Darbo laiko apskaita ir analizė

32 psl. / 6647 žod.

Ištrauka

Darbo laikas filosofine prasme - tai žmogaus fizinių, psichinių sugebėjimų realizavimo būdas. Realizuodamas sugebėjimus žmogus praleidžia tam tikrą laiką. Darbas yra ne tik žmogaus pragyvenimo šaltinis, bet ir žmogiškojo gyvenimo prasmė. Darbas tai pilietinės, demokratinės visuomenės egzistavimo ekonominis pagrindas. Tik dirbdami žmonės tampa visuomenės piliečiais.
Būtina reguliuoti darbo organizavimą, darbo ir poilsio laiką, siekti, kad žmonės būtų darbingi visą savo gyvenimo laiką. Yra išleista daugybė norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbo laiką, atostogų suteikimo tvarką, viršvalandinių darbų organizavimą ir kt. Tik tinkamai organizuodamas ir planuodamas savo pavaldinių darbo ir poilsio režimą, darbdavys gali tikėtis, kad darbuotojas sąžiningai dirbs siekdamas bendrų įmonės tikslų.

Kursinio darbo tikslas – teoriškai išnagrinėti darbo laiko apskaitos klausimus ir atlikti Lietuvos subjektų darbo laiko analizę.
Kursinio darbo uždaviniai:
1. išanalizuoti darbo laiko apskaitos ekonominę ir socialinę reikšmę;
2. pateikti darbo laiko apskaitos tvarką Lietuvoje ir susieti su įmonės veiklos rezultatais;
3. atlikti darbo laiko tyrimą Lietuvos įmonėse ir organizacijose;
4. išanalizuoti darbo laiko efektyvumą.


Turinys

 • LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS3
 • ĮVADAS4
 • 1. DARBO LAIKO EKONOMINĖ IR SOCIALINĖ REIKŠMĖ5
 • 1.1. Darbo laiko samprata norminiuose aktuose ir įvairiuose literatūros šaltiniuose5
 • 1.2. Darbo laiko naudojimas8
 • 1.3. Darbo laiko tyrimo metodai10
 • 2. DARBO LAIKO APSKAITOS IR ĮMONĖS VEIKLOS REZULTATŲ RYŠYS15
 • 3. DARBO LAIKO FONDO ANALIZĖ18
 • 3.1. Stambių Lietuvos įmonių ir organizacijų darbo laikas18
 • 3.2. Darbo laiko efektyvumo analizė21
 • IŠVADOS24
 • INFORMACIJOS ŠALTINIAI25
 • PRIEDAI:
 • 1 priedas. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis
 • 2 priedas. Darbo laiko apskaitos žiniaraščio sutartiniai žymėjimai
 • 3 priedas. 2011 metų kalendorius
 • 4 priedas. Dienos autofotografija
 • 5 priedas. Excel skaičiuoklė

Reziumė

Autorius
skorpione
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€8.04
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 3, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
32 psl.

Susiję darbai

Verslo įmonių apskaitos namų darbas

Apskaita Referatas baltojipuga
UAB „Gyvybė“ įregistruota 200X m. sausio 20 d., registracijos Nr. 704932. Bendrovės registravimo vieta yra Kęstučio g. 16a-18, Kaunas. Nuo 200X m. sausio...

Atsargų apskaitos analizė UAB "X"

Apskaita Referatas 2015 m. ecstazy
Kiekviena įmonė vykdanti ekonominę politiką turi turto. Turtas – tai ne tik pastatai, automobilis, žemė, bet ir įmonės sandėlyje laikomos prekės, žaliavos, pagamita...

Atsargų apskaita ir analizė UAB'Printera'

Apskaita Referatas 2016 m. rasa13
Kiekviena įmonė, vykdanti ekonominę politiką, turi turto. Turtas – tai ne tik pastatai, žemė, automobilis, bet turtui taip pat priskiriamos įmonės sandėlyje laikomos...

Pajamų ir sąnaudų apskaitos analizė

Apskaita Diplominis darbas 2017 m. nika99
Diplоminiаmе (bаigiаmаjаmе) dаrbе yrа išаnаlizuоti įvаirių Liеtuvоs аutоrių tеоriniаi pаjаmų ir sąnаudų аpskаitоjе аspеktаi. Аprаšytоs ir pаnаudоtоs įvаiriоs finаnsinės аnаlizės tyrimо mеtоdikоs. Pristаtоmа...