Konfliktų valdymas ir tobulinimas tarp darbuotojų

40 psl. / 7000 žod.

Ištrauka

Temos formuluotė. Konfliktų valdymas ir tobulinimas tarp darbuotojų Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje.

Tyrimo problema. Kaip valdomi konfliktai tarp darbuotojų Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje?

Temos aktualumas. Šiuolaikinėje aplinkoje visur susiduriame su konfliktais. Tai pasakytina tiek apie asmeninį žmogaus gyvenimą, tiek ir apie organizacijos. Dažniausiai, kaip konfliktai apibūdinamos situacijos, kuriuose susiduria skirtingi, priešingi dviejų ar daugiau šalių interesai, požiūriai, siekiai. Kiekvienoje konfliktinėje situacijoje visada prieš pastatomi skirtingi tikslai ir pozicijos. Tačiau, kad konfliktas įvyktų, reikia incidento – nemalonaus nesusipratimo, kai viena šalis pradeda veikti, varžydama kitos šalies interesus.

Konfliktai dažniausiai asocijuojasi su agresija, ginčais, pykčiu, praradimais, neapykanta. Todėl viešpatauja nuomonė, kad konfliktai yra nepageidautini, jų reikia vengti ir spręsti juos vos tik užsimezgusius. Retai kas susimąsto apie teigiamus aspektus – pasikeitimą idėjomis, susitarimus, naują supratimą, bendradarbiavimą. Šiuolaikiniai valdymo teoretikai pripažįsta, kad visiškas konfliktų nebuvimas organizacijoje, švietimo įstaigose – ne tik neįmanomas, bet ir nepageidautinas.

Mokslinė problema. Dėl šių priežasčių keliama tai įmonei aktuali problema: Kaip valdomi konfliktai tarp darbuotojų Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje?

Tyrimo objektas. Konfliktai tarp darbuotojų.

Tyrimo tikslas. Išanalizuoti konfliktų valdymą.

Tyrimo uždaviniai:

1. Išsiaiškinti konfliktų sampratą teoriniu aspektu;

2. Išanalizuoti konfliktų klasifikaciją;

3. Identifikuoti konfliktų sprendimų būdus Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje;

4. Pateikti konfliktų sprendimo galimybes Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje;

Tyrimo metodai:

 1. Literatūros šaltinių analizė;
 2. Anketa (kiekybinis tyrimas);

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. KONFLIKTŲ TEORINIAI ASPEKTAI3
 • 1.1. Konfliktų samprata ir reikšmė3
 • 1.2.Konfliktų klasifikacija3
 • 1.3.Konfliktų sprendimo būdai3
 • 2. IDENTIFIKUOTI KONFLIKTŲ SPRENDIMO BŪDUS KELMĖS JONO GRAIČIŪNO GIMNAZIJOJE3
 • 2.1. Tyrimų metadologija3
 • 2.2. Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos charakteristika3
 • 2.3. Konfliktų sprendimo būdai Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje3
 • 3. KONFLIKTŲ SPRENDIMO GALIMYBĖS KELMĖS JONO GRAIČIŪNO GIMNAZIJOJE3
 • IŠVADOS3
 • REKOMENDACIJOS3
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI3
 • PRIEDAI3
 • 1 priedas Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos vadovavimo stilius32
 • 2 priedas Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos valdymo metodai33
 • 3 priedas Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos darbuotojų struktūra34
 • 4 priedas Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos darbuotojų funkcijos35
 • 5 priedas Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos darbuotojų motyvavimas37
 • 6 priedas Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos kontrolė38
 • 7 priedas Anketa39

Reziumė

Autorius
sheshelia
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€8.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 11, 2016
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
40 psl.

Susiję darbai

Uab „Irnukas“ planavimo sistemos tobulinimas

Vadyba Diplominis darbas magnolija
Temos aktualumas. Planavimą galėtume įsivaizduoti kaip garvežį, traukiantį organizavimo, vadovavimo ir kontrolės traukinį. Planavimas - prioritetinė vadybos funkcija. Jis nėra vienkartinis veiksmas, kurio...

UAB „X“ darbuotojų patiriamo streso valdymas

Vadyba Diplominis darbas 2007 m. alinat
Temos aktualumas. Šiandieniniame darbo pasaulyje veiksniai, galintys sukelti stresą, įgyja vis didesnę reikšmę. Stresas darbuotojams, kurie jį dažnai išgyvena kaip per didelius reikalavimus,...

Tarptautinio verslo pletra ir strateginis valdymas

Vadyba Prezentacija 2020 m. kamrep117
Darbo tikslas – išanalizuoti tarptautinio verslo plėtros galimybes, vadovaujantis valdymo principais, atsispindinčias įmonės strategijoje. Uždaviniai: Išsiaiškinti tarptautinio verslo sampratą bei...