Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriaus pokyčiai sunkmečio sąlygomis

46 psl. / 11308 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Prasidėjus ekonominei krizei visame pasaulyje sulėtėjo ekonomika, dauguma sektorių, o taip pat ir apgyvendinimo ir maitinimo sektorius, susidūrė su sunkumais. Tai naujas dalykas, neseniai atsiradęs, vykstantis šiuo momentu, todėl dar nėra aišku, kokie konkretūs pokyčiai atsirado apgyvendinimo ir maitinimo sektoriuje.

Tikslas. Atskleidus apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų esmę, parengus tyrimo metodiką, atlikus statistinių duomenų analizę, įvykdžius anketinę apklausą ir fokus grupės diskusijas, numatyti sektoriaus plėtros tendencijas.

Uždaviniai:
1. Išanalizuoti mokslinę literatūrą, publikacijas.
2. Parengti tyrimo metodiką.
3. Atlikti tyrimą, kurio metu analizuojami statistiniai duomenys, atlikta anketinė apklausa ir fokus grupės diskusija.
4. Numatyti plėtros tendencijas apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriuje.

Darbo metodai. Rengiant darbą buvo naudojami šie darbo metodai: mokslinės literatūros, publikacijų analizė, statistinių duomenų analizė, anketinė apklausa, fokus grupės diskusija.

Darbo struktūra. Darbą sudaro teorinė dalis, kurioje analizuojama mokslinė literatūra, metodinė dalis, kurioje pagrindžiami tyrimo metodai, pateikiama tyrimo eiga, tyrimo rezultatų analizės dalis, kurioje aprašomi atlikti tyrimai ir apibendrinami gauti rezultatai, prognostinė dalis, kurioje įvertinamos apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriaus tendencijos ir prognozuojama tolimesnė jo raida.


Turinys

 • Ivadas4
 • 1. APGYVENDINIMO IR MAITINIMO PASLAUGŲ TEORINIAI ASPEKTAI6
 • 1.1. Svetingumo esmė6
 • 1.2. Apgyvendinimo sektorius6
 • 1.3. Apgyvendinimo sektorius sunkmečiu pasaulyje8
 • 1.4. Apgyvendinimo sektorius sunkmečiu Lietuvoje9
 • 1. 5. Maitinimo paslaugų sektorius11
 • 1.6. Maitinimo paslaugos sunkmečio sąlygomis13
 • 2. METODINĖ DALIS15
 • 2.1. Tiriamieji klausimai15
 • 2.2. Tyrimo metodai16
 • 2.3.Tyrimo planas18
 • 3. TYRIMO REZULTATŲ ANALIZĖ18
 • 3.1.Statistinių duomenų analizė18
 • 3.2. Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų vartotojų anketinė apklausa22
 • 3.3. Fokus grupės diskusija30
 • 3.4. Tyrimo rezultatų apibendrinimas32
 • 4. APGYVENDINIMO IR MAITINIMO PASLAUGŲ PERSPEKTYVOS32
 • 4.1 Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų tendencijos32
 • 4.2. Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų perspektyvų numatymas33
 • IŠVADOS IR SIŪLYMAI34
 • LITERATŪRA36
 • PRIEDAI38

Reziumė

Autorius
ponaseglis
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€10.44
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 26, 2012
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
46 psl.

Susiję darbai

Maitinimo paslaugų teikimo etika

Vadyba Referatas 2014 m. vikaska
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI• Pateikti trumpą maitinimo įmonės veiklos charakteristiką, apibūdinant siekiamus tikslus ir teikiamas paslaugas. • Analizuoti ir aprašyti įmonės...