Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Kainodaros politika „Vilniaus duona“ įmonėje pasirinkto produkto

0 atsiliepimų
Autorius:

         Temos aktualumas ir naujumas.

         Kainos mus supa iš visų pusių. Reikia mokėti nuomą už butą, tam tikrą mokestį už savo mokslus, stomatologui už sutaisytą dantį. Keliaujant lėktuvu, traukiniu, taksi ar autobusu, reikia turėti bilietą, už paimtą paskolą bankas reikalauja palūkanų... Mums labai svarbu ar bent jau smalsu sužinoti kaip yra nustatomos kainos, kokios strategijos taikomos „apgauti“ pirkėjus, kokių nuolaidų galima tikėtis iš pardavėjo ir t.t. Įmonei gali būti įdomu sužinoti, kokius būdus galima naudoti kainoms apskaičiuoti ir kuris iš jų gali atnešti didesnį pelną. Taigi šio darbo tikslas - remiantis teorine medžiaga ištirti kainodaros organizavimą UAB „Vilniaus duona“. Tyrimo objektas: UAB „Vilniaus duona“ duonos „Goja“ kainodaros organizavimas.

Darbo uždaviniai:

ü  Išnagrinėti teorinę medžiagą;

ü  Apibūdinti nagrinėjamą įmonę;

ü  Pateikti UAB „Vilniaus duona“ prekės kainos nustatymo principus;

Darbas susideda iš dviejų pagrindinių dalių:

pirmojoje aptariami teoriniai kainų nustatymo pagrindai, principai, taip pat galimos įmonių kainodaros strategijos, nuolaidos ;

antrojoje dalyje aptariama pasirinkta įmonė – UAB „Vilniaus duona” ir nagrinėjami duonos kepalo kainos nustatymo principai.

Trimo objektas-UAB „Vilniaus duona“.

Tyrimo metodai:

Informacijos šaltinių analizė.

▪ Statistinių duomenų analizė.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
9000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Turinys
 • ĮVADAS4
 • 1. KAINODAROS TEORINIAI ASPEKTAI5
 • 1.1. Kainos samprata5
 • 1.2. Kainą veikiantys veiksniai6
 • 1.2.1. Vidiniai veiksniai6
 • 1.2.2. Išoriniai veiksniai6
 • 1.3. Kainų politika7
 • 1.4 Prekės gyvavimo ciklo kainų politika10
 • 1.5. Kainų nustatymo metodai12
 • 1.5.1. Visuminių kaštų metodas14
 • 1.5.2. Nenuostolingumo metodas14
 • 1.5.3. Kintamų kaštų metodas14
 • 1.5.4. Vertinio reikšmingumo metodas15
 • 1.5.5. Konkurencinių pasiūlymų metodas15
 • 1.5.6. Į lyderį orientuotos kainos metodas15
 • 1.5.7. Einamosios kainos metodas15
 • 1.6. Kainodaros strategijos16
 • 1.6.1. Nugriebimo strategija17
 • 1.6.2. Skverbimosi strategija17
 • 1.6.3. Kainos ir kokybės strategija18
 • 1.6.4. Į konkurentus orientuota strategija19
 • 1.7. Rinkos tipai20
 • 1.8. Nuolaidos21
 • 2. KAINODAROS POLITIKA UAB „VILNIAUS DUONA“22
 • 2.1. „Vilniaus duona“ apibūdinimas22
 • 2.1.1. UAB”Vilniaus duona” istorija ir dabartis23
 • 2.1.2. Kolektyvas24
 • 2.1.3. Gamybos procesas24
 • 2.1.4. Produkcijos apimtis ir jos kaita26
 • 2.1.5. Partneriai27
 • 2.1.6. Konkurentai28
 • 2.1.7. Realizavimo rinkos28
 • 2.1.8. Rinka, kurioje veikia įmonė29
 • 2.2 Pasirinkto produkto analizė30
 • 2.2.1. Duonos „Goja“ apibūdinimas30
 • 2.2.2 Duonos „Goja“ kainos nustatymo principas31
 • 2.2.3. Produkto – duonos „Goja“ - EXW kainos kalkuliacija31
 • 2.3.4. Duonos „Goja“ pardavimo vartotojui kainos skaičiavimas EXW sąlygomis33
 • 2.3.5. Kainos nustatymas nenuostolingumo metodu34
 • 2.3.6. Optimalaus kainų lygio nustatymas36
 • 2.3.7. Įmonės kainodaros strategija, taikomos kainų nuolaidos42
 • IŠVADOS43
 • Literatūra44
 • Priedai45

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Kainodaros politika
Kursinis darbas Kainodaros politika "Vilniaus duona"

Prekė patenka vartotojui per mainų procesą. Santykis, kuriuo prekės mainomos viena į kitą ir kuris [...]

Teorinių marketingo žinių pritaikymas analizuojant pasirinktos įmonės veiklą ir konkretų produktą
Referatas Teorinių marketingo žinių pritaikymas analizuojant pasirinktos įmonės veiklą ir konkretų produktą

Pastaruoju metu marketingas arba kitaip rinkodara tapo svarbia bet kurio verslo dalimi, kadangi ji susijusi [...]

JIT technologijos panaudojimas UAB „Vilniaus duona“ įmonėje
Kursinis darbas JIT technologijos panaudojimas UAB „Vilniaus duona“ įmonėje

Šiandienos pasaulis charakterizuojamas kaip pilnas pokyčių ir nežinomybės. Išskirtinumas ir na- šumas yra du pagrindiniai [...]

“Vilniaus duona” išorinės aplinkos analizė
Referatas “Vilniaus duona” išorinės aplinkos analizė

Išsamus ir geras darbas. [...]

Gamybos organizavimo svarba UAB “Vilniaus duona”
Kursinis darbas Gamybos organizavimo svarba UAB “Vilniaus duona”

Šiandieninės rinkos sąlygomis įmonėms būdingos gamybos ypatybės: padidėja jų savarankiškumas ir atsakomybė už veiklos rezultatus.

Kontrolės ir reguliavimo valdymo funkcijos ypatumai UAB ,,Vilniaus duona
Kursinis darbas Kontrolės ir reguliavimo valdymo funkcijos ypatumai UAB ,,Vilniaus duona"

Žmonės, organizacijų vadovai planuoja savo ir įmonių veiklą dienai, savaitei, mėnesiui, metams bei dešimtmečiams. Sukūrus [...]

Kainodara ir jos tobulinimo galimybės prekybos įmonėje UAB
Kursinis darbas Kainodara ir jos tobulinimo galimybės prekybos įmonėje UAB "X"

Temos aktualumas. Šiuo metu pasaulinėje rinkoje veikia begalė įvairių prekybinių organizacijų, tarp kurių jaučiama itin [...]

Kainodaros organizavimas įmonėje UAB „Refra“
Kursinis darbas Kainodaros organizavimas įmonėje UAB „Refra“

Kainodara – tai visų kainą formuojančių, psichologinių, socialinių, politinių, rinkos ir kitokių veiksnių sistema. Kaina [...]

Naujo produkto įvedimas į rinką: įmonė „Flash bag“
Verslo planas Naujo produkto įvedimas į rinką: įmonė „Flash bag“

Naujo produkto įvedimas į rinką. Darbas pristatytas 2015 metais. VIKO VVF.   Šiame darbe aptarsime savo idėjos [...]

 Kainodaros organizavimas UAB „Merkys“ įmonėje
Kursinis darbas Kainodaros organizavimas UAB „Merkys“ įmonėje

Kaip ir kiekviena įmonė, UAB „Merkys“ siekia kuo didesnio pelno. Norint pasiekti šį tikslą, reikia [...]

Pasirinktos įmonės valdymo analizė ir sprendimo priėmimo proceso esmė
Referatas Pasirinktos įmonės valdymo analizė ir sprendimo priėmimo proceso esmė

Galima teigti, kad visas mūsų gyvenimas susideda iš problemų ir sprendimų, kuriuos mes priimame (arba [...]

Pieno produktų įmonė UAB
Verslo planas Pieno produktų įmonė UAB "Piemenėlis"

Planuojama steigti ekologiškų pieno produktų įmonę UAB ”Piemenėlis”, kuri prekiaus ekologiškais, tik pačios aukščiausios kokybės [...]

Įmonės finansinės apskaitos politika
Referatas Įmonės finansinės apskaitos politika

Įmonių apskaita turi būti tvarkoma atsižvelgiant į besikeičiančią verslo aplinką, apskaitą bei mokesčius reglamentuojančius teisės [...]

Nuosavo kapitalo formavimo politika UAB „AAA Baltic Reklama“ įmonėje
Referatas Nuosavo kapitalo formavimo politika UAB „AAA Baltic Reklama“ įmonėje

Kitoje nei turtas apskaitos lygybės pusėje esanti savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai gali apversti viską aukštyn [...]

Apskaitos politikos realizavimas įmonėje
Referatas Apskaitos politikos realizavimas įmonėje

Vienas iš išskirtinių rinkos santykiams pritaikytos apskaitos sistemos tikslų – tiksliai ir teisingai perteikti įmonėje [...]