybės lygį. Todėl darbo tema yra aktuali. Visos įmonės siekiančios sėkmingai dirbti, turi sugebėti valdyti kokybę gamybos ar paslaugų teikimo metu. Efektyvus būdas tą pasiekti yra įdiegti kokybės vadybos sistemą ir nuolat ją kontroliuoti. Kontroliuojama ir nuolat vertinama kokybės sistema gali padidinti bendrą veiklos efektyvumą, pagerinti ryšius su klientais bei padidinti klientų pasitikėjimą. Taip pat kokybės vertinimo metu atrandamos įmonės kokybės sistemos spragos, kokybės problemų priežastys. Ši informacija yra pagrindas kokybės valdymo sprendimams priimti ir įgyvendinti.

Darbe išnagirnėta ir įvertinta įmonės „Plamega“ kokybės sistema. Įmonės veikla - metalo apdirbimas bei plastmasinių detalių gamyba pagal klientų užsakymus. Taigi, įmonė gamybinė, todėl kokybės sistema apima ir gamybą ir klientų aptarnavimą.

Šio darbo tikslas yra įvertinti įmonės „Plamega“ būklę kokybės požiūriu. Šim tikslui pasiekti darbe yra analizuojama įmonių kokybės sistemų svarba, struktūra ir vertinimo metodai. Darbe iškelti uždaviniai yra šie:

1. Išanalizuoti kokybės sistemos sampratą, struktūrą ir principus;

2. Aprašyti reiklavimus kokybės sistemoms ir jų administravimą;

3. Išanalizuoti kokybės tyrimo ir vertinimo metodikas;

4. Aprašyti įmonės „Plamega“ kokybės sitemą;

3. Atlikti įmonės „Plamega“ kokybės sitemos vertinimą.

Darbas susideda iš trijų pagrindinių dalių. Teorinėje dalyje, pasitelkus mokslinę literatūrą ir kitus informacijos šaltinius, išanalizuota kokybės sistemų struktūra, principai ir vertinimo metodika.

Analitinėje dalyje, naudojantis teorine analize, aprašyta įmonės „Plamega“ kokybės sitema, jos kokybės tikslai. Praktinėje dalyje atliktas šios kokybės sistemos vertinimas pasitelkiant priežasčių -paskekmių diagramą.

Atliekant darbą remtasi 13 informacinių šaltinių, iš kurių 8 – mokslinė literatūra. Pagrindinė knyga, kuri buvo daugiausia naudota analizuojant teorinę medžiagą, yra A. Čereškos „Kokybės analizė ir valdymas“ (2005). Joje pateikti kokybės sistemos struktūra, principai ir vertinimo metodai sudarė pgrindą atliekant darbo praktinę dalį. Be to buvo pasinudota keliais internetiniais šaltiniais ir įmonės „Plamega“ svetaine.

Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. ĮMONĖS KOKYBĖS SISTEMA IR JOS VERTINIMAS4
 • 1.1.Kokybės sistemos, kaip įmonės būklės įvertinimo mato samprata, struktūra ir principai4
 • 1.2. Kokybės sistemos administravimas8
 • 1.2.1. Pagrindiniai reikalavimai, keliami kokybės sistemai8
 • 1.2.2. Kokybės sistemos dokumentacija9
 • 1.2.3. Kokybės tyrimas10
 • 2. ĮMONĖS „PLAMEGA“ KOKYBĖS SISTEMA14
 • 2.1. Veikla ir kokybės tikslai14
 • 2.2. Kokybės sistema15
 • 3. ĮMONĖS „PLAMEGA“ KOKYBĖS SISTEMOS ĮVERTINIMAS18
 • 3.1. Kokybės sistemos tyrimas18
 • 3.2. Tyrimo išvados20
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI23
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI25

Reziumė

Autorius
guoba
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Vas 11, 2016
Apimtis
26 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Kontrolingo sistemos diegimas įmonėje

Vadyba Kursinis darbas 2009 m. guoba
Didėjanti konkurencija, vidinės ir išorinės aplinkos nestabilumas, įtakojantis įmonėje vykstančių procesų valdymo sudėtingumą, poreikis gauti savalaikę, tikslią ir išsamią informaciją, reikalingą valdymo sprendimams...

UAB “Plamega” kokybės problemos

Vadyba Referatas guoba
Visuotinės kokybės vadyba padeda organizacijai sukurti kokybiškus gaminius, kurie geriausiai tenkintų vartotojų poreikius, taip pat išvengti nuostolių, o vienas pagrindinių visuotinės kokybės principų...

Kokybės sistemos

Vadyba Referatas 2007 m. guoba
Kokybės sistemos samprata apima įmonės organizacinės struktūros, pareigų, procedūrų, procesų ir išteklių visumą, būtiną kokybės vadybai. Pagrindiniai kokybės sistemos principai suformuluoti ISO 9004...

Personalo motyvavimo sistema įmonėje „X“

Vadyba Referatas 2015 m. sejkutea
Teorinėje darbo dalyje analizuojama motyvacijos samprata įvairioje literatūroje, išnagrinėti motyvacijos kūrimo darbinėje aplinkoje aspektai bei apžvelgiamas pagrindinių motyvacijos priemonių sąrašas. Praktinėje šio darbo...

Aptarnavimo kokybė "X" įmonėje

Vadyba Referatas 2010 m. darbaidarbeliai
Temos aktualumas. Šiame ԁarbe ոagriոėjama tema yra aktuali visiems turiոtiems automobilį, ոes ateiոaոt laikui automobilis sugeոԁa ir reikia jį ոuvežti į patikimą...