Ekonomika ir verslas / Vadyba

VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro įvaizdis visuomenėje

0 atsiliepimų
Autorius:
Šiuolaikiniame pasaulyje verslo sėkmė priklauso nuo daug tarpusavyje susijusių aspektų bei priežasčių. Tačiau šiais laikais visi žino, kad įmonės veiklai, jos ekonomikai ir vartotojų požiūriui vienas svarbiausių veiksnių yra įmonės įvaizdis. Įmonės įvaizdis yra svarbus norint pritraukti ir išlaikyti klientus. S.Krasauskaitė (2004 m.) teigia, kad šiuolaikinėmis rinkos sąlygomis, didėjant įmonių konkurencijai, vis daugiau dėmesio skiriama stipraus ir stabilaus organizacijų įvaizdžio formavimui. Organizacijų įvaizdis tampa svarbia sąlyga įmonėms, kurios siekia ilgalaikės sėkmės ir stabilumo. Nuolatinis įvaizdžio formavimas suteikia jėgą, kuri didina įmonės pranašumą ir patikimumą rinkoje. Žmonės labai dažnai kreipia dėmesį daugiau į įvaizdį, nei į realybę. Įvaizdis- vienas didžiausių įmonės turtų, kadangi jis vartotojus traukia kaip magnetas. Vartotojas, pirmą kartą susidurdamas su įmone, per 15-30 sekundžių susidaro apie ją nuomonę, nuo to priklauso ar susitikimas įvyks antrą kartą.
Įmonės susiduria su problema, kaip sukurti ir išlaikyti gerą savo įvaizdį, kadangi jo dėka įmonės išlieka rinkoje, turi lojalių klientų bei atsikrato daug konkurentų.
Savo kursinio darbo tyrimo objektu pasirinkau Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centrą (TVIC). Viešoji įstaiga Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras yra Viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, neturintis savarankiškų filialų, atstovybių, dukterinių ir asocijuotų įstaigų, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą. Įkūrimo tikslai: rinkti, kaupti ir platinti turizmo informaciją, vykdyti kurorto rinkodarą, formuoti Druskininkų kaip unikalaus kurorto įvaizdį, taip pat teikti verslo informacijos, konsultavimo paslaugas bei organizuoti ir rengti seminarus, mokymus asmenims, ketinantiems pradėti savo verslą, SVV subjektams ir veikiančioms MVĮ bei administruoti Druskininkų kempingą.
Mano tikslas šiame darbe – išanalizuoti kaip formuojamas įvaizdis paslaugas teikiančioje įmonėje bei kokius etapus pereina įmonė formuodama savo įvaizdį. Taip pat tyrimo dėka siekiu atskleisti žmonių nuomonę apie VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro įvaizdį.
Tikslui pasiekti užsibrėžiau šiuos uždavinius:
1. Atskleisti kas yra įvaizdis, jo esmė bei ypatumai;
2. Išsiaiškinti ką turi daryti įmonė, kad sukurtų tinkamą savo įvaizdį;
3. Atskleisti kaip VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras kuria savo įvaizdį;
4. Suformuoti siūlymus kaip VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras turėtų gerinti savo įvaizdį.
Norėdama įgyvendinti užsibrėžtus uždavinius ir pasiekti tikslą, domėjausi apie VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro veiklą bei įvaizdžio kūrimą jo internetinėje svetainėje bei pačioje įmonėje bendraujant su darbuotojais.
Mano kursinio darbo struktūra sudideda iš keturių dalių. Pirmoji dalis yra teorinė, kurioje aprašyta įvaizdžio esmė bei reikšmė, jo formavimas paslaugų įmonėje ir įmonės įvaizdžių tipai. Antroji dalis teorinė. Joje aprašoma įvaizdžio struktūra bei įvaizdžio kūrimo modeliai. Trečioji dalis taip pat teorinė, kurioje pateikta informacija apie Druskininkų turizmo informacijos centrą, jo istoriją, veiklą bei kaip kuriamas jo įvaizdis. Ketvirtoji dalis yra praktinė, kurioje pateikiau atliktus tyrimų rezultatus bei siūlymus Druskininkų turizmo informacijos centrui dėl jo įvaizdžio gerinimo.
Norėdama pasiekti tikslą naudojau tam tikrą literatūrą, anketinę apklausą ir apibendrinimo metodus.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5745 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • 1.PROFESINĖS KOMPETENCIJOS 2psl.
 • 2.ĮVADAS 3psl.
 • 3.INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ APŽVALGA 5psl.
 • 3.1.ĮMONĖS ĮVAIZDIS 5psl.
 • 3.1.1.Įmonės įvaizdžio esmė ir reikšmė 5psl.
 • 3.1.2.Įmonės įvaizdžio formavimas 6psl.
 • 3.1.3.Įmonės įvaizdžių tipai 7psl.
 • 3.2.ĮMONĖS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS 8psl.
 • 3.2.1. Įvaizdžio struktūra 8psl.
 • 3.2.2. Įvaizdžio kūrimo modelis 10psl.
 • 3.3. VŠĮ DRUSKININKŲ TURIZMO IR INFORMACIJOS CENTRAS (TVIC)16psl.
 • 3.3.1. TVIC istorija 16psl.
 • 3.3.2. TVIC veikla 17psl.
 • 3.3.3. TVIC įvaizdžio formavimas 17psl.
 • 4. DARBO METODAI IR PRIEMONĖS 19psl.
 • 5. DARBO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS 20psl.
 • 6. IŠVADOS 23 psl.
 • 7. REKOMENDACIJOS 24psl.
 • 8. LITERATŪROS SĄRAŠAS 25psl.
 • 9. ANKETA 26 psl.

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Všį Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro galimybės skatinant turizmą Druskininkuose
Diplominis darbas Všį Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro galimybės skatinant turizmą Druskininkuose

Baigiamajame darbe nagrinėjamos Druskininkų TVIC turizmo skatinimo galimybės. Problema: pilnai neišnaudojamos šiuolaikinės komunikacijos ir rėmimo [...]

VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro ir žuvininkystės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos funkcijos ir jų vertinimas
Referatas VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro ir žuvininkystės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos funkcijos ir jų vertinimas

Abi įmonės, kurios bus analizuojamos referate, yra Lietuvos Respublikos valstybei pavaldžios institucijos. Taip pat jos [...]

Baigiamosios praktikos ataskaita (VŠĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras)
Praktikos ataskaita Baigiamosios praktikos ataskaita (VŠĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras)

  Baigiamoji praktika yra svarbi studijų dalis, todėl jos vietos pasirinkimas turi didelę reikšmę. Savo baigiamosios [...]

Inovacijos – verslo ir visuomenės pažangos variklis
Kursinis darbas Inovacijos – verslo ir visuomenės pažangos variklis

Problemos aktualumas ir svarba: Inovacijos lydi žmoniją nuo civilizacijos pradžios, tačiau kad kaip būtų paradoksalu [...]

Verslo informacijos vadybos profesinė praktika lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje
Praktikos ataskaita Verslo informacijos vadybos profesinė praktika lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje

Atliktos profesinės praktikos pavadinimas - „Verslo infomacijos vadybos profesinė praktika“. Praktikos tikslas – atlikti organizacijos [...]

Kaimo turizmo sodybos “Rambynas” verslo planas
Verslo planas Kaimo turizmo sodybos “Rambynas” verslo planas

Vienas iš svarbiausių etapų, pradedant savo verslą, yra verslo plano sudarymas. Verslo planas – tai [...]

Verslo santykis su pilietine visuomene ir žiniasklaida
Prezentacija Verslo santykis su pilietine visuomene ir žiniasklaida

ĮVADAS 1. SĄVOKŲ ŽODYNĖLIS 2. Mokslininkų mintys 2.1.A. Dobryninas (2002) 2.2. V. Gontis (2002) 2.3. R. Matkevičienė (2008) 3. Ryšys tarp [...]

Verslo planas: kaimo turizmo sodyba
Verslo planas Verslo planas: kaimo turizmo sodyba

Verslo planavimas padeda įvertinti įmonės steigimo realias galimybes.Verslo sėkmė siejasi ir dažnai priklauso nuo konkurencijos [...]

Šiaulių miesto viešbučių teikiamų paslaugų atitikimas verslo turistų poreikiams
Kursinis darbas Šiaulių miesto viešbučių teikiamų paslaugų atitikimas verslo turistų poreikiams

Šiuolaikinis turizmas neįsivaizduojamas be apgyvendinimo įstaigų. Kiekvienas turistas, keliautojas planuodamas išvyką ar kelionę, nemažai laiko [...]

Baigiamoji praktikos ataskaita Kauno turizmo ir verslo informacijos centre
Praktikos ataskaita Baigiamoji praktikos ataskaita Kauno turizmo ir verslo informacijos centre

ĮVADAS Turizmo informacijos centrai – tai vieningas turistinės informacijos teikimo tinklas. Jie buvo pradėti kurti nuo [...]

Žemaitijos turizmo informacijos centro veikla. Baigiamosios praktikos ataskaita
Praktikos ataskaita Žemaitijos turizmo informacijos centro veikla. Baigiamosios praktikos ataskaita

Temos aktualumas. Turizmo informacijos centras (TIC) – tai vienas pagrindinių nemokamos informacijos teikėjų Lietuvoje, kurie [...]

Informacijos valdymas verslo logistikoje
Referatas Informacijos valdymas verslo logistikoje

Aktualumas. Bet kuriam verslo vienetui, norint siekti sėkmingos veiklos, yra reikalinga pažinti visą verslo logistikos sistemą [...]

Kaimo turizmo sodybos „GILVYTIS“ verslo planas
Verslo planas Kaimo turizmo sodybos „GILVYTIS“ verslo planas

Kaimo turizmo verslas populiarus visoje Lietuvoje. Tačiau numatyta, kad kuriama įmonė „Gilvytis“ teiks apgyvendinimo ir [...]

Kaimo turizmo sodybos verslo planas
Verslo planas Kaimo turizmo sodybos verslo planas

Kaimo turizmas vis labiau populiarėjanti verslo šaka Lietuvoje. Kiekvienais metais kaimo turizmo verslu ima verstis [...]

Boulingo centro
Verslo planas Boulingo centro "Kosmo boulingas" Pagėgių savivaldybėje verslo planas

Šiame verslo plane pristatomas UAB „Kosmo Boulingas“ strateginis veiklos projektas, kurį įgyvendinus tikimasi strateginės ir [...]