Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Elektroninės valdžios paslaugos

0 atsiliepimų
Autorius:

Informacinių ryšio technologijų atsiradimas ir plėtra atvėrė daug įvairių galimybių. Tikriausiai prieš keliolika metų nebūtume pagalvoję, kad internetu, galėsime deklaruoti savo pajamas ar gyvenamą vietą, arba galėsime užsisakyti pažymą apie šeimos sudėtį ir pan. Būtent tokias ir įvairias kitas paslaugas, kurias kiekvienos šalies valdžia perkelia į elektroninę erdvę,  ir apima elektroninės valdžios sąvoka. Drąsiai galima teigti, jog elektroninės valdžios įgyvendinimas ir plėtotė yra kiekvienos valstybės socialinės ir ekonominės pažangos atributas.

Elektroninė valdžia yra vienas iš būdų modernizuoti valstybės valdymą, sėkmingai vykdyti valstybės reformą, prisitaikant prie visuomenės reikalavimų, pagerinti visuomenės ir valdžios ryšio kokybę. Dėl šių priežasčių elektroninė valdžia gali ir turi tapti vienu iš valstybės strateginio valdymo įgyvendinimo efektyvių veiksnių ir prioritetų. Todėl yra svarbu įvertinti, su kokiomis kliūtimis ir problemomis susiduriama plėtojant e. valdžios paslaugas ir rasti būdų pašalinti ar bent sumažinti.

Darbo tikslas: įvertinti elektroninės valdžios paslaugų teikimo specifiką, e. valdžios paslaugų raidą, plėtros galimybes ir kliūtis, rasti problemų sprendimo būdų.

Darbo uždaviniai:

- išanalizuoti elektroninės valdžios pakopų modelius, išskiriant jų pagrindines bendrąsias savybes, apibūdinti e. valdžios pakopų modelius sudarančias pakopas, lygmenis ar fazes;

- įvertinti viešųjų paslaugų teikimo principus ir jų santykį su e. valdžia;

- apibūdinti e. valdžią ir viešųjų paslaugų vertinimų įvairovę;

- atlikti Lietuvos savivaldybių svetainių vertinimą ir analizę;

- išanalizuoti e. valdžios paslaugų privalumus bei trūkumus, e. valdžios paslaugų plėtros galimybes.

Darbo tikslui pasiekti naudosimės keliais moksliniais straipsniais bei Lietuvos Respublikos elektroninės valdžios koncepcija.

Darbo tipas:
Apimtis:
4845 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS3
 • 1. ELEKTRONINĖ VALDŽIA4
 • 2. ELEKTRONINĖS VALDŽIOS PASLAUGŲ PAKOPŲ MODELIŲ BENDROJI CHARAKTERISTIKA5
 • 3. ELEKTRONINĖS VALDŽIOS PASLAUGŲ PAKOPŲ MODELIAI5
 • 4. ELEKTRONINIAI VALDŽIOS VARTAI8
 • 5. E-VALDŽIA IR VIEŠOJO VALDYMO PRINCIPAI9
 • 6. ELEKTRONINĖS VALDŽIOS VERTINIMŲ ĮVAIROVĖ11
 • 7. LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVIVALDYBIŲ INTERNETO SVETAINIŲ VERTINIMAS13
 • 8. ELEKTRONINĖS VALDŽIOS IR JOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI, BEI PLĖTROS PROBLEMOS14
 • IŠVADOS16
 • LITERATŪRA17

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Elektroninė valdžia LR Valstybinėje mokeščių inspekcijoje
Referatas Elektroninė valdžia LR Valstybinėje mokeščių inspekcijoje

Temos aktualumas:Šiuolaikinėse išsivyščiose šalyse informacinės ir telekomunikacinės technologijos yra neatsiejama sių laikų valdžios įmonių struktūra.

Elektroninė valdžia mokesčių inspekcijoje
Referatas Elektroninė valdžia mokesčių inspekcijoje

Interneto naudojimas, tarp valdžios ir piliečių, kaip priemonė ryšiams ir komunikacijai plėtoti, jau yra ne [...]

Elektroninė valdžia SODROS institucijoje
Referatas Elektroninė valdžia SODROS institucijoje

Elektroninė valdžia yra vienas iš būdų modernizuoti valstybės valdymą, sėkmingai vykdyti valstybės reformą, prisitaikant prie [...]

Elektroninė valdžia Lietuvos darbo biržoje
Referatas Elektroninė valdžia Lietuvos darbo biržoje

Šiuolaikinės žinių visuomenės sąlygomis kiekvienas bedarbis turi gebėti prisitaikyti prie besikeičiančių darbo rinkos sąlygų. Norint [...]

Elektroninės valdžios aspektai LR valstybinės mokesčių inspekcijos veikloje
Kursinis darbas Elektroninės valdžios aspektai LR valstybinės mokesčių inspekcijos veikloje

Šiuolaikinės informacinės ir telekomunikacinės technologijos išsivysčiusiose valstybėse jau tapo neatsiejama informacijos apie valdžios įstaigų struktūrą [...]

Elektroninės viešosios paslaugos Kauno miesto savivaldybėje: aplinkos apsauga ir teritorijų planavimas
Prezentacija Elektroninės viešosios paslaugos Kauno miesto savivaldybėje: aplinkos apsauga ir teritorijų planavimas

Kauno miesto savivaldybės puslapyje yra skiltys, kuriose galima sužinoti reikalingą informacija. Būtent dvi iš jų [...]

El. valdžios paslaugos
Kursinis darbas El. valdžios paslaugos

Žvelgiant į el. valdžios paslaugų sklaidą, matyti, kad vyksta spartūs pokyčiai, kuriuos lemia informacinių ir [...]

Viešųjų elektroninių paslaugų gyventojams Skandinavijos šalyse (Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje) tyrimas
Referatas Viešųjų elektroninių paslaugų gyventojams Skandinavijos šalyse (Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje) tyrimas

ĮVADASTema ir jos aktualumas Šių laikų ekonomika vis labiau krypsta nuo prekių mainų prie paslaugų [...]

Švietimo ir mokslo viešųjų elektroninių paslaugų viešinimo sprendimai
Kursinis darbas Švietimo ir mokslo viešųjų elektroninių paslaugų viešinimo sprendimai

Šių laikų visuomenę galima vadinti informacine visuomene. Žmonės vis daugiau laiko praleidžia skaitmeninėje erdvėje. Informacinių [...]

Lietuvos Respublikos Teisminė valdžia
Prezentacija Lietuvos Respublikos Teisminė valdžia

107 skaidrės.

Elektroninės paslaugos multimodaliniuose krovinių pervežimuose
Diplominis darbas Elektroninės paslaugos multimodaliniuose krovinių pervežimuose

Per pastaruosius du dešimtmečius pramonė buvo aprūpinta nauja kokybiška technika, kuri pakeitė rankų darbą mechanizuotu.

Valdžios sąranga pagal LR Konstituciją: įstatymų leidžiamoji valdžia- Seimas
Prezentacija Valdžios sąranga pagal LR Konstituciją: įstatymų leidžiamoji valdžia- Seimas

Seimo rinkimai Seimo nario įgaliojimai ir jų nutrūkimas Seimo darbo tvarka Seimo funkcijos Įstatymų priėmimo procedūra Seimo struktūra [...]

Ar egzistuoja „ketvirtoji valdžia“?
Referatas Ar egzistuoja „ketvirtoji valdžia“?

Žiniasklaida dažnai vadinama ,,ketvirtąja valdžia“. Nepaisant pagrindinių jos funkcijų – skleisti tikslią informaciją, aiškinti aktualias [...]

Socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijų analizė
Diplominis darbas Socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijų analizė

Tyrimo tikslas: Išanalizuoti socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijas ir jų vykdymo [...]

Socialinių darbuotojų patirtys teikiant socialines paslaugas vaikų dienos centre
Diplominis darbas Socialinių darbuotojų patirtys teikiant socialines paslaugas vaikų dienos centre

Šeima, socialinių įgūdžių ugdymo kontekste, pagrindinis socializacijos veiksnys, kurio dėka vaikas įgyja esminių socialinių žinių [...]