Humanitariniai mokslai / Literatūra

Erdvė ir laikas J. Apučio apysakose

0 atsiliepimų
Autorius:

Dar visai neseniai, XX a. pabaigoje, į literatūrą pradėta žvelgti kitaip. Tekstai pradėti suvokti ne kaip turintys perduoti konkrečią adresanto užkoduotą žinutę, bet kaip atveriantys daugybę prasmių, dinamiški. Erdvėlaikis šioje sampratoje tampa viena esminių kategorijų, per kurią į kūrinį žvelgiama iš herojaus veiksmų perspektyvos. Literatūros kūrinyje erdvėlaikis kinta priklausomai nuo herojaus išorinių ar vidinių veiksmų, tik herojus įgalina jį egzistuoti (Jurgaitytė, 2007, p. 8).

Kursiniame darbe pasirinkta analizuoti keturias J. Apučio apysakas: „Prieš lapų kritimą“, „Rudenio žolė“, „Vargonų balsas skalbykloje“ ir „Skruzdėlynas Prūsijoje“. Bražėnas (2007, p. 326) šias apysakas vadina ne tik reikšminga autoriaus kūrybos dalimi, bet ir vienu iškiliausių nacionalinės prozos reiškinių.

Visos apysakos viena nuo kitos skiriasi savo tematika, problematika, veikėjų charakterių kūrimo priemonėmis, stilistika ir poetika. Viena apysaka lyriškai pasakoja apie vaikystę karo fone, kita apysaka gvildena skaudžius lemties smūgius patyrusios asmenybės gyvenimą, trečioji – pasakojimas apie pokario vaikų vartos gyvenimus, nusitęsusius per kelis dešimtmečius, o ketvirtoji, sapno poetika perteikta apysaka, byloja apie asmenybės siekį ginti tiesą ir žmogiškumą sustingusioje socialinėje visuomenėje (Bražėnas, 2007, p. 329).

Šio darbo tikslas – išanalizuoti J. Apučio apsakymų erdvėlaikį. Erdvėlaikio terminas šiame darbe suvokiamas kaip erdvės ir laiko vienovė. Erdvėlaikio sąvoka apima net keturias dimensijas: trys jų priklauso erdvės sampratai, o ketvirtoji – laiko. Tam, kad tikslas būtų pasiektas, kelti šie uždaviniai:

1)        apibrėžti šiuolaikinę erdvėlaikio analizės sampratą;

2)        išanalizuoti Apučio apysakose vaizduojamą erdvę;

3)        išanalizuoti Apučio apysakose vaizduojamą laiką.

Išsikelti uždaviniai įgyvendinami naudojantis literatūros analizės, lyginamuoju ir interpretaciniu metodais. Literatūros analizės ir lyginamasis metodas naudoti siekiant palyginti tradicinę ir naują, Lotmano ir Bachtino išplėtotą literatūros analizės sampratą, siekiant apibrėžti aspektus, kuriais remiantis bus analizuojamos pasirinktos J. Apučio apysakos. Interpretaciniu metodu remtasi analizuojant prozininko apysakų erdvėlaikį.

J. Apučio kūryba tyrinėta ne vieno mokslininko. Išsamiai rašytojo kūrybos laikmetį, aplinkybes, kūrėjo asmenybės bruožus ir pačią kūrybą 2007 m. išleistoje knygoje „Juozo Apučio kūryba“ yra ištyręs P. Bražėnas. Šioje knygoje atskirais aspektais taip pat analizuojamos ir šiame kursiniame darbe pasirinktos tirti apysakos. Violeta Gedminienė (2002, p. 46–77) yra tyrusi Apučio noveles pasirinkusi mitopoetikos aspektą, Aleksandras Krasnovas ir Aldona Martinonytė (2011, p. 40–50) analizavo, kokiais būdais ir kokiomis priemonėmis J. Apučio kūryboje konstruojama įvaizdžio simbolinė prasmė ir kokią funkciją simboliai atlieka kūrinyje, J. Apučio kūryba anlizuota ir kitų mokslininkų. Taigi nors J. Apučio kūrybos interpretacijų atlikta tikrai nemažai, šiame kursiniame darbe atliktas erdvėlaikio tyrimas gali Apučio prozą atskleisti iš dar vienos, iki šiol netirtos pusės. Be to, pasirinkti tirti iki šiol mažai analizuoti rašytojo apsakymai, kurie laikomi svarbia literatūros palikimo dalimi ir reikalauja naujo, gilesnio ir koncentruotesnio žvilgsnio.

 

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
6400 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • 1. ĮVADAS2
 • 2. ERDVĖLAIKIO ANALIZĖS PRINCIPAI4
 • 2. 1. Herojaus erdvės forma4
 • 2. 2. Laiko samprata6
 • 2. 3. Struktūrinis erdvės modelis pagal Lotmaną8
 • 3. ERDVĖS VAIZDAVIMAS APUČIO APYSAKOSE10
 • 3. 1. Reali erdvė10
 • 3. 1. 1. Miestas10
 • 3. 1. 2. Gamtinė erdvė11
 • 3. 1. 3. Namų erdvė13
 • 3. 2. Transcendentinė erdvė13
 • 3. 2. 1. Pasakos motyvai13
 • 3. 2. 2. Sapnas14
 • 3. 2. 3. Gyvenimas kaip erdvė15
 • 4. LAIKO SAMPRATA APUČIO APYSAKOSE17
 • 4. 1. Cikliškas ir linijinis laikas17
 • 4. 2. Praeities ir dabarties opozicija18
 • 4. 3. Gamtos laikas19
 • 4. 4. Žmogaus sukurtas laikas19
 • 5. IŠVADOS21
 • 6. ŠALTINIAI22
 • 7. LITERATŪRA22

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Kosmogonijos apraiškos, erdvės mitopoetika, mitinis belaikiškumas ir istorinis laikas V.P. Bložės kūryboje
Referatas Kosmogonijos apraiškos, erdvės mitopoetika, mitinis belaikiškumas ir istorinis laikas V.P. Bložės kūryboje

Kosmogonijos apraiškų galima aptikti ir Vytauto P. Bložės kūryboje. Nagrinėjamame eilėraščių rinkinyje „Visai ne apie [...]

Erdvės ir laikas XX a. lietuvių prozoje
Kursinis darbas Erdvės ir laikas XX a. lietuvių prozoje

Temos aktualumas ir problema: Šio darbo tema – Laikas ir erdvė XX a. lietuvių prozoje.

Archetipai Juozo Apučio apysakoje „Skruzdėlynas Prūsijoje“
Referatas Archetipai Juozo Apučio apysakoje „Skruzdėlynas Prūsijoje“

Šis rašto darbas yra paremtas psichoanalizės metodologija, kurį aiškina Gaston Bachelard‘o, Sigmundo Freudo ir Jungo [...]

Socialinė ir moralinė visuomenės kritika J. Apučio novelių rinktinėje „Gegužė ant nulūžusio beržo“
Rašinys Socialinė ir moralinė visuomenės kritika J. Apučio novelių rinktinėje „Gegužė ant nulūžusio beržo“

„Gegužė ant nulūžusio beržo“ – išsami rašytojo novelių rinktinė, sudaryta antichonologi-niu principu. Išjudėjusios iš penkių [...]

Buitinis paros laikas Žemaitės apsakymuose
Referatas Buitinis paros laikas Žemaitės apsakymuose

Darbas orientuotas į Žemaitės kūrybą, kokrečiai į laiko vaizdavimą jos kūriniuose. Darbe aprašoma kaip atsiskleidžia [...]

Bajoriškasis lituanistinis sąjūdis XVI - XVIII a. - progresuojančios polonizacijos laikas. Ar galima taip vadinti ir XIXa.?
Referatas Bajoriškasis lituanistinis sąjūdis XVI - XVIII a. - progresuojančios polonizacijos laikas. Ar galima taip vadinti ir XIXa.?

Europoje XIX a. vystosi Romantizmas. Jis veda link įvairių sąjūdžių kūrimo. Lietuvoje taip pat kyla [...]

Filosofijos esė. Laikas nesikartoja. Kodėl tai mums svarbu?
Rašinys Filosofijos esė. Laikas nesikartoja. Kodėl tai mums svarbu?

Laikas, kaip mes suprantame laiką? Laiką dauguma traktuoja kaip atskaitos tai yra pradžios ir pabaigos [...]

Ar asmens vertybes ir pasirinkimą nulemia istorinis laikas?
Rašinys Ar asmens vertybes ir pasirinkimą nulemia istorinis laikas?

Kiekvienas žmogus gimsta laisvas, gali turėti savo nuomonę ir ją be baimės ginti ir reikšti [...]

Ka žmogui duoda praėjęs laikas? (J.Biliūnas, A.Škėma,Maironis)
Rašinys Ka žmogui duoda praėjęs laikas? (J.Biliūnas, A.Škėma,Maironis)

Mūsų dabartinis gyvenimas siejasi ne tik su tuo, kas vyksta dabar,bet ir su praeitimi. Praeityje [...]

Hermeutinio rato principas: Baltos dėmelės aiškinimas Juozo Apučio “Balta balta buvusio laiko dėmelė” pagrindu
Rašinys Hermeutinio rato principas: Baltos dėmelės aiškinimas Juozo Apučio “Balta balta buvusio laiko dėmelė” pagrindu

Perskaičiusi Juozo Apučio kūrinio „Balta balta buvusio laiko dėmelė“ pavadinimą, leidau sau daryti išankstinę išvadą [...]

Lietuvių socialinė problema - internete praleidžiamas laikas
Rašinys Lietuvių socialinė problema - internete praleidžiamas laikas

Šiandien daugelio žmonių gyvenimas neįsivaizduojamas be interneto ir kompiuterio. Kai nėra ką veikti, vis dėlto [...]

Hermeneutinio rato principas interpretacijoje. Juozo Apučio novelė „Balta balta buvusio laiko dėmelė“
Referatas Hermeneutinio rato principas interpretacijoje. Juozo Apučio novelė „Balta balta buvusio laiko dėmelė“

Hermeneutinio rato principas - tai kūrinio visumos suvokimas remiantis to kūrinio dalimis bei detalėmis ir [...]

Kaip asmens vertybes ir pasirinkimą nulemia istorinis laikas?
Rašinys Kaip asmens vertybes ir pasirinkimą nulemia istorinis laikas?

Katastrofa – įvykis su tragiškomis pasekmėmis. Taigi XX a. Lietuvoje ne be reikalo vadinamas katastrofų [...]

Vertybių gynimas J. Apučio novelėse
Rašinys Vertybių gynimas J. Apučio novelėse

Biografija ir kūryba.