AB "Vilniaus baldai" 2011 - 2013m. veiklos efektyvumo analizė

33 psl. / 5065 žod.

Ištrauka

Kiekvienos įmonės vadovams rūpi kaip savo veiklą vykdo jų atsovaujama įmonė. Įmonė norinti išsilaikyti konkurėncinėje rinkoje ir tapti pelningesnė naudoja įvairius išteklius. Jeigu efektyviai naudojami, tai greičiau pagaminama ir parduodama produkcija. Didžiausias sunkumas ir iššūkis vadovams, būti isitikinusiam, kad visos įmonės sąnaudos yra padengtos. Siekiant to, atsakingi asmenys turi išanalizuoti įmonės veiklą. Įmonėje sukaupta informacija turi būti objektyviai įvertinta, o duomenys panaudoti veiklos efektyvumo didinimui. Ši analizė yra labai svarbi atliekant ne tik tos būklės, kurioj yra įmonė, bet ir perspektyvus, nes padėda rasti neišnaudotus rezervus ir įmonės veiklos gerinimą.

Darbo objektas – AB „VILNIAUS BALDAI“ efektyvumas.

Darbo tikslas – įvertinti įmonės AB „VILNIAUS BALDAI“ 2011 – 2013 m. veiklos efektyvumą.

Darbo uždaviniai:

 1. Aptarti įmonės veiklos efektyvumo analizės teorinius aspektus;
 2. Apskaičiuoti ir išanalizuoti turto apyvartumo rodiklius;
 3. Apskaičiuoti ir išanalizuoti sąnaudų lygių rodiklius;
 4. Apskaičiuoti ir išanalizuoti pelningumo rodiklius;
 5. Suformuluoti pasiūlymus, kurie padėtų pagerinti AB „Vilniaus baldai“ efektyvumą.

Darbo metodai: mokslinės literatūros ir kitų šaltinių informacijos teorijai analizė; dupmenų rinkimas, analizavimas ir vertinimas; rezultatų grafinis vaizdavimas.

Darbo struktūra: kursinį darbą sudaro dvi dalys, pirmoji – teorinė, kurioje peržiūrėsim ir išanalizuosim efektyvumo metodologija, antroji – praktinė, kurioje skaičiuojami ir įvertinami efektyvumo rodikliai.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. ĮMONIŲ VEIKLOS EFEKTYVUMO ANALIZĖ TEORINIAI ASPEKTAI4
 • 1.1 Efektyvumo samprata4
 • 1.2 Turto apyvartumo rodikliai ir jų vertinimas5
 • 1.3 Sąnaudų lygio rodikliai7
 • 1.4 Pelningumo rodikliai8
 • 2. AB „VILNIAUS BALDAI“ VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIŲ ANALIZĖ10
 • 2.1 AB „Vilniaus baldai“ veiklos charakteristika10
 • 2.2 AB „Vilniaus baldai“ veiklos efektyvumo rodiklių analizė11
 • 2.2.1 Apyvartumo rodikliai11
 • 2.2.2 Sąnaudų rodikliai14
 • 2.2.3 Pelningumo rodikliai15
 • IŠVADOS18
 • LITERATŪRA19
 • PRIEDAI20
 • 1 priedas. Pelningumo rodiklių formulės.
 • 2 priedas. Sąnaudų lygio rodiklių formulės.
 • 3 priedas. Turto apyvartumo rodiklių formulės.
 • 4 priedas. AB "Vilniaus baldai" balansas 2012 - 2013 metais.
 • 5 priedas. AB "Vilniaus baldai" balansas 2011 - 2012 metais.
 • 6 priedas. AB "Vilniaus baldai" pelno (nuostolių) ataskaita 2012 - 2013 metais.
 • 7 priedas. AB "Vilniaus baldai" pelno (nuostolių) ataskaita 2011 - 2012 metais.
 • 8 priedas. Sąnaudų lygio rodikliai 2011 - 2013 metais.
 • 9 priedas. Pelningumo rodikliai 2011 - 2013 metais.
 • 10 priedas. Turto apyvartumo rodikliai 2011 - 2013 metais.
 • 11 priedas. Rodiklių pokyčiai 2011 - 2013 metais.

Reziumė

Autorius
rasa1995
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 5, 2016
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
33 psl.

Susiję darbai

AB „TEO“ veiklos analizė

Vadyba Referatas 2012 m. dagne125
Tyrimo tikslas Surinkti duomenis susijusius su AB „TEO“ įmone, juos susisteminti ir atlikti su įmonės AB „TEO“ veikla susijusių rodiklių 2008 – 2011...

AB ,,Stumbras“ veiklos rizikos analizė

Vadyba Kursinis darbas 2010 m. vikina
Temos aktualumas. Verslo rizikos valdymas įmonių veikloje yra svarbus procesas, suteikiantis pranašumą, siekiant dirbti efektyviai ir norint išlikti konkurencinėje kovoje, užtikrinantis palankius veiklos...

Veiklos efektyvumo samprata ir analizė

Vadyba Referatas 2016 m. grigdanga
Vadovai turi gerai orientuotis kasdienybėje vadovaujamo ūkio subjekto veikloje. Jie turi žinoti, kiek turi pinigų, kiek skolingi savo tiekėjams, kiek jiems bus skolingi...