AB „X“ pinigų srauto analizė

23 psl. / 5173 žod.

Ištrauka

Sakoma, pinigai nekvepia. Tai viena priežasčių, dėl ko juos reikia saugoti ypač akyliai, nes jie visiems reikalingi vienodai, be to, skirtingai nuo kokių nors pramonės įrengimų ar specifinių atsargų, visuomet “parengti vartoti”. Universaliausias ir likvidžiausias – piniginis – turtas ypač reikšmingas kiekvienai įmonei, nors jo lyginamoji dalis paprastai nelabai didelė.
Taigi pinigų srautai yra svarbus veiksnys, apsprendžiantis įmonių sėkmę ar nesėkmę.
Dar Diogenas pasakė, kad “turėti daug pinigų ir būti turtingam – ne tas pats”. Šį posakį galima suprasti dvejopai: pirma, ne vien materialusis turtas daro žmogų turtingą. Juk ir geras vardas (prestižas) įmonėms dažnai svarbiau ne daug pinigų bankuose ar kasoje, nes būtent jis – dažnai pagrindinė priemonė pajamoms, taigi ir didesniems pinigams, uždirbti. Antra, šį mąstytojo posakį galima suprasti ir kitaip, - turėdama daug “negyvų”, t. y. aktyviai nenaudojamų versle, pinigų įmonė negali efektyviai ūkininkauti. Buškevičiūtė E. (1999 p. 17)
Šiame darbe aptariama pinigų srautų informacija yra išskirtinė daugeliu atveju. Pirmiausia ji ypač reikšminga visiems priimantiems sprendimus verslo dalyviams bei jo administratoriams. Įmonės funkcionavimui reikalingus išteklius galima nusipirkti bei įsigyti tik už pinigus arba kitą turtą, kuris įsigyjamas arba nusiperkamas irgi už pinigus. Kai įmonės savininkai skirstosi uždirbtą pelną, jie taip pat yra ribojami pinigų sumos.
O būtent pinigų srautų ataskaitoje užfiksuojama informacija apie pinigų įplaukas ir jų išlaidas per ataskaitinį laikotarpį. Pinigų srautų ataskaita ypač reikšminga tuo, kad ji tarsi sujungia į vieną ciklą finansinę atskaitomybę, nes pinigai yra įmonės lėšų apytakos priemonė.

Darbo objektas: AB „X“ pinigų srauto analizė

Darbo tikslas – išanalizuoti pinigų srautų informacijos rengimo ir valdymo procesą.

Uždaviniai:
• išsiaiškinti, kaip rengiama pinigų srautų informacija, t. y. kaip sudaroma pinigų srautų ataskaita.
• parodyti pinigų srautų ataskaitos informatyvumą bei išanalizuoti pinigų srautų valdymo klausimus konkrečios įmonės pavyzdžiu.
Taigi pinigų srautų ataskaita turi parodyti, ar įmonė gavo pakankamai pinigų, kad būtų galima palaikyti ir plėtoti jos veiklą, išlaikyti ir plėsti gamybinius pajėgumus, išmokėti dividendus; ar sugebės įmonė grąžinti skolas iš savo veiklos gaunamų pinigų sąskaita; jeigu per ataskaitinį laikotarpį buvo grąžinta skolų, - iš kokių šaltinių tai buvo padaryta; jeigu skolos padidėjo, - kur buvo panaudoti pinigai.
Ši ataskaita leidžia įvertinti įmonės mokumą praeityje ir ateinančiu laikotarpiu. Išskirtinis jos bruožas – galimybė panaudoti šios ataskaitos duomenis rengiant verslo planus, taip pat kitais būdais prognozuojant įmonės veiklą bei jos plėtojimo galimybes.


Turinys

 • Įvadas3
 • 1. INFORMACIJOS ŠALTINIŲ IR AB “X” APŽVALGA5
 • 1.1. Valdymo apskaitos esmė5
 • 1.2. Valdymo apskaitos informacija7
 • 2. PINIGŲ SRAUTŲ TEORINĖ ANALIZĖ9
 • 2.1. Pinigų srautų valdymas9
 • 2.2. Pinigų srautų ataskaitos formos keitimasis10
 • 2.3. Pinigų srautų ataskaita11
 • 2.4. Pinigų srautų ataskaitos sudarymas14
 • 3. AB „X“ PINIGŲ SRAUTŲ ANALIZĖ16
 • 3.1. Bendrovės “X” charakteristika16
 • 3.2. AB ,,X“ pinigų srautų ataskaita17
 • Išvados ir pasiūlymai22
 • Literatūra23

Reziumė

Autorius
pikonas
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 2, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
23 psl.

Susiję darbai

Pinigai, bankai ir monitorinė politika

Finansai Referatas geisa
Pinigai, bankai ir monitorinė politika šios sąvokos tarpusavyje be galo susijusios. Bankai nedirbtų, jeigu juose nebūtų pinigų ir aišku politinių aspektų, dėl kurių...

Valstybės mokesčių sistemos analizė

Finansai Kursinis darbas syyypt
Tyrimo aktualumas. Mokesčiai buvo renkami jau daugiau nei prieš 6000 metų. Iš pradžių, mokesčiai buvo renkami natūra, vėliau jau ir pinigais. Todėl mokesčių...

AB “City service” finansinė analizė

Finansai Referatas 2013 m. pekauskaite
Šiuolaikinėmis konkurencijos sąlygomis finansinė įmonių analizė tampa labai reikšminga ir aktuali, kadangi kokybiškai atlikta finansinė analizė padeda geriau suprasti ir suvokti organizacijoje vykstančius...

Pinigų taupymo analizė

Finansai Referatas 2017 m. ditox
Tai referato , bet parašytas kursinio rašto lygiu. Daugelis žmonių, norinčių pradėti geresnį gyvenimą susimąsto, kaip taupyti pinigus, kad taupymas taptų ne vienadienis...