Ekonomika ir verslas / Vadyba

Konfliktų valdymas ir tobulinimas tarp darbuotojų

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos formuluotė. Konfliktų valdymas ir tobulinimas tarp darbuotojų Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje.

Tyrimo problema. Kaip valdomi konfliktai tarp darbuotojų Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje?

Temos aktualumas. Šiuolaikinėje aplinkoje visur susiduriame su konfliktais. Tai pasakytina tiek apie asmeninį žmogaus gyvenimą, tiek ir apie organizacijos. Dažniausiai, kaip konfliktai apibūdinamos situacijos, kuriuose susiduria skirtingi, priešingi dviejų ar daugiau šalių interesai, požiūriai, siekiai. Kiekvienoje konfliktinėje situacijoje visada prieš pastatomi skirtingi tikslai ir pozicijos. Tačiau, kad konfliktas įvyktų, reikia incidento – nemalonaus nesusipratimo, kai viena šalis pradeda veikti, varžydama kitos šalies interesus.

           Konfliktai dažniausiai asocijuojasi su agresija, ginčais, pykčiu, praradimais, neapykanta. Todėl viešpatauja nuomonė, kad konfliktai yra nepageidautini, jų reikia vengti ir spręsti juos vos tik užsimezgusius. Retai kas susimąsto apie teigiamus aspektus – pasikeitimą idėjomis, susitarimus, naują supratimą, bendradarbiavimą. Šiuolaikiniai valdymo teoretikai pripažįsta, kad visiškas konfliktų nebuvimas organizacijoje, švietimo įstaigose – ne tik neįmanomas, bet ir nepageidautinas.

Mokslinė problema. Dėl šių priežasčių keliama tai įmonei aktuali problema: Kaip valdomi konfliktai tarp darbuotojų Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje?

Tyrimo objektas. Konfliktai tarp darbuotojų.

Tyrimo tikslas. Išanalizuoti konfliktų valdymą.

Tyrimo uždaviniai:

1. Išsiaiškinti konfliktų sampratą teoriniu aspektu;

2. Išanalizuoti konfliktų klasifikaciją;

3. Identifikuoti konfliktų sprendimų būdus Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje;

4. Pateikti konfliktų sprendimo galimybes Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje;

Tyrimo metodai:

 1. Literatūros šaltinių analizė;
 2. Anketa (kiekybinis tyrimas);
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
7000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. KONFLIKTŲ TEORINIAI ASPEKTAI3
 • 1.1. Konfliktų samprata ir reikšmė3
 • 1.2.Konfliktų klasifikacija3
 • 1.3.Konfliktų sprendimo būdai3
 • 2. IDENTIFIKUOTI KONFLIKTŲ SPRENDIMO BŪDUS KELMĖS JONO GRAIČIŪNO GIMNAZIJOJE3
 • 2.1. Tyrimų metadologija3
 • 2.2. Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos charakteristika3
 • 2.3. Konfliktų sprendimo būdai Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje3
 • 3. KONFLIKTŲ SPRENDIMO GALIMYBĖS KELMĖS JONO GRAIČIŪNO GIMNAZIJOJE3
 • IŠVADOS3
 • REKOMENDACIJOS3
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI3
 • PRIEDAI3
 • 1 priedas Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos vadovavimo stilius32
 • 2 priedas Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos valdymo metodai33
 • 3 priedas Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos darbuotojų struktūra34
 • 4 priedas Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos darbuotojų funkcijos35
 • 5 priedas Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos darbuotojų motyvavimas37
 • 6 priedas Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos kontrolė38
 • 7 priedas Anketa39

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, kaip veiksnys, tiesiogiai įtakojantis UAB „X“ veiklą
Diplominis darbas Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, kaip veiksnys, tiesiogiai įtakojantis UAB „X“ veiklą

Įmonės darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas yra priemonė panaudoti ir gerinti turimą darbuotojų profesinę kvalifikaciją [...]

Konfliktai ir jų valdymas organizacijoje
Referatas Konfliktai ir jų valdymas organizacijoje

Konfliktas – tai maždaug vienodo stiprumo, bet priešingos krypties jėgų sąveika, tai nesuderinamų motyvų, interesų [...]

Viešbučio
Diplominis darbas Viešbučio "Vilniaus Europolis" konfliktų su klientais valdymo vertinimas ir prevencija

Temos aktualumas. Konfliktų tema visada buvo ir bus aktuali, nes konfliktai yra natūrali, svarbi ir [...]

UADBB “Sagauta” santykių su klientais valdymo sistemos tobulinimas
Diplominis darbas UADBB “Sagauta” santykių su klientais valdymo sistemos tobulinimas

Darbo aktualumas. Santykių su klientais ir tiekėjais valdymo sistemos (toliau bus naudojamas sutrumpinimasCRM, angl. „Customer Relationship [...]

Darbuotojų motyvavimo sistemos tobulinimas
Diplominis darbas Darbuotojų motyvavimo sistemos tobulinimas

Dabartiniu metu Lietuvoje yra daug įvairių įmonių, kurios vykdo veiklą ir tikisi iš tos veiklos [...]

UADBB „SAGAUTA“ santykių su klientais valdymo sistemos tobulinimas
Diplominis darbas UADBB „SAGAUTA“ santykių su klientais valdymo sistemos tobulinimas

Darbo aktualumas.Santykių su klientais ir tiekėjais valdymo sistemos (toliau bus naudojamas sutrumpinimasCRM, angl. „Customer Relationship [...]

Maironio lietuvių literatūros muziejaus darbuotojo mokymas ir tobulinimas
Tyrimas Maironio lietuvių literatūros muziejaus darbuotojo mokymas ir tobulinimas

Maironio lietuvių literatūros muziejus yra respublikinė biudžetinė įstaiga, kaupianti, sauganti, tirianti, konservuojanti, restauruojanti ir populiarinanti [...]

Konfliktai organizacijoje, konfliktų valdymas
Referatas Konfliktai organizacijoje, konfliktų valdymas

Darbo aktualumas: Tema ,,Konfliktai organizacijose. Konfliktų valdymas” aktuali, nes šiuolaikinis žmogus gyvena nuolat kintančioje aplinkoje.

Konfliktai ir jų valdymas sporto organizacijose
Kursinis darbas Konfliktai ir jų valdymas sporto organizacijose

Temos aktualumas. Kiekvienas žmogus to norėdamas, ar ne, susiduria su konfliktais. Tai apima tiek individo [...]

Konfliktų valdymas
Referatas Konfliktų valdymas

Temos aktualumas. Kiekvienas žmogus turi savąjį požiūrį į tai, kaip ir kodėl jo gyvenime atsiranda [...]

Darbuotojų kaitos valdymas organizacijoje
Kursinis darbas Darbuotojų kaitos valdymas organizacijoje

Šiuolaikinėje visuomenėje formuojasi nauji santykiai kaip tarp žmonių apskritai, tai ir tarp žmonių įmonėse. Žmogus [...]

Darbo išteklių valdymas tarptautinėje firmoje
Kursinis darbas Darbo išteklių valdymas tarptautinėje firmoje

Temos aktualumas – Pastaraisiais metais privačios bei valstybinės įmonės vis daugiau dėmesio skiria įmonės [...]

UAB „X“ darbuotojų patiriamo streso valdymas
Diplominis darbas UAB „X“ darbuotojų patiriamo streso valdymas

Temos aktualumas. Šiandieniniame darbo pasaulyje veiksniai, galintys sukelti stresą, įgyja vis didesnę reikšmę. Stresas darbuotojams, kurie [...]

Tarpbankinių mokėjimų rizikų valdymas
Kursinis darbas Tarpbankinių mokėjimų rizikų valdymas

Šiame darbe pateikta ir išanalizuota rizikų, kylančių tarpbankinėse atsiskaitymų sistemose, valdymas. Rizikos valdymas – tai [...]

Tarpbankinių mokėjimų rizikų valdymas
Kursinis darbas Tarpbankinių mokėjimų rizikų valdymas

Šiame darbe pateikta ir išanalizuota rizikų, kylančių tarpbankinėse atsiskaitymų sistemose, valdymas. Rizikos valdymas – tai [...]