Trumpalaikio turto valdymas UAB „Laumės baldai“

27 psl. / 5155 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas.
Trumpalaikio turto valdymas apima firmos trumpalaikį turtą ir finansavimą, kurio reikia šiam turtui įsigyti. Trumpalaikio turto – pinigų, vertybinių popierių, pirkėjų įsiskolinimo, taip pat įsiskolinimo tiekėjams ir kito trumpalaikio finansavimo valdymas yra tiesioginė finansų vadybininko atsakomybė.
Trumpalaikio turto valdymas apima trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsiskolinimų valdymą. Trumpalaikis turto valdymas yra ypač svarbus mažoms įmonėms, kurios dėl nuomos gali sumažinti investicijas, tačiau negali išvengti įdėjimų į grynųjų pinigų sąskaitą, atsargas (debitoriniai isiklolinimai).
Turtas apskaitoje pagal jo sunaudojimo per vieną pajamų uždirbimo laikotarpį požymį skirstomas į:
• Ilgalaikį;
• Trumpalaikį.
Trumpalaikiam turtui priskiriamas tas turtas, kuris sunaudojamas pajamoms uždirbti per vieną ataskaitinį laikotarpį (t.y. vienerius finansinius metus).
Todėl savo darbe analizuosiu trumpalaikio turto valdymo duomenis, juos lyginsiu ir pateiksiu analizės rezultatus, išvadas, bei pasiūlymus. Įvertinsiu kokią įtaką turi įmonės valdymui.

Darbo objektas: UAB „Laumės baldai“ trumpalaikio turto valdymo sudėtį.

Darbo tikslas: Išanalizuoti trumpalaikį turtą UAB „Laumės baldai“.

Darbo uždaviniai:
1. Teoriškai išanalizuoti trumpalaikio turto valdymą.
2. Įvertinti UAB „Laumės baldai“ trumpalaikio turto finansinius rodiklius.
3. Atlikti UAB „Laumės baldai“ visus galimus rodiklius ir juos apibendrinti.

Tyrimo metodai:
1. Mokslinės literatūros palyginamoji analizė.
2. Įmonės duomenų analizė.

Darbo struktūra: Darbas sudarytas iš trijų dalių. Pirmoje dalyje pristatysiu UAB „Laumės baldai“ veiklą, jos pasiekimus. Taip pat pirmoje dalyje apžvelgsiu literatūros šaltinius, kuriais rėmiausi rašydama šį darbą. Antrojoje dalyje teoriškai išanalizuosiu, bei aprašysiu trumpalaikio turto valdymą, sampratą, bei svarbą įmonei, palyginsiu skirtingų autorių požiūrius.
Trečiojoje dalyje bus analizuojama UAB „Laumės baldai“ trumalaikio turto rodikliai. Bus atlikta trumaplaikio turto mokumo, pelningumo ir dinamikos rodiklių analizė. Kad informacija būtų greičiau apdorojamą ir suprantama pavaizduosiu grafiškai bendrovės gamybos apimties paskaičiavimas natūrine išraiška , bendrovė gamybos apimties paskaičiavimas vertine išraiška, trumpalaikio turto pelninfumas, trumpalaikio turto veiklos pelningumo rodikliai.


Turinys

 • Įvadas3
 • 1.UAB „LAUMĖS BALDAI“ VEIKLOS IR INFORMACIJOS ŠALTINIŲ APŽVALGA5
 • 2.TRUMPALAIKIO TURTO VALDYMAS TEORINIU ASPEKTU6
 • 2.1 Trumpalaikio turto apibūdinimas6
 • 2.2 Trumpalaikio turto valdymas ir sudėtis6
 • 2.3 Trumpalaikio turto finansinia rodikliai8
 • 2.4 Trumpalaikio mokumo rodikliai ir jų analizė10
 • 3. UAB „LAUMĖS BALDAI“ TRUMPALAIKIO TURTO ANALIZĖ12
 • 3.1 Trumpalaikio turto gamybos rodikliai UAB „Laumės baldai“12
 • 3.2 Finansiniai rodikliai UAB “Laumės baldai”18
 • 3.3 Trumpalaikio turto mokumo rodikliai UAB „Laumės baldai“22
 • Išvados23
 • Literatūros sąrašas24
 • Priedų sąrašas
 • 1 Priedas. AB „Vilniaus baldai“ Trumpalaikio turto rodiklių apskaičiavimas

Reziumė

Autorius
pikonas
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 2, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
27 psl.

Susiję darbai

AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto apskaita

Apskaita Diplominis darbas 2014 m. arjurgita
Temos aktualumas. Trumpalaikis turtas yra būtinas kiekvienos įmonės veiklai vykdyti. Trumpalaikis turtas yra vienas iš pagrindinių (santykine prasme) finansinių ataskaitų elementų, kas parodo...

AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto apskaita

Apskaita Diplominis darbas 2014 m. angeliukas40
Temos aktualumas. Trumpalaikis turtas yra būtinas kiekvienos įmonės veiklai vykdyti. Trumpalaikis turtas yra vienas iš pagrindinių (santykine prasme) finansinių ataskaitų elementų, kas parodo...

Įmonės trumpalaikio turto analizė

Apskaita Kursinis darbas 2018 m. simonadauk
Kursinį darbą sudaro dvi pagrindinės dalys: teorinė ir praktinė. Teorinėje dalyje nagrinėjama trumpalaikio turto samprata, bei aptariama, kaip turėtų būti įmonėse vykdoma trumpalaikio...

Įmonės 'X" trumpalaikio turto apskaita

Apskaita Diplominis darbas 2020 m. simonadauk
Baigiamąjį darbą sudaro dvi dalys. Pirmoje darbo dalyje yra pateikiamos skirtingų autorių interpretacijos trumpalaikio turto sampratos klausimu. Šioje dalyje taip pat aptariamas trumpalaikio...