Fizinių asmenų apmokestinimas Lietuvoje

30 psl. / 7200 žod.

Ištrauka

Mokesčiai – kiekvienos šalies biudžeto pagrindinė sudedamoji dalis, sudaranti beveik 90 proc. biudžeto įplaukų. Šalyje apmokestinami tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, tačiau vis dėlto daugiau nei 70 proc. visų mokesčių pajamų sudaro gyventojų sumokami mokesčiai: gyventojų pajamų mokestis, socialinio draudimo, privalomojo sveikatos draudimo įmokos ir kiti mokesčiai. Visi šie mokesčiai priskiriami tiesioginių asmeninių mokesčių grupei, kadangi tiesiogiai apmokestinamos gyventojo uždirbtos pajamos ar gauta nauda. Iš esmės šie mokesčiai nekinta, po truputį keičiasi tik tarifai ar lengvatos. Tačiau netgi įvykus nedideliems pakitimams, reikėtų suprasti jų įtaką šeimos pajamų pasikeitimui ir biudžeto planavimui.

Pasirinkta kursinio darbo tema – fizinių asmenų apmokestinimas Lietuvoje. Šios temos pasirinkimui didžiausią įtaką padarė būtent gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pasikeitimai nuo 2014 metų. Kiekvienam gyventojui, net ir uždirbančiam minimalų mėnesinį atlyginimą, svarbu išsiaiškinti ir suprasti apmokestinimo pasikeitimus. Nors šiuo metu didelė dalis gyventojų ne iki galo supranta, už ką, kam ir kokius mokesčius moka, kokia apmokestinimo tvarka, nuo ko priklauso tarifai ir panašiai, švietimas šiuo klausimu darosi vis svarbesnis ir aktualesnis. Darbe aptariami pagrindiniai fiziniams asmenims taikomi mokesčiai: gyventojų pajamų mokestis, įmokos į privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo fondus. Taip pat lyginama, kuo skiriasi šių mokesčių taikymas pajamoms tų asmenų, kurie dirba pagal darbo sutartis, gyventojų, kurie įregistravo individualią veiklą ir tų, kurie įsigijo verslo liudijimą.

Kursinio darbo tikslas: Išanalizuoti ir įvertinti fizinių asmenų pajamų apmokestinimą Lietuvoje.

Darbo uždaviniai:

ü Išanalizuoti apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu ypatumus;

ü Ištirti valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų skaičiavimo tvarką;

ü Įvertinti mokesčių naštą, tenkančią gyventojams, gaunantiems skirtingo pobūdžio pajamas.

Darbo objektas: gyventojų mokami mokesčiai.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. MOKESČIŲ SVARBA IR REIKŠMĖ5
 • 2. GYVENTOJŲ PAJAMŲ APMOKESTINIMO PRINCIPAI LIETUVOJE8
 • 2.1. Bendrieji pajamų apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčių ypatumai8
 • 2.2. Pajamų, uždirbtų pagal darbo sutartis, apmokestinimas gyventojų pajamų mokesčiu11
 • 2.3. Pajamų iš individualios veiklos apmokestinimas gyventojų pajamų mokesčiu13
 • 2.4. Kitų pajamų apmokestinimas gyventojų pajamų mokesčiu16
 • 2.5. Darbo ir individualios veiklos pajamų apmokestinimas valstybinio socialinio draudimo įmokomis18
 • 2.6. Valstybinio socialinio draudimo įmokos kitiems gyventojams20
 • 2.7. Pajamų apmokestinimo privalomojo sveikatos draudimo įmokomis ypatumai22
 • 3. GYVENTOJŲ MOKESTINĖS NAŠTOS ĮVERTINIMAS24
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI27
 • SUMMARY29
 • LITERATŪROS ŠALTINIAI30

Reziumė

Autorius
gretavgreta
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€8.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 8, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
30 psl.

Susiję darbai

Lietuva ir tarptautinė obligacijų rinka

Finansai Referatas 2014 m. brigita99
Obligacija - tai investuotojo paskola bendrovei ar vyriausybei. Obligacijų rinka (dar vadinama paskolų, kreditų ir pastovių įplaukų rinka) - finansų rinka, kurios dalyviai...

II pensijų pakopos reformos Lietuvoje analizė

Finansai Diplominis darbas 2014 m. aniusiaa
Lietuvoje 2004 m. buvo įvykdyta reforma, kuri leido žmonėms kaupti pinigus ateičiai, trejose pensijų pakopose. Antra ir trečia pakopa, pensijų fondų dalyviams leidžia...

Juridinių asmenų kreditavimas Lietuvoje

Finansai Diplominis darbas 2010 m. rasa13
Darbo tikslas yra išnagrinėti įmonių kreditavimo procesą bei kaitą bankuose, per pastaruosius 4 metus, nustatant jį įtakojančius veiksnius Lietuvoje.

Darbo našumas ir jo kitimas Lietuvoje

Finansai Referatas 2013 m. karmis2
Išsivysčiusioms valstybėms būdingas nuolatinis darbo našumo didėjimas. Darbo našumas didėja tobulėjant žmogaus darbo įgūdžiams ir naudojant geresnius įrankius bei mašinas. Žemės ūkyje jis...

Fizinio asmens bankroto procesas

Finansai Diplominis darbas 2016 m. gretavgreta
Pastarojo, iki 2007 m. trukusio ekonominio pakilimo metu, Lietuvoje buvo itin suaktyvėjęs gyventojų skolinimasis, ypač nuosavam būstui įsigyti. Deja, kreditoriams nepakankamai įvertinus rizikas,...

Lietuvoje mokami mokesčiai

Finansai Referatas 2018 m. gabusiukas
Visi mokesčiai ir jų nustatymo metodai bei principai sudaro mūsų šalies mokesčių sistemą. Valstybės mokesčių politika tiesiogiai veikia ne tik pajamų perskirstymą, bet...