Vaizdinių elementų kompozicijos rinkimų plakate tyrimas

33 psl. / 5751 žod.

Ištrauka

Šiandieninėje prekių ir paslaugų gausoje vartotojas yra valdomas reklamos, kuri daro didelę įtaką vartotojo pasirinkimui pirkti. Politinė reklama nuo komercinės reklamos skiriasi tuo, kad jos turinys nėra prekė ar paslauga, o politinė veikla ar filosofija. Pagrindinė politinės reklamos užduotis – užtikrinti žmonių paramą ir pritarimą siūlomoms politinėms valdymo idėjoms, o priešrinkiminės kampanijos metu – daryti įtaką balsavimui. Politinės reklamos priemonėmis dažniausiai tampa žiniasklaida ir spausdinta reklama. Spausdinta politinė reklama skirstoma į smulkiąją ir išorinę (lauko) reklamą. Ji, kaip ir komercinė lauko reklama, yra skirta reklamuojamo objekto žinomumo didinimui. Dėl didelės vaizdinės informacijos pasiūlos, kandidatų į prezidentus rinkimų plakatas turi būti sukurtas taip, kad atkreiptų potencialių rinkėjų dėmesį. Rinkimų plakato sėkmę lemia ne investuojama į jį suma, bet reklamos kūrėjų gebėjimas pateikti pagrindines kandidato politines pažiūras ir tikslus, kuriant juos atspindinčią simboliką. Taip pat parinkti tinkamus vaizdinius elementus, juos išdėstyti ir suderinti bendroje kompozicijoje.

Temos aktualumas. Artėjant šių metų Lietuvos prezidento rinkimams, politinė reklama pasiekia daugumą Lietuvos gyventojų. Kiekvienas kandidatas, atsižvelgiant į visuomenės poreikius ir konkurentų strategijas, kuria savitą politinį įvaizdį. Rinkimų plakatas, kaip viena iš agitacinės kampanijos sudedamųjų dalių, turi patraukti rinkėjų dėmesį, padėti įsiminti ir skatinti balsuoti. Įvykdžius šias tris sąlygas rinkimų plakatas gali būti laikomas veiksmingu.

Tyrimo tikslas – nustatyti naudotinų vaizdinių elementų kompozicijos veiksmingumą kandidato į prezidentus reklaminiame plakate.

Tyrimo objektas – kandidatų į prezidentus rinkiminis plakatas.

Tyrimo problema – kaip pateikti vaizdiniai elementai (spalva, fonas, apranga ir kt. kandidato į prezidentus reklaminiame plakate yra veiksmingiausi?

Tyrimo uždaviniai:

 1. Surinkti tyrimo duomenis, atliekant anketinę apklausą.
 2. Įvertinti rinkėjų požiūrį apie kandidato į prezidentus agitacinius plakatus.
 3. Išnagrinėti vaizdinius elementus kandidatų į prezidentus agitaciniame plakate.
 4. Susieti pirmojo ir antrojo uždavinio gautus rezultatus su pavyzdinėmis kandidato į prezidentus nuotraukomis.

Tyrimo logika. Kursinį darbą sudaro trys pagrindinės dalys. Pirmoje darbo dalyje pristatomas tyrimo objektas, įvardijami tyrimo duomenų surinkimo ir apibendrinimo metodai. Pristatomi respondentai ir aprašoma tyrimo eiga. Antroje tyrimo dalyje pateikiami ir detaliai analizuojami tyrimo metu gauti pirminiai duomenys. Paskutinė kursinio darbo dalis skirta tyrimo rezultatų, kuriais remiantis daromos išvados, apibendrinimui.


Turinys

 • Turinys
 • Santrauka3
 • Abstract4
 • Įvadas5
 • 1. Vaizdinių elementų agitaciniame plakate tyrimo pristatymas7
 • 1.1. Vaizdinių elementų svarba7
 • 1.2. Tyrimo metodika ir eiga7
 • 2. Vaizdinių elementų agitaciniame plakate tyrimo rezultatų pristatymas10
 • 3. Vaizdinių elementų agitaciniame plakate tyrimo rezultatų apibendrinimas24
 • Išvados27
 • Ribojimai27
 • Literatūros sąrašas28
 • 1 Priedas29
 • 2 Priedas31
 • 3 Priedas34

Reziumė

Autorius
olimpija
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€7.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 27, 2016
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
33 psl.

Susiję darbai

Kavos vartojimo tyrimas Panevėžio mieste

Rinkodara Kursinis darbas 2007 m. jusala
Rinkodaros tyrimas: rinkos informacijos rinkimas, apdorojimas, išdėstymas ir interpretavimas. Rinkos tyrimo uždaviniai - sužinoti visas detales apie vartotojus, konkurentus ar kitus faktorius, įtakosiančius...

Lengvojo automobilio "Audi" paklausos tyrimas

Rinkodara Tyrimas 2011 m. guoba
Atliekant marketingo tyrimus gaunama informacija padeda nustatyti veiklos rinkoje galimybes, strategijas ir problemas, ja remdamasi įmonė ne tik kuria, tobulina ir vertina marketingo...

AB "Kaišiadorių paukštynas" marketingo tyrimas

Rinkodara Kursinis darbas 2011 m. guoba
Marketingo tyrimai - tai marketingo sprendimams reikalingos informacijos paieška, rinkimas, apdorojimasir interpretavimas.Marketingo tyrimų svarbiausioji funkcija yra teikti marketingo sprendimų priėmimui reikalingą informaciją.Atliekant marketingo...

Slapto pirkėjo tyrimas UAB "Maxima"

Rinkodara Tyrimas 2012 m. sypsenele
Viskas prasidėjo JAV, kai bankų ir mažmeninės prekybos savininkai pastebėjo, jog jų darbuotojai vagia įmonės turtą. Bandydami apsisaugoti, jie pradėjo naudotis samdytų pirkėjų...