VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro įvaizdis visuomenėje

28 psl. / 5745 žod.

Ištrauka

Šiuolaikiniame pasaulyje verslo sėkmė priklauso nuo daug tarpusavyje susijusių aspektų bei priežasčių. Tačiau šiais laikais visi žino, kad įmonės veiklai, jos ekonomikai ir vartotojų požiūriui vienas svarbiausių veiksnių yra įmonės įvaizdis. Įmonės įvaizdis yra svarbus norint pritraukti ir išlaikyti klientus. S.Krasauskaitė (2004 m.) teigia, kad šiuolaikinėmis rinkos sąlygomis, didėjant įmonių konkurencijai, vis daugiau dėmesio skiriama stipraus ir stabilaus organizacijų įvaizdžio formavimui. Organizacijų įvaizdis tampa svarbia sąlyga įmonėms, kurios siekia ilgalaikės sėkmės ir stabilumo. Nuolatinis įvaizdžio formavimas suteikia jėgą, kuri didina įmonės pranašumą ir patikimumą rinkoje. Žmonės labai dažnai kreipia dėmesį daugiau į įvaizdį, nei į realybę. Įvaizdis- vienas didžiausių įmonės turtų, kadangi jis vartotojus traukia kaip magnetas. Vartotojas, pirmą kartą susidurdamas su įmone, per 15-30 sekundžių susidaro apie ją nuomonę, nuo to priklauso ar susitikimas įvyks antrą kartą.
Įmonės susiduria su problema, kaip sukurti ir išlaikyti gerą savo įvaizdį, kadangi jo dėka įmonės išlieka rinkoje, turi lojalių klientų bei atsikrato daug konkurentų.
Savo kursinio darbo tyrimo objektu pasirinkau Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centrą (TVIC). Viešoji įstaiga Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras yra Viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, neturintis savarankiškų filialų, atstovybių, dukterinių ir asocijuotų įstaigų, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą. Įkūrimo tikslai: rinkti, kaupti ir platinti turizmo informaciją, vykdyti kurorto rinkodarą, formuoti Druskininkų kaip unikalaus kurorto įvaizdį, taip pat teikti verslo informacijos, konsultavimo paslaugas bei organizuoti ir rengti seminarus, mokymus asmenims, ketinantiems pradėti savo verslą, SVV subjektams ir veikiančioms MVĮ bei administruoti Druskininkų kempingą.
Mano tikslas šiame darbe – išanalizuoti kaip formuojamas įvaizdis paslaugas teikiančioje įmonėje bei kokius etapus pereina įmonė formuodama savo įvaizdį. Taip pat tyrimo dėka siekiu atskleisti žmonių nuomonę apie VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro įvaizdį.
Tikslui pasiekti užsibrėžiau šiuos uždavinius:
1. Atskleisti kas yra įvaizdis, jo esmė bei ypatumai;
2. Išsiaiškinti ką turi daryti įmonė, kad sukurtų tinkamą savo įvaizdį;
3. Atskleisti kaip VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras kuria savo įvaizdį;
4. Suformuoti siūlymus kaip VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras turėtų gerinti savo įvaizdį.
Norėdama įgyvendinti užsibrėžtus uždavinius ir pasiekti tikslą, domėjausi apie VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro veiklą bei įvaizdžio kūrimą jo internetinėje svetainėje bei pačioje įmonėje bendraujant su darbuotojais.
Mano kursinio darbo struktūra sudideda iš keturių dalių. Pirmoji dalis yra teorinė, kurioje aprašyta įvaizdžio esmė bei reikšmė, jo formavimas paslaugų įmonėje ir įmonės įvaizdžių tipai. Antroji dalis teorinė. Joje aprašoma įvaizdžio struktūra bei įvaizdžio kūrimo modeliai. Trečioji dalis taip pat teorinė, kurioje pateikta informacija apie Druskininkų turizmo informacijos centrą, jo istoriją, veiklą bei kaip kuriamas jo įvaizdis. Ketvirtoji dalis yra praktinė, kurioje pateikiau atliktus tyrimų rezultatus bei siūlymus Druskininkų turizmo informacijos centrui dėl jo įvaizdžio gerinimo.
Norėdama pasiekti tikslą naudojau tam tikrą literatūrą, anketinę apklausą ir apibendrinimo metodus.


Turinys

 • 1.PROFESINĖS KOMPETENCIJOS 2psl.
 • 2.ĮVADAS 3psl.
 • 3.INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ APŽVALGA 5psl.
 • 3.1.ĮMONĖS ĮVAIZDIS 5psl.
 • 3.1.1.Įmonės įvaizdžio esmė ir reikšmė 5psl.
 • 3.1.2.Įmonės įvaizdžio formavimas 6psl.
 • 3.1.3.Įmonės įvaizdžių tipai 7psl.
 • 3.2.ĮMONĖS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS 8psl.
 • 3.2.1. Įvaizdžio struktūra 8psl.
 • 3.2.2. Įvaizdžio kūrimo modelis 10psl.
 • 3.3. VŠĮ DRUSKININKŲ TURIZMO IR INFORMACIJOS CENTRAS (TVIC)16psl.
 • 3.3.1. TVIC istorija 16psl.
 • 3.3.2. TVIC veikla 17psl.
 • 3.3.3. TVIC įvaizdžio formavimas 17psl.
 • 4. DARBO METODAI IR PRIEMONĖS 19psl.
 • 5. DARBO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS 20psl.
 • 6. IŠVADOS 23 psl.
 • 7. REKOMENDACIJOS 24psl.
 • 8. LITERATŪROS SĄRAŠAS 25psl.
 • 9. ANKETA 26 psl.

Reziumė

Autorius
deimanteb
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€7.56
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 13, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
28 psl.

Susiję darbai

Informacijos valdymas verslo logistikoje

Vadyba Referatas 2015 m. abrikosinee
Darbe yra nagrinėjamas informacijos valdymas verslo logistikoje.Informacinės sistemos valdymas ir jos svarba labai išaugo. Verslo įmonės privalo prisitaikyti prie besikeičiančių verslo sąlygų, taip...

Ekologiško turizmo verslo planas

Vadyba Verslo planas 2018 m. Bembis
Sukurtas ekologiško kaimo turizmo verslo planas. Atliktos įvairios analizės - paklausos, konkurentų ir pnš. Sukurtas verslo logotipas. Apskaičiuotos verslo plano išlaidos, pateikiama pardavimų...

Muzikos įrašų industrijos verslo modeliai

Vadyba Kursinis darbas 2016 m. paulauskas.pov@gmail.com
2016m. rašytas VU verslo vadybos kursinis darbas apie muzikos įrašus bei šioje industrijoje veikiančius verslo modelius. Gautas įvertinimas 8 balai.