Komercinių bankų struktūra ir veiklos organizavimas

34 psl. / 8330 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas bei svarba. Terminas komercinis bankas yra naudojamas atskirti šiuos bankus nuo investicinių bankų, kurie daugiausia užsiima finansų rinkose. Komerciniai bankai atskirti nuo mažmeninių bankų, kurie stengiasi įtikti tik individualiems klientams. Ne angliškai kalbančiose šalyse terminas komercinis bankas vartojamas pakaitomis su terminu prekybos banku. Į komercinius bankus indėlininkai neša pinigines lėšas kaip depozitus ir gauna pajamas ar palūkanas. Skolininkai gauna leidimą naudotis piniginiais fondais įvairiems periodams. Tai leidžia vykdyti verslo operacijas. Bankai gauna pajamas iš skirtumo tarp paskolų procento ir palūkanų normos už indėlius. Bankų skolininkai: vyriausybė, vietinė valdžia imančios lėšas biudžeto deficitui padengti, įmonės naudoja paskolas apyvartinėms lėšoms papildyti, gyventojai – pirkti ilgo vartojimo prekes ar gyvenamą būstą. Kad suprastumėme pinigų srautų judėjimą visų pirma turime susipažinti su visa šia struktūra iš arčiau. Svarbiausią finansinio turto dalį valdo komerciniai bankai ar kiti depozitinio tipo finansiniai tarpininkai. Jiems tenka apie 2/3 viso finansinio turto. Likusi dalis tenka kitiems – nedepozitinio tipo finansiniams tarpininkams (draudimo kompanijoms, investicinėms bendrovėms, pensijų fondams, pinigų rinkos fondams). Komerciniai bankai, kaip finansiniai tarpininkai savo veiklos procese sukuria naujus reikalavimus ir įsipareigojimus, kurie tampa produktu pinigų rinkoje. Komercinių bankų tarpininkavimo esmė – naujų įsipareigojimų kūrimas ir jų pakeitimas kitų kontrahentų įsipareigojimais, pinigų lėšų kaupimas iš įvairių šaltinių, išskyrus tiesioginį kontaktą indėlininkui ir paskolos gavėjui. Žodis komercinis kilo nuo to, kad bankai aptarnavo gamybą. Šiuolaikinė bankininkystė tampa vis universalesne, todėl klasikinių komercinių bankų lieka vis mažiau. Jie tampa ir taupomaisiais bankais, ir finansiniais patarėjais, ir garantais, turi antrines draudimo ir lizingo kompanijas. Šiandien tai patys stambiausi ir skaitlingiausi finansiniai tarpininkai, sudarantys finansų sistemos pagrindą visose šalyse. Norint suprasti visus šiuos procesus yra svarbu žinoti apie komercinių bankų struktūrą ir veiklos organizavimą pasaulyje bei savo šalyje.

Darbo tikslassusipažinti bei suprasti komercinių bankų paskirtį, struktūrą bei veiklos organizavimą.


Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS3
 • 1. BANKŲ RAIDA IR VYSTYMASIS PASAULYJE5
 • 1.1. BANKŲ ISTORIJA5
 • 1.2. PIRMIEJI PASAULIO KOMERCINIAI BANKAI7
 • 1.3. LIETUVOS KOMERCINIAI BANKAI7
 • 2. KOMERCINIŲ BANKŲ STRUKTŪRA IR VALDYMAS10
 • 2.1. KOMERCINIO BANKO STEIGIMAS10
 • 2.2. KOMERCINIO BANKO LICENCIJA11
 • 2.3. BANKO VALDYMAS13
 • 2.4. BANKO VEIKLOS RIZIKA IR JOS APRIBOJIMAI13
 • 2.5. BANKO APSKAITA, FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ IR AUDITAS14
 • 2.6. AKTYVAI IR PASYVAI16
 • 2.7. BANKŲ AKTYVINĖS OPERACIJOS16
 • 2.8. NEBALANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI17
 • 2.9. BANKO INDĖLIS18
 • 2.10. BANKŲ PRIEŽIŪRA19
 • 2.11. BANKO VEIKLOS APRIBOJIMAI20
 • 3. DIDŽIAUSIŲ LIETUVOS KOMECINIŲ BANKŲ FINANSINIAI RODIKLIAI21
 • 4. DIDŽIAUSIŲ LIETUVOS KOMERCINIŲ BANKŲ METINĖS TERMINUOTOJO INDĖLIO PALŪKANŲ NORMOS26
 • IŠVADOS32
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS34

Reziumė

Autorius
voveree
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€9.00
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 14, 2016
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
34 psl.

Susiję darbai

Europos centrinio banko veikla

Ekonomika Referatas lavex123
Šiuolaikinėje ekonomikoje banknotams, kaip mokėjimo priemonei, teko vis didesnis vaidmuo, o juos išleidžiančios institucijos – centriniai bankai – darėsi vis reikšmingesnės. Pinigų politikos...

Didžiausio pasaulyje Kinijos banko veiklos ypatumai

Ekonomika Referatas 2015 m. matas.batas
Kinija – viena iš lyderiaujančių šalių pasaulio ekonomikoje, į kurią atsigręžia visi ekonomistai, finansistai ir kiti daugelio sričių specialistai. Dar praeitame amžiuje buvusi...

Europos Centrinio banko veikla

Ekonomika Prezentacija 2015 m. miskas
ECB apžvalga, tikslai, misija, veikla, pagrindiniai ir kiti uždaviniai. Kaip bankas dirba? Valdymo organų veikla, Eurosistema