Ekonomika ir verslas / Finansai

AB „X“ pinigų srauto analizė

0 atsiliepimų
Autorius:
Sakoma, pinigai nekvepia. Tai viena priežasčių, dėl ko juos reikia saugoti ypač akyliai, nes jie visiems reikalingi vienodai, be to, skirtingai nuo kokių nors pramonės įrengimų ar specifinių atsargų, visuomet “parengti vartoti”. Universaliausias ir likvidžiausias – piniginis – turtas ypač reikšmingas kiekvienai įmonei, nors jo lyginamoji dalis paprastai nelabai didelė.
Taigi pinigų srautai yra svarbus veiksnys, apsprendžiantis įmonių sėkmę ar nesėkmę.
Dar Diogenas pasakė, kad “turėti daug pinigų ir būti turtingam – ne tas pats”. Šį posakį galima suprasti dvejopai: pirma, ne vien materialusis turtas daro žmogų turtingą. Juk ir geras vardas (prestižas) įmonėms dažnai svarbiau ne daug pinigų bankuose ar kasoje, nes būtent jis – dažnai pagrindinė priemonė pajamoms, taigi ir didesniems pinigams, uždirbti. Antra, šį mąstytojo posakį galima suprasti ir kitaip, - turėdama daug “negyvų”, t. y. aktyviai nenaudojamų versle, pinigų įmonė negali efektyviai ūkininkauti. Buškevičiūtė E. (1999 p. 17)
Šiame darbe aptariama pinigų srautų informacija yra išskirtinė daugeliu atveju. Pirmiausia ji ypač reikšminga visiems priimantiems sprendimus verslo dalyviams bei jo administratoriams. Įmonės funkcionavimui reikalingus išteklius galima nusipirkti bei įsigyti tik už pinigus arba kitą turtą, kuris įsigyjamas arba nusiperkamas irgi už pinigus. Kai įmonės savininkai skirstosi uždirbtą pelną, jie taip pat yra ribojami pinigų sumos.
O būtent pinigų srautų ataskaitoje užfiksuojama informacija apie pinigų įplaukas ir jų išlaidas per ataskaitinį laikotarpį. Pinigų srautų ataskaita ypač reikšminga tuo, kad ji tarsi sujungia į vieną ciklą finansinę atskaitomybę, nes pinigai yra įmonės lėšų apytakos priemonė.

Darbo objektas: AB „X“ pinigų srauto analizė

Darbo tikslas – išanalizuoti pinigų srautų informacijos rengimo ir valdymo procesą.

Uždaviniai:
• išsiaiškinti, kaip rengiama pinigų srautų informacija, t. y. kaip sudaroma pinigų srautų ataskaita.
• parodyti pinigų srautų ataskaitos informatyvumą bei išanalizuoti pinigų srautų valdymo klausimus konkrečios įmonės pavyzdžiu.
Taigi pinigų srautų ataskaita turi parodyti, ar įmonė gavo pakankamai pinigų, kad būtų galima palaikyti ir plėtoti jos veiklą, išlaikyti ir plėsti gamybinius pajėgumus, išmokėti dividendus; ar sugebės įmonė grąžinti skolas iš savo veiklos gaunamų pinigų sąskaita; jeigu per ataskaitinį laikotarpį buvo grąžinta skolų, - iš kokių šaltinių tai buvo padaryta; jeigu skolos padidėjo, - kur buvo panaudoti pinigai.
Ši ataskaita leidžia įvertinti įmonės mokumą praeityje ir ateinančiu laikotarpiu. Išskirtinis jos bruožas – galimybė panaudoti šios ataskaitos duomenis rengiant verslo planus, taip pat kitais būdais prognozuojant įmonės veiklą bei jos plėtojimo galimybes.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5173 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas3
 • 1. INFORMACIJOS ŠALTINIŲ IR AB “X” APŽVALGA5
 • 1.1. Valdymo apskaitos esmė5
 • 1.2. Valdymo apskaitos informacija7
 • 2. PINIGŲ SRAUTŲ TEORINĖ ANALIZĖ9
 • 2.1. Pinigų srautų valdymas9
 • 2.2. Pinigų srautų ataskaitos formos keitimasis10
 • 2.3. Pinigų srautų ataskaita11
 • 2.4. Pinigų srautų ataskaitos sudarymas14
 • 3. AB „X“ PINIGŲ SRAUTŲ ANALIZĖ16
 • 3.1. Bendrovės “X” charakteristika16
 • 3.2. AB ,,X“ pinigų srautų ataskaita17
 • Išvados ir pasiūlymai22
 • Literatūra23

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Pinigų paklausa. Jos kitimo analizė Lietuvoje
Referatas Pinigų paklausa. Jos kitimo analizė Lietuvoje

Pinigų paklausos tyrimai yra vieni labiausiai paplitusių empirinio pobūdžio ekonomikos tyrimų. Tai nesunku paaiškinti – [...]

Albino Rimkos straipsnio „Apie pinigų devalvaciją ir nuvertinimus“ analizė
Rašinys Albino Rimkos straipsnio „Apie pinigų devalvaciją ir nuvertinimus“ analizė

Analizuojant straipsnį supažindinama su devalvacijos sąvoka, jos padariniais ir tai perkeliama į Lietuvą, pateikiamos išvados. [...]

Pinigų apskaitos ypatumų analizė
Referatas Pinigų apskaitos ypatumų analizė

Vos tik atsiraԁo ԁarbo pasiԁalijimas, pasiroԁė ir piոigai. Piոigai – ոuolatiոis žmoոių ūkiոių saոtykių tarpiոiոkas [...]

Pinigų taupymo analizė
Referatas Pinigų taupymo analizė

Temos aktualumas. Daugelis žmonių, norinčių pradėti geresnį gyvenimą susimąsto, kaip taupyti pinigus, kad 

Infliacija ir pinigų perkamoji galia
Kursinis darbas Infliacija ir pinigų perkamoji galia

Pirmoje kursinio dalyje, detaliai apžvelgti ekonominio ekvivalentiškumo skaičiavimai: jų samprata, vienkartinių sumų perskaičiavimo į esamąją [...]

Pinigų srautai
Referatas Pinigų srautai

MAKROEKONOMIKOS namų darbas ,,PINIGŲ SRAUTAI“. [...]

Lojalumo programos analizė
Tyrimas Lojalumo programos analizė

Darbe pristatoma "lojalumo" samprata ir svarba. Kartu pristatomas "Camelia" vaistinių tinklas bei jų lojalumo programa [...]

Kasos ir sąskaitų banke operacijos ir jų apskaita. Informacijos apie pinigų likučius ir gautinas sumas atskleidimas finansinėje atskaitomybėje
Referatas Kasos ir sąskaitų banke operacijos ir jų apskaita. Informacijos apie pinigų likučius ir gautinas sumas atskleidimas finansinėje atskaitomybėje

Įmonės veikla yra tikslo nustatymo ir dinamiškas jo siekimo procesas, todėl vertinant jos veiklą kaip [...]

Ekonomikos teorijos kūrėjų analizė
Referatas Ekonomikos teorijos kūrėjų analizė

Ekonominė teorija – tai susisteminta visuma ekonominių minčių, kategorijų, dėsnių, teiginių ar hipotezių apie ekonominę [...]

Draudimo bendrovės, jų veikla ir reikšmė valdant laikinai laisvus ūkio subjektų pinigų srautus
Referatas Draudimo bendrovės, jų veikla ir reikšmė valdant laikinai laisvus ūkio subjektų pinigų srautus

Draudimas, tiek teisėje, tiek ekonomikoje, yra rizikos valdymo priemonė, naudojama apsisaugoti nuo tikėtinų finansinių nuostolių [...]

Pinigai, jų funkcijos. Istorinė pinigų raida. Pinigai Lietuvoje
Referatas Pinigai, jų funkcijos. Istorinė pinigų raida. Pinigai Lietuvoje

Pinigai nuo seno turi didelią reikšmę, nes atlieka svarbią funkciją – mainus. Padedant pinigams mes [...]

Investicinio gyvybės draudimo UAB „Mandatum life“ ir UAB „Aviva Lietuva“ palyginamoji analizė
Kursinis darbas Investicinio gyvybės draudimo UAB „Mandatum life“ ir UAB „Aviva Lietuva“ palyginamoji analizė

Temos aktualumas. Visais laikais žmogaus gyvenimui ir jo veiklai labai didelę reikšmę turėjo baimės jausmas [...]

Gamybos proceso analizė UAB “Tandemus”
Diplominis darbas Gamybos proceso analizė UAB “Tandemus”

Pasaulio rinkose mediena gerokai brango. Lietuvoje medienos apdirbimo pramonės šaka toliau vystosi ir auga. Pagrindinis būdas [...]

Pinigų kilmės teorijos
Referatas Pinigų kilmės teorijos

Pinigai, kurių istorija siekia beveik tris tūkstančius metų, yra viena populiariausių žmonių ūkinių santykių palaikymo [...]

Pinigų vaidmuo ekonomikoje: keinsistinis ir neoklasikinis požiūriai
Kursinis darbas Pinigų vaidmuo ekonomikoje: keinsistinis ir neoklasikinis požiūriai

Tyrimo aktualumas. XXIa. pradžioje piniga yra neatsiejama gyvenimo dalis. Jie yra pagrindinė mainų priemonė. Tačiau [...]