Investicinio gyvybės draudimo UAB „Mandatum life“ ir UAB „Aviva Lietuva“ palyginamoji analizė

18 psl. / 3806 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Visais laikais žmogaus gyvenimui ir jo veiklai labai didelę reikšmę turėjo baimės jausmas, siekimas jaustis saugiam, sumažinti galimas rizikas, taip pat apsaugoti savo artimuosius ir turtą. Tai įtakojo draudimo atsiradimą, žmonės ėmė taikyti įvairius draudimo elementus ir formas. Draudimas – tai ekonominių ir finansinių priemonių sistema padedanti apsaugoti žmogų ar įmonę nuo finansinių nesėkmių praradus ar sugadinus turtą gaisro, vagystės, stichinių nelaimių ir kitais atvejais, žuvus ar susižalojus dėl nelaimingų atsitikimų. Draudimas teikia ne tik saugumo jausmą dėl galimų nelaimių, bet gali tarnauti ir kaip efektyvi taupymo priemonė.
Investicinis gyvybės draudimas – universalus gyvybės draudimas, suteikiantis dideles asmeninio investavimo ir draudimo apsaugos pasirinkimo galimybes. Toks draudimas suderina investicinių lėšų saugumą, investicinių lėšų pelningumą ir gyvybės draudimą.
Darbo tikslas – išanalizuoti investicinį gyvybės draudimą UAB „Mandatum Life“ ir UAB „Aviva Lietuva“.
Darbo uždaviniai:
1. Trumpai apžvelgti UAB „Mandatum Life“ ir UAB „Aviva Lietuva“ istoriją ir vykdomą veiklą.
2. Apibūdinti investicinio gyvybės draudimo sąvoką.
3. Palyginti investicinį gyvybės draudimą UAB „Mandatum Life“ ir UAB „Aviva Lietuva“.
Darbo metodai:
1. Investicinio gyvybės draudimo UAB „Mandatum Life“ ir UAB „Aviva Lietuva“ taisyklių analizė;
2. Lyginamoji analizė;
3. Loginis metodas.


Turinys

 • FINANSŲ IR APSKAITOS KATEDRA
 • Studijų programa: FINANSAI
 • INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO UAB „MANDATUM LIFE“ IR UAB „AVIVA LIETUVA“ PALYGINAMOJI ANALIZĖ
 • Draudimas
 • TURINYS
 • Įvadas3
 • 1. UAB „MANDATUM LIFE“ IR UAB „AVIVA LIETUVA“ ISTORIJA IR VYKDOMA VEIKLA4
 • 1.1. Faktai apie UAB „Mandatum Life“4
 • 1.2. Faktai apie UAB „Aviva Lietuva“4
 • 2. INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO SĄVOKA5
 • 3. INVESTICINIS GYVYBĖS DRAUDIMAS UAB „MANDATUM LIFE“ IR UAB „AVIVA LIETUVA“6
 • 3.1. UAB „Mandatum Life“ investicinio draudimo taisyklės6
 • 3.2. UAB „Aviva Lietuva“ investicinio gyvybės draudimo „Saugi investicija“ taisyklės6
 • 3.3. Draudimo objektai7
 • 3.4. Draudžiamieji ir nedraudžiamieji įvykiai7
 • 3.5. Draudimo įmokos, jų skaičiavimas bei mokėjimo periodiškumas8
 • 3.5.1. UAB „Mandatum Life“ investicinis draudimas8
 • 3.5.2. UAB „Aviva Lietuva“ investicinis gyvybės draudimas „Saugi investicija“9
 • 3.6. Gyvybės draudimo įmokų apmokestinimas10
 • 3.6.1. UAB „Mandatum Life“ investicinis draudimas10
 • 3.6.2. UAB „Aviva Lietuva“ investicinis gyvybės draudimas „Saugi investicija“10
 • 3.7. Draudimo įmokų skaičiuoklės11
 • 3.8. Draudimo išmokos ir jų išmokėjimo tvarka12
 • 3.8.1. UAB „Mandatum Life“ investicinis draudimas12
 • 3.8.2. UAB „Aviva Lietuva“ investicinis gyvybės draudimas „Saugi investicija“12
 • 3.9. Draudimo priežiūros komisijos statistiniai duomenys apie investicinio gyvybės draudimo sutarčių skaičių, įmokas bei išmokas14
 • Pagrindinių terminų žodynas16
 • Išvados ir rekomendacijos17
 • Literatūros šaltiniai18
 • ĮVADAS
 • Temos aktualumas. Visais laikais žmogaus gyvenimui ir jo veiklai labai didelę reikšmę turėjo baimės jausmas, siekimas jaustis saugiam, sumažinti galimas rizikas, taip pat apsaugoti savo artimuosius ir turtą. Tai įtakojo draudimo atsiradimą, žmonės ėmė taikyti įvairius draudimo elementus ir formas. Draudimas – tai ekonominių ir finansinių priemonių sistema padedanti apsaugoti žmogų ar įmonę nuo finansinių nesėkmių praradus ar sugadinus turtą gaisro, vagystės, stichinių nelaimių ir kitais atvejais, žuvus ar susižalojus dėl nelaimingų atsitikimų. Draudimas teikia ne tik saugumo jausmą dėl galimų nelaimių, bet gali tarnauti ir kaip efektyvi taupymo priemonė.
 • Investicinis gyvybės draudimas – universalus gyvybės draudimas, suteikiantis dideles asmeninio investavimo ir draudimo apsaugos pasirinkimo galimybes. Toks draudimas suderina investicinių lėšų saugumą, investicinių lėšų pelningumą ir gyvybės draudimą.
 • Darbo tikslas – išanalizuoti investicinį gyvybės draudimą UAB „Mandatum Life“ ir UAB „Aviva Lietuva“.
 • Darbo uždaviniai:
 • 1. Trumpai apžvelgti UAB „Mandatum Life“ ir UAB „Aviva Lietuva“ istoriją ir vykdomą veiklą.
 • 2. Apibūdinti investicinio gyvybės draudimo sąvoką.
 • 3. Palyginti investicinį gyvybės draudimą UAB „Mandatum Life“ ir UAB „Aviva Lietuva“.
 • Darbo metodai:
 • 1. Investicinio gyvybės draudimo UAB „Mandatum Life“ ir UAB „Aviva Lietuva“ taisyklių analizė;
 • 2. Lyginamoji analizė;
 • 3. Loginis metodas.
 • 1. UAB „MANDATUM LIFE“ IR UAB „AVIVA LIETUVA“ ISTORIJA IR VYKDOMA VEIKLA
 • 1.1. Faktai apie UAB „Mandatum Life“
 • Vienintelė Mandatum Life Insurance Baltic SE akcininkė yra bendrovė Mandatum Life Insurance Company Limited, kuri ankščiau buvo žinoma pavadinimu Sampo Life Insurance Company ir buvo įkurta 1997 metais kaip Sampo grupės dalis. Sampo išplėtė savo gyvybės draudimo veiklą iš už Suomijos ribų, įsikurdama Latvijoje ir Estijoje. Lietuvos gyvybės draudimo bendrovė UAB Sampo Gyvybės Draudimas savo veiklą pradėjo 2001 metais. Siekiant užtikrinti efektyvesnę trijų Baltijos valstybių bendrovių veiklą, 2007 metais jos buvo sujungtos įsteigiant pirmąją Skandinavijos finansinio sektoriaus Europos bendrovę (Societas Europaea) SE Sampo Life Insurance Baltic. 2010 m. liepos mėnesį SE Sampo Life Insurance Baltic perėmė motininės bendrovės vardą ir tapo Mandatum Life Insurance Baltic SE, kartu įtvirtindama vieningą veiklos strategiją tiek Baltijos, tiek Šiaurės Europos šalyse. Sampo gyvybės draudimo istorija prasidėjo nuo 1874 metų, kai buvo įkurta Kaleva - seniausia Suomijos gyvybės draudimo bendrovė.
 • Mandatum Life – gyvybės draudimo bendrovė teikianti gyvybės draudimo paslaugas Suomijoje ir Baltijos valstybėse. Mandatum Life grupę sudaro Mandatum Life (Suomija) bei jos dukterinė bendrovė Mandatum Life Baltic, kuri savo veiklą vykdo trijose Baltijos šalyse.
 • Sampo Life savo veiklą yra sutelkusi investicinio gyvybės draudimo, gyvybės rizikos draudimo su papildoma apsauga nuo nelaimingų atsitikimų ir kritinių ligų srityse. Kita pagrindinė veikla yra draudimo sutarčių su garantuotomis palūkanomis administravimas.
 • 1.2. Faktai apie UAB „Aviva Lietuva“
 • „Aviva Lietuva“ priklauso tarptautinei „Aviva“ grupei – vienai didžiausių gyvybės draudimo bei pensijų fondų grupių pasaulyje, turinčiai daugiau kaip 300 metų patirtį ilgalaikio taupymo srityje. Grupė veikia 28 pasaulio šalyse ir aptarnauja 53 milijonus klientų.
 • Lietuvoje grupė pradėjo veiklą 2001 m. pabaigoje, įkūrusi bendrovę tuometiniu pavadinimu „Commercial Union Lietuva Gyvybės draudimas“, kuri 2007 m. gruodį perėmė visos didžiosios „Aviva“ grupės vardą ir tapo Uždarąja akcine gyvybės draudimo ir pensijų bendrove „Aviva Lietuva“. Tarptautinė bendrovė „Aviva Lietuva“ dirba pasitelkdama šimtmečius siekiančią „Aviva“ grupės patirtį, skleidžia šiuolaikinio ir pažangaus verslo idėjas mūsų šalyje. Šiandien bendrovė yra viena iš gyvybės draudimo ir pensijų kaupimo rinkos lyderių Lietuvoje.
 • „Aviva“ grupei priklauso įmonės, užsiimančios gyvybės draudimo ir ilgalaikio taupymo, fondų valdymo ir ne gyvybės draudimo verslu. „Aviva“ grupė taip pat užsiima investicine veikla: investuoja į vertybinius popierius, turtą, hipoteką ir paskolas bei užsiima prekyba turtu.
 • 2. INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO SĄVOKA
 • Investicinis draudimas – draudimo (paprastai – gyvybės draudimo) rūšis, kai draudimo bendrovė investuoja besidraudžiančiojo įmokas siekdama padidinti jų vertę. Draudžiantis investiciniu gyvybės draudimu galima sukaupti daugiau lėšų, tačiau yra rizika ir patirti nuostolių.
 • Investicinis gyvybės draudimas - tai viena populiariausių gyvybės draudimo rūšių ir Lietuvoje, ir visame pasaulyje. Šis draudimas skirtas aktyviems, savarankiškiems, pasitikintiems savimi žmonėms. Draudimas unikalus tuo, kad asmuo pats renkasi investavimo strategiją, priklausomai nuo norų, tikslų ir pageidavimų. Tai gana nauja, bet savo lankstumo ir taupymo galimybių dėka sparčiai populiarėjanti draudimo rūšis.
 • Draudėjas pasirenka mėnesinę draudimo įmoką, pageidaujamą draudimo sumą ir įmokų investavimo kryptį. Draudėjui tenka visas investicinis pelnas, todėl sėkmės atveju draudimo suma gali viršyti gyvybės draudimo sumą. Apdraustojo žūties atveju išmokama gyvybės draudimo suma. Jei ši suma yra mažesnė, išmokama sukaupta suma. Gali būti išmokamos ir abi sumos. Tai priklauso nuo to, kurios kompanijos produktą pasirinksite.
 • Investicinis draudimas leidžia naudotis kaupiamais pinigais draudimo laikotarpio metu, nenutraukiant sutarties.
 • 3. INVESTICINIS GYVYBĖS DRAUDIMAS UAB „MANDATUM LIFE“ IR UAB „AVIVA LIETUVA“
 • 3.1. UAB „Mandatum Life“ investicinio draudimo taisyklės
 • Investicinio draudimo taisykles Nr. 002 sudaro tokie paragrafai:
 • 1. Bendroji dalis, kurioje išskiriamos tokios dalys: investicinio draudimo sutarties struktūra; draudikas, draudėjas, apdraustasis, naudos gavėjas; draudimo objektas; draudimo sumos; draudimo sutarties sudarymo tvarka; ikisutartinės draudimo sutarties šalių teisės ir pareigos; naudos gavėjo paskyrimas ir pakeitimas; draudimo įmoka; draudimo laikotarpis ir draudimo sutarties įsigaliojimas; kapitalo kaupimo kryptys ir kaupimo principai; sukauptas kapitalas; investavimo planas; kaupiamieji atidėjiniai; sukaupto kapitalo perskirstymas kapitalo kaupimo kryptyse; dalies sukaupto kapitalo grąžinimas draudėjui; draudimo apsaugos sustabdymas ir atnaujinimas; draudimo sutarties nutraukimas; draudimo sutarties pasibaigimas; draudimo sutarties sąlygų keitimas; šalių teisės ir pareigos draudimo sutarties galiojimo metu; draudimo išmokos mokėjimo terminai; draudimo išmokos mokėjimo apribojimai; pareiga saugoti informaciją; draudėjo teisių ir pareigų pagal draudimo sutartį perleidimas; draudiko teisių ir pareigų pagal draudimo sutartį perleidimas; pranešimai; baigiamosios nuostatos.
 • 2. Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 403: Investicinis gyvybės draudimas: draudiminiai įvykiai; nedraudiminiai įvykiai; draudimo išmoka dėl draudiminio įvykio; išmoka nedraudiminio įvykio atveju; draudimo sutarties galiojimo pabaiga nedraudiminio įvykio atveju; pranešimo apie draudiminį įvykį terminai; dokumentai, pateikiami kreipiantis dėl draudimo išmokos; draudimo išmokos gavėjas.
 • 3.2. UAB „Aviva Lietuva“ investicinio gyvybės draudimo „Saugi investicija“ taisyklės
 • Investicinio gyvybės draudimo „Saugi investicija“ taisykles Nr. 008/1 sudaro šie paragrafai:
 • 1. Bendroji dalis, kurioje išskiriamos tokios dalys: sąvokos; draudėjai, apdraustieji; Naudos gavėjų paskyrimas ir pakeitimas; draudimo objektai; draudimo suma; draudžiamieji įvykiai; draudimo įmokos sumokėjimas ir investavimas; fondo vienetų sąskaita; fondo vieneto kaina; fondo aktyvų įvertinimas; fondo vienetų sukūrimas ir išpirkimas; fondo valdymas; draudėjo pareiga atskleisti informaciją;
 • 2. Draudimo sutarties sudarymas ir vykdymas: draudimo sutarties sudarymas ir įsigaliojimas (ikisutartinės šalių teisės ir pareigos); draudėjo ir draudimo įmonės pareigos ir teisės draudimo sutarties galiojimo metu; draudėjo teisių ir pareigų perleidimas;
 • 4. Draudimo sutarties sąlygų peržiūrėjimas ir keitimas: fondų keitimas; kitų draudimo sutarties sąlygų peržiūrėjimas ir keitimas;
 • 5. Draudimo išmokų apskaičiavimas ir mokėjimo tvarka: draudimo išmoka apdraustojo mirties atveju; draudimo išmokos apdraustojo mirties atveju apskaičiavimas ir išmokėjimas; draudimo liudijimo vertės dalies išmokėjimas anksčiau sutartyje nustatyto termino; draudimo išmoka draudimo laikotarpio pabaigoje; pasitraukimo vertė (išperkamoji suma);
 • 6. Draudimo sutarties nutraukimas ir pabaiga: draudimo sutarties nutraukimas ir pasibaigimas;
 • 7. Baigiamosios nuostatos: iš draudimo sutarties atsirandančių turtinių teisių įkeitimas; draudimo sutarties negaliojimas; draudimo įmonės teisių ir pareigų pagal draudimo sutartį perleidimas; pareiga saugoti informaciją; teisių apribojimai; pranešimai; ginčų sprendimo tvarka; taisyklių pasikeitimo sąlygos.
 • Apibendrinant galima teigti, kad UAB „Aviva Lietuva“ taisyklės yra detalesnės, aiškiau išdėstytos, išskirta daugiau paragrafų, o UAB „Mandatum Life“ taisyklėse išskirta tik bendroji dalis, kuri tinka ir kitoms taisyklėms, taip pat gyvybės draudimo sąlyga. Tačiau apžvelgus paragrafų dalis, matome, kad jos yra gana panašios.
 • 3.3. Draudimo objektai
 • UAB „Mandatum Life“ taisyklėse pateiktas toks draudimo objekto apibrėžimas – tai yra turtinis interesas, susijęs su apdraustojo (-ųjų) gyvenimo trukme ir kapitalo kaupimu. Jei draudimo sutarčiai yra taikomos Papildomo draudimo sąlygos, draudimo objektas taip pat yra turtinis interesas, susijęs su apdraustojo (-ųjų) sveikata.
 • UAB „Aviva Lietuva“ draudimo objektą apibrėžia, kaip turtinį interesą, susijusį su Apdraustojo gyvenimo trukme bei kapitalo kaupimu.
 • Abi bendrovės draudimo objektą įvardija panašiai, tik UAB „Mandatum Life“ pabrėžia, jeigu yra taikomos Papildomo draudimo sąlygos, draudimo objektas taip pat yra turtinis interesas, susijęs su apdraustojo (-ųjų) sveikata.
 • 3.4. Draudžiamieji ir nedraudžiamieji įvykiai
 • Pagal UAB „Mandatum Life“ taisykles draudiminiai įvykiai yra:
 • • apdraustojo mirtis draudimo sutarties galiojimo metu;
 • • draudimo laikotarpio pabaiga, jeigu apdraustasis iki jos išgyvena.
 • Įvykis laikomas draudiminiu, jei jis įvyko draudimo laikotarpiu draudimo apsaugai galiojant ir yra patvirtintas oficialiais dokumentais ir tinkamais įrodymais.
 • Jei teismas apdraustąjį paskelbia mirusiu, tai laikoma draudiminiu įvykiu, jeigu apdraustojo dingimo bei spėjamo žuvimo diena yra draudimo apsaugos galiojimo laikotarpyje. Jei teismas pripažįsta apdraustąjį nežinia kur esančiu, tai nelaikoma draudiminiu įvykiu.
 • Atsitikus draudiminiam įvykiui, draudimo sutarties galiojimas pasibaigia.
 • UAB „Mandatum Life“ taisyklėse nurodoma, kad nedraudiminis įvykis yra apdraustojo mirtis ar spėjamas žuvimas, susiję su:
 • • apdraustojo tyčiniu susižalojimu savižudybe ar bandymu nusižudyti. Ši išimtis netaikoma tuo atveju, jei iki apdraustojo savižudybės ar susižalojimo dienos draudimo apsauga apdraustojo atžvilgiu nepertraukiamai (be sustabdymo) galiojo daugiau kaip trejus metus;
 • • karu, karo veiksmais ar nepaprastosios padėties įvedimu, radioaktyvaus spinduliavimo poveikiu.
 • UAB „Aviva Lietuva“ draudžiamieji įvykiai yra šie:
 • • draudimo laikotarpio pasibaigimas;
 • • Apdraustojo mirtis draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu.
 • Draudžiamojo įvykio atveju Draudimo įmonė privalo mokėti Investicinio gyvybės draudimo „Saugi investicija“ taisyklėse Nr. 008/1 nustatytą draudimo išmoką.
 • UAB „Aviva Lietuva“ nedraudžiamųjų įvykių šiose taisyklėse nenumato.
 • 3.5. Draudimo įmokos, jų skaičiavimas bei mokėjimo periodiškumas
 • 3.5.1. UAB „Mandatum Life“ investicinis draudimas
 • Draudimo įmokų Mokėjimo planas nustatomas draudėjo ir draudiko tarpusavio susitarimu ir nurodomas draudimo sutartyje. Mokėjimo plane nurodomas draudimo įmokos dydis ir jos mokėjimo terminai.
 • Draudimo įmokų sumokėjimu turi rūpintis draudėjas.
 • Draudėjas turi teisę mokėti didesnes draudimo įmokas, nei nustatyta Mokėjimo plane, taip pat mokėti draudimo įmokas iš anksto už ateinančius laikotarpius. Jei draudimo sutartyje nustatytame Investavimo plane yra numatyta ir garantuotų palūkanų kryptis, tai draudėjas turi teisę mokėti didesnes draudimo įmokas, nei nustatyta Mokėjimo plane, arba mokėti draudimo įmokas iš anksto už ateinančius laikotarpius tik draudikui sutikus. Draudėjas neturi teisės atsiimti sumokėtų didesnių, nei nustatyta Mokėjimo plane, ar sumokėtų už ateinančius laikotarpius įmokų.
 • Sutarties galiojimo metu, jei draudimo apsauga nėra sustabdyta ir draudėjas nėra įsiskolinęs draudimo įmokų pagal Mokėjimo planą, gali būti mokamos papildomos įmokos, skirtos tik investavimui. Jei draudimo sutartyje nustatytame Investavimo plane yra numatyta ir garantuotų palūkanų kryptis, tai draudėjas turi teisę mokėti papildomas įmokas tik draudikui sutikus. Papildomos įmokos sumokėjimas neatleidžia draudėjo nuo pareigos mokėti draudimo įmokas pagal Mokėjimo planą.
 • Draudimo įmoka ar jos dalis laikoma sumokėta, kai atitinkama suma įskaitoma į draudiko sąskaitą banke ir mokėjimo dokumentuose yra nurodyti rekvizitai, pakankami įmokos, draudėjo ir draudimo sutarties identifikavimui (draudimo sutarties numeris, draudėjo vardas, pavardė ir asmens kodas).
 • Draudimo (tarp jų ir papildomas) įmokas pagal draudimo sutartį gali sumokėti kiti asmenys, neįgydami jokių teisių į draudimo sutartį ir sumokėtas įmokas.
 • Draudimo įmokos, sumokėtos po to, kai draudikas gavo pranešimą apie apdraustojo mirtį, yra grąžinamos mokėtojui.
 • Draudimo sutarties šalių susitarimu, kiekvienų draudimo laikotarpio metų pirmąją dieną draudimo įmokos dydis gali būti indeksuojamas, padidinant draudimo įmoką šalių sutartu ir draudimo sutartyje nurodytu procentu.
 • 3.5.2. UAB „Aviva Lietuva“ investicinis gyvybės draudimas „Saugi investicija“
 • Draudimo įmonė turi teisę nustatyti minimalų Draudimo įmokos dydį.
 • Draudimo įmokos dydis nustatomas šalių susitarimu.
 • Faktine Draudimo įmokos sumokėjimo diena yra laikoma diena, kai Draudimo įmoka yra įskaityta į Draudimo įmonės nurodytą banko sąskaitą, Draudimo įmokos mokėjimo dokumentuose yra įrašyti visi Draudimo įmonės reikalaujami rekvizitai mokėtojui, Draudimo įmokai bei prašymui sudaryti Draudimo sutartį identifikuoti. Jeigu Draudėjas mokėjimo dokumentuose nėra nurodęs Draudimo įmonės reikalaujamų rekvizitų, Draudimo įmokos sumokėjimo faktinė diena yra laikoma mokėtojo, Draudimo įmokos ir draudimo sutarties Draudimo įmonėje identifikavimo diena.
 • Draudimo įmokos sumokėjimu privalo rūpintis Draudėjas. Draudėjas atsako už tai, kad mokama Draudimo įmoka laiku patektų į Draudimo įmonės banko sąskaitą ir kad mokėjimo dokumentuose būtų įrašyti visi Draudimo įmonės reikalaujami rekvizitai mokėtojui, Draudimo įmokai bei draudimo sutarčiai identifikuoti.
 • Draudimo įmoka turi būti sumokėta iki Draudimo įmonės nustatyto Draudimo sutarčių sudarymo termino pabaigos, jei Struktūrinio fondo investavimo krypties aprašyme nėra nustatyta kitaip. Jei Draudimo įmoka sumokėta pasibaigus Draudimo įmonės nustatytam Draudimo sutarčių sudarymo terminui, Draudimo įmonė grąžina Draudėjo sumokėtą Draudimo įmoką, Draudimo sutartis nėra sudaroma ir Draudimo liudijimas (polisas) nėra išduodamas.
 • Draudimo įmoką už Draudėją gali sumokėti kitas asmuo, neįgydamas jokių teisių į draudimo sutartį ir sumokėtą Draudimo įmoką. Kito asmens sumokėta Draudimo įmoka yra laikoma sumokėta Draudėjo.
 • Draudimo įmoka, atskaičius Draudimo įmonės nustatytą įsigijimo mokestį, yra investuojama į Struktūrinį fondą po to, kai sumokėta Draudimo įmoka atitinka visus reikalavimus ir kai teisingai užpildytas prašymas sudaryti Draudimo sutartį yra užregistruotas Draudimo įmonėje.
 • Draudimo sutartis sudaroma 99 metų laikotarpiui, jei Draudimo įmonė ir Draudėjas nesusitaria dėl kito draudimo sutarties termino, tačiau draudimo sutarties terminas negali būti trumpesnis nei 10 (dešimt) metų. Draudimo sutartis trumpesniam nei 10 (dešimties) metų terminui gali būti sudaroma tik Draudimo įmonės sutikimu.
 • 3.6. Gyvybės draudimo įmokų apmokestinimas
 • 3.6.1. UAB „Mandatum Life“ investicinis draudimas
 • Kiekvieną kalendorinį mėnesį iš pagrindinių kaupiamųjų atidėjinių draudikas išskaičiuoja:
 • • gyvybės ir papildomo draudimo rizikos padengimo mokesčius;
 • • draudimo sutarties administravimo mokestį, kurio dydis yra nustatytas Kainyne;
 • • investicijų administravimo mokestį (proporcingą pagrindinio kapitalo dydžiui), kurio tarifo dydis yra nustatytas Kainyne.
 • Gyvybės rizikos padengimo mokesčiai skaičiuojami gyvybės rizikos padengimo mokesčio tarifą dauginant iš skirtumo tarp sumos, kurią draudikas privalėtų mokėti apdraustojo mirties atveju, ir sukaupto kapitalo. Jei draudimo sutartyje yra nustatyta našlaičio pensija, tai skaičiuojant sumą, kurią draudikas privalėtų mokėti apdraustojo mirties atveju, našlaičio pensijų sumos diskontavimui naudojama valstybės institucijos, vykdančios draudimo priežiūrą, nustatyta maksimali techninė palūkanų norma.
 • Gyvybės ir papildomo draudimo rizikos padengimo mokesčių tarifai priklauso nuo apdraustojo (-ųjų) amžiaus mokesčių išskaičiavimo dieną, lyties ir nuo draudiko atlikto draudimo rizikos įvertinimo (sudarant draudimo sutartį, įvertinimo (sudarant draudimo sutartį, įvertinimo (sudarant draudimo sutartį, rezultatų. Draudėjui pageidaujant, draudikas pateikia tarifų, pagal kuriuos skaičiuojami gyvybės ir papildomo draudimo rizikos padengimo mokesčiai, dydžius.
 • 3.6.2. UAB „Aviva Lietuva“ investicinis gyvybės draudimas „Saugi investicija“
 • Draudimo įmonė turi teisę atskaityti Fondo valdymo mokestį. Konkretaus Fondo mokesčio dydis (jeigu toks yra) yra nurodomas Fondo investavimo krypties aprašyme. Mokesčio dydis nustatomas kiekvienam Fondui periodiškai, atsižvelgiant į konkretaus Fondo sudėtį, jo valdymo sudėtingumą ir specifiką bei į kitas objektyvias aplinkybes, ir negali būti didesnis nei 2 procentai metinio Fondo aktyvų vertės vidurkio. Mokestis skaičiuojamas Fondo aktyvų įvertinimo metu ir į jį atsižvelgiama nustatant Fondo vieneto kainą, todėl atskaitant Fondo valdymo mokestį Fondo vienetų skaičius Fondo sąskaitoje nekinta.
 • Draudimo įmonė sprendžia dėl investavimo krypčių ir gali pasirinkti investicijų valdymo instituciją Fondų investicijoms valdyti.
 • 3.7. Draudimo įmokų skaičiuoklės
 • Pabandysime apskaičiuoti investicinio draudimo sumą abiejose draudimo bendrovėse. Skaičiavimai atlikti 21 metų amžiaus moteriai, draudimo suma 10000 Lt su 6 proc. investicijų pajamingumu 10 metų laikotarpiui.
 • 1 lentelė
 • Investicinio draudimo skaičiuoklė UAB „Mandatum Life“
 • 2 lentelė
 • Investicinio draudimo skaičiuoklė UAB „Aviva Lietuva“
 • 3.8. Draudimo išmokos ir jų išmokėjimo tvarka
 • 3.8.1. UAB „Mandatum Life“ investicinis draudimas
 • Draudimo išmoka apskaičiuojama ir išmokama ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kai gaunama visa informacija, reikšminga nustatant draudiminio įvykio faktą, aplinkybes ir pasekmes bei draudimo išmokos dydį, taip pat pateikiami visi dokumentai, reikalingi draudimo išmokos išmokėjimui. Jei draudimo sutartyje nustatyta, kad draudimo sutartyje nustatyta, kad ši nuostata taikoma pirmajai periodinei draudimo išmokai.
 • Jeigu dėl draudiminio įvykio yra iškelta baudžiamoji ar administracinė byla, draudikas turi teisę atidėti draudimo išmokos išmokėjimą iki šios bylos užbaigimo.
 • Jei mokėtinos draudimo išmokos dydžio neįmanoma nustatyti dėl to, kad dėl nuo draudiko nepriklausančių priežasčių neįmanoma apskaičiuoti kurios nors investicinės krypties investicinių vienetų kainos ar apskaičiuoti mokėtinos draudimo išmokos dydžio nėra galimybės dėl kitų nuo draudiko nepriklausančių priežasčių, tai laikoma, kad draudikas turi ne visą informaciją, reikšmingą nustatant draudimo išmokos dydį.
 • Draudimo išmokos apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu įstatymų nustatyta tvarka.
 • 3.8.2. UAB „Aviva Lietuva“ investicinis gyvybės draudimas „Saugi investicija“
 • Draudimo išmoka Apdraustojo mirties atveju:
 • Apdraustojo mirties atveju Draudimo įmonė išmoka Draudimo sumą, lygią sumai, didesnei iš dviejų: sumokėtai Draudimo įmokai, atėmus išmokėtas Draudimo liudijimo vertės dalis, arba Draudimo liudijimo vertei.
 • Skaičiuojant draudimo išmokas ir kitas sumas, kurių sudėtinė dalis yra Draudimo liudijimo vertė, pastaroji apskaičiuojama kaip Fondo vienetų skaičiaus ir jų kainos sandauga. Skaičiuojant Fondų vienetų skaičius ir jų kaina imami tos dienos, kai Draudimo įmonė priima sprendimą mokėti draudimo išmoką.
 • Draudimo išmoka dėl Apdraustojo mirties privalo būti išmokėta ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo tos dienos, kai gaunama visa informacija, reikšminga nustatant draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes ir pasekmes bei draudimo išmokos dydį. Dėl Draudimo įmonės kaltės uždelsus draudimo išmokos mokėjimą, jos gavėjui Draudimo įmonė moka 0,01 % delspinigių sumą už kiekvieną uždelstą dieną po nurodytų terminų.
 • Apdraustajam mirus ir Draudimo įmonei atsisakius išmokėti draudimo išmoką Apdraustojo mirties atveju, Draudimo įmonė išmoka Draudimo liudijimo vertę.
 • Asmenys, kalti dėl Apdraustojo mirties, neturi teisės gauti draudimo išmokų.
 • Draudimo liudijimo vertės dalies išmokėjimas anksčiau sutartyje nustatyto termino:
 • Skaičiuojant Draudimo liudijimo vertės dydį, pastarasis apskaičiuojamas kaip Fondo vienetų skaičiaus ir jų kainos sandauga. Fondų vienetų skaičius ir jų kaina apskaičiuojami ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai Draudimo įmonė gauna Draudėjo prašymą išmokėti Draudimo liudijimo vertės dalį.
 • Draudimo liudijimo vertės dalis yra išmokama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo to momento, kai Draudėjas pateikia visus Draudimo liudijimo vertės daliai išmokėti reikalingus dokumentus.
 • Draudimo išmoka draudimo laikotarpio pabaigoje:
 • Pasibaigus draudimo sutartyje nustatytam draudimo sutarties terminui, Draudimo įmonė moka draudimo išmoką, lygią Draudimo liudijimo vertei.
 • Skaičiuojant Draudimo liudijimo vertės dydį, pastarasis apskaičiuojamas kaip Fondo vienetų skaičiaus ir jų kainos sandauga. Fondų vienetų skaičius ir jų kaina apskaičiuojami ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai Draudimo įmonė gauna Naudos gavėjo prašymą išmokėti draudimo išmoką draudimo laikotarpio pabaigoje.
 • Draudimo išmoka draudimo laikotarpio pabaigoje yra mokama draudimo sutartyje nurodytam Naudos gavėjui.
 • Draudimo išmoka draudimo laikotarpio pabaigoje yra išmokama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo to momento, kai yra pateikiami visi draudimo išmokai draudimo laikotarpio pabaigoje išmokėti reikalingi dokumentai.
 • Pasitraukimo vertė (išperkamoji suma) yra lygi:
 • • Draudimo liudijimo vertei, išskaičiavus nutraukimo išlaidas - tais atvejais, kai Draudimo sutarties nutraukimo metu draudimo sutartimi sukauptos lėšos yra investuojamos Struktūriniame fonde. Nutraukimo išlaidos, atsižvelgiant į Struktūrinio fondo specifiką bei į kitas aplinkybes, nustatomos Struktūrinio fondo investavimo krypties aprašyme.
 • • Draudimo liudijimo vertei, kai Draudimo sutarties nutraukimo metu Draudimo sutartimi sukauptos lėšos investuojamos Investiciniame draudimo fonde.
 • Skaičiuojant Draudimo liudijimo vertės dydį, pastarasis apskaičiuojamas kaip Fondo vienetų skaičiaus ir jų kainos sandauga. Draudimo sutarties nutraukimo atveju Fondų vienetų skaičius ir jų kaina apskaičiuojami ne vėliau kaip per 10 darbo dienų:
 • • nuo tos dienos, kai Draudimo įmonė gauna Draudėjo prašymą nutraukti draudimo sutartį - kai draudimo sutartis yra nutraukiama Draudėjo iniciatyva;
 • • nuo tos dienos, kai kai Draudimo įmonė ir Draudėjas sudaro rašytinį susitarimą nutraukti draudimo sutartį – kai draudimo sutartis yra nutraukiama šalių susitarimu;
 • • nuo tos dienos, kai Draudimo įmonė priima sprendimą nutraukti draudimo sutartį – kai draudimo sutartis yra nutraukiama Draudimo įmonės iniciatyva šių Taisyklių nustatyta tvarka.
 • 3.9. Draudimo priežiūros komisijos statistiniai duomenys apie investicinio gyvybės draudimo sutarčių skaičių, įmokas bei išmokas
 • Pateikiama informacija apie pasirašytas draudimo sutartis.
 • 1 pav. Gyvybės draudimo sutartys, tūkst. vnt.
 • Šaltinis: Sudaryta autorės pagal DPK duomenis.
 • 2009 metais gyvybės draudimo sudarytų sutarčių skaičius sumažėjo 27,0 proc. iki 65,6 tūkst. vnt. ir beveik pasiekė 2006 metų lygį. Palyginimui, 2008 metais naujai sudarytų gyvybės draudimo sutarčių skaičiaus išaugo 6,9 proc. iki 89,8 tūkst. sutarčių, o 2007 metais sudarytų sutarčių skaičius siekė 84,0 tūkst. vnt. (30,8 proc. daugiau nei 2006 metais).
 • Gyvybės draudimo sutartys yra sudaromos ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui, todėl galiojančių sutarčių skaičius yra žymiai didesnis negu naujai sudarytų. 2009 metų pabaigoje galiojančių sutarčių skaičius siekė 392,9 tūkst., t. y. tik 1,6 proc. daugiau nei 2008 metų pabaigoje. Absoliutus galiojančių sutarčių skaičius per metus išaugo 6,1 tūkst. vnt., o tai sudaro 9,3 proc. naujai sudarytų sutarčių. Likusi didžioji dalis (90,7 proc.) naujai sudarytų sutarčių kompensavo senas pasibaigusias ar anksčiau laiko nutrauktas sutartis.
 • Nutraukimų skaičius per 2009 metus išaugo 56,5 proc. 2009 metais nutrauktų gyvybės draudimo sutarčių skaičius siekė 30,2 tūkst., o 2008 metais buvo nutraukta 19,3 tūkst. sutarčių. Per 2009 metus nutraukimų rodiklis išaugo 2,5 proc. punkto iki 8,7 proc.
 • 3 lentelė
 • Pasirašytos gyvybės draudimo įmokos UAB „Aviva Lietuva“ 2009 m.
 • Kaip matome iš lentelės 2009 metais UAB „Aviva Lietuva“ buvo pasirašytos 84032831 Lt įmokos.
 • 2009 metais UAB „Mandatum Life“ iš investicinio gyvybės draudimo sutarčių gautos įmokos buvo 586412 tūkst. Estijos kronų, išmokėtos išmokos 180784 tūkst. Estijos kronų.
 • Draudimo priežiūros komisijos finansinėje atskaitomybėje pateikta informacija apie draudimo bendrovių pasirašytas įmokas. UAB „Aviva Lietuva“ investiciniu gyvybės draudimu draudžiasi 25,4 proc. visų draudėjų, o UAB „Mandatum Life“ 16,1 proc. draudėjų. Draugiausia žmonės draudžiasi SEB Gyvybės draudimu, t. y. 2,0 proc.
 • PAGRINDINIŲ TERMINŲ ŽODYNAS
 • Apdraustasis – gyvybės ir sveikatos draudimo atveju - draudimo sutartyje nurodytas fizinis asmuo, kurio gyvenime atsitikus draudiminiam įvykiui draudikas privalo mokėti draudimo išmoką; civilinės atsakomybės draudimo atveju – draudimo sutartyje nurodytas asmuo, kurio turtiniai interesai, susiję su civiline atsakomybe, yra draudžiami; turto draudimo atveju – draudimo sutartyje nurodytas asmuo, kurio turtiniai interesai yra draudžiami.
 • Draudėjas – asmuo, kuris kreipėsi į draudiką dėl draudimo sutarties sudarymo ar kuriam draudikas pasiūlė sudaryti draudimo sutartį, arba kuris sudarė draudimo sutartį su draudiku.
 • Draudikas – asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę vykdyti draudimo veiklą.
 • Draudimo įmoka (premija) – draudimo sutartyje nurodyta pinigų suma, kurią draudėjas draudimo sutarties sąlygomis moka draudikui už draudimo apsaugą.
 • Draudimo išmoka – pinigų suma, kurią įvykus draudiminiam įvykiui draudikas privalo išmokėti draudėjui ar kitam asmeniui, turinčiam teisę į draudimo išmoką, arba kita draudimo sutartyje nustatyta išmokos mokėjimo forma.
 • Draudimo liudijimas (polisas) – draudiko išduodamas dokumentas, patvirtinantis draudimo sutarties sudarymą.
 • Draudimo objektas – turtiniai interesai, susiję su asmens gyvybe, sveikata, turtu ar civiline atsakomybe.
 • Draudimo taisyklės – draudiko parengtos draudimo sutarties standartinės sąlygos.
 • Draudžiamasis įvykis – draudimo sutartyje nurodytas atsitikimas, kuriam įvykus draudikas privalo mokėti draudimo išmoką.
 • Naudos gavėjas – draudimo sutartyje nurodytas asmuo arba draudėjo, o draudimo sutartyje nustatytais atvejais ir apdraustojo paskirtas asmuo, turintis teisę gauti draudimo išmoką.
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
 • 1. UAB „Mandatum Life“ ir UAB „Aviva Lietuva“ – abi draudimo bendrovės – savo veiklą Lietuvoje pradėjo 2001 metais. Tačiau pasaulyje anksčiau įsikūrė UAB „Aviva Lietuva“, kurios ištakos – 1696 metai. O „Mandatum Life“ istorija prasidėjo nuo 1874 metų.
 • 2. Investicinis draudimas – gyvybės draudimo rūšis, kai draudimo bendrovė investuoja besidraudžiančiojo įmokas siekdama padidinti jų vertę. Draudžiantis investiciniu gyvybės draudimu galima sukaupti daugiau lėšų, tačiau yra rizika ir patirti nuostolių.
 • 3. Išnagrinėjus abiejų bendrovių investicinio gyvybės draudimo taisykles galima taigti, kad UAB „Aviva Lietuva“ draudimas atrodo patrauklesnis, kadangi ši bendrovė turi daugiau kaip 300 metų patirtį ilgalaikio taupymo srityje ir yra viena iš gyvybės draudimo ir pensijų kaupimo rinkos lyderių Lietuvoje. Žmonės antroje eilėje, lyginant su visomis Lietuvos investicinio gyvybės draudimo bendrovėmis, draudžiasi UAB „Aviva Lietuva“, t. y. 25,4 proc. visų draudėjų.
 • LITERATŪROS ŠALTINIAI
 • 1. Mandatum Life draudimas [žiūrėta 2011-04-26]. Prieiga per Internetą: http://www.mandatumlife.lt/.
 • 2. Aviva Lietuva draudimas [žiūrėta 2011-04-26]. Prieiga per Internetą: http://www.aviva.lt.
 • 3. Draudimo priežiūros komisija [žiūrėta 2011-04-26]. Prieiga per Internetą: http://www.dpk.lt.

Reziumė

Autorius
pikonas
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Draudimas
Kaina
€8.05
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 2, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
18 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
geras darbas

Susiję darbai