Socialiniai mokslai / Pedagogika

Kalbos raida ir kalbiniai gebėjimai ikimokykliniame amžiuje

0 atsiliepimų
Autorius:
Kalba yra viena svarbiausių žmonių bendravimo formų. Žmogui, siekiant progreso, būtina gauti ir suteikti tikslią, konkrečią informaciją. Tokią informaciją galima gauti ir teikti tik sklandžia, aiškia bei taisyklinga kalba.
Vaiko kalbinių gebėjimų vystymui(si) didžiulę įtaką turi tėvai, pedagogai ir bendraamžiai. Nuo jų priklauso vaiko kalbinių gebėjimų vystymo(si) vidinės ir išorinės sąlygos. Ypač svarbus vaiko kalbinių gebėjimų lavinimo vaidmuo atitenka tėvų ir pedagogų bendradarbiavimui ir jų taikomoms ugdymo priemonėms. Sėkmingesniam vaiko kalbos vystymui(si) reikia lygiagretaus tėvų ir pedagogų darbo, nes bendradarbiaujant galima taikyti įvairesnes ugdymo priemones, atsižvelgiant į ugdytinio charakterį bei gebėjimus.
Ypač stipri tėvų ir pedagogų įtaka vaiko kalbiniams gebėjimams pastebima ikimokykliniu laikotarpiu, kurį tyrinėjo ir Lietuvos, ir kitų šalių mokslininkai. Jie pripažino, kad ikimokykliniu laikotarpiu vaiko kalbiniai gebėjimai ugdomie(si) sparčiai, o vienas svarbiausių aplinkos pažinimo ir savo žinių perdavimo būdų – įvairi meninė veikla. Tai patvirtina ir Lietuvos švietimo būklės tyrimai (2004, 2005, 2006, 2009). Mokytojas turi gebėti bendrauti su skirtingo lygio grupėmis, t.y – pedagogas – ikimokyklinukas, pedagogas – ikimokyklinuko tėvai, pedagogas – administracija – grupėmis. Panašios nuomonės laikosi ir Monkevičienė (1993) bei, Černius (2006).
Kūrybiškumą tyrė daug ir įvairių sričių mokslininkų. Penktieji vaiko gyvenimo metai – intensyviausio kūrybiškumo laikotarpis. Grabauskienė ir Morkytė (1997) teigia, kad kūrybiškumas ugdomas įvairiomis priemonėmis ir sąlygomis. Vienos svarbiausių naudojamų priemonių – meninės. Matlašaitienė (2004) teigia, kad meninės priemonės turi leisti pajusti ne tik teikiamą bendrąjį ugdomąjį procesą, bet ir atskiras meno formas. Kuo įvairesnės meno formos bus prieinamos, tuo paprasčiau vaikui bus priimti ir teikti reikalingą informaciją. pastebi, kad šiuolaikinis gyvenimo būdas ir sąlygos keičia nusistovėjusius žmogaus gyvenimo rėmus. Todėl erdvių kūrybiškumui vystyti(s) sumažėjo. Tuo labiau, kad dabartinės Lietuvos švietimo sistemai iškeltas dvigubas uždavinys: išugdyti ir išsilavinusius, ir kūrybiškus vaikus, o meninio ugdymo paradigma detaliai netyrinėta (Musneckienė, 2006), nors atskirų tiriamųjų darbų apie konkrečių (ypač muzikos, piešimo) meninių veiklų poveikį kalbos ugdymui(si) yra. Kompanijos Kindermusik atlikti tyrimai nurodo, kad muzikinė veikla – tinkama ugdyti vaiko kalbiniams gebėjimams. Dodge, Colker, Heroman (2007) išsamiai ištyrė ir ikimokyklinuko paties pasirenkamas, ir pedagogo siūlomas kūrybines veiklas kalbiniams gebėjimams vystyti(s). Autoriai, teikdami galimos meninės veiklos pavyzdžių, padeda pedagogui ruoštis ugdomajam procesui bei nurodo tikėtinus kalbos ugdymo(si) rezultatus.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. KALBOS RAIDA IR KALBINIAI GEBĖJIMAI IKIMOKYKLINIAME AMŽIUJE5
 • 1.1. Kalbos raida5
 • 1.2 Pedagogo vaidmuo ugdant kalbinius gebėjimus ikimokykliniame amžiuje29
 • 1.3 Kūrybiškumo ugdyma (sis) ikimokykliniame amžiuje10
 • 1.4 Žaidimai ikimokykliniame amžiuje14
 • 2. IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ KALBOS UGDYMO, TAIKANT MENINES VEIKLAS, TYRIMAS18
 • 2.1 Tyrimo organizavimo metodika ir imtis18
 • 2.2 Pedagogoų anketinės apklausos rezultatų analizė19
 • 2.3 Tėvų anketinės apklausos rezultatų analizė26
 • IŠVADOS35
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS36
 • SANTRAUKA40
 • SUMMARY41
 • PRIEDAI42

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Ikimokyklinio amžiaus (5-6 metų) vaikų matematinių gebėjimų ugdymo taikant didaktinius žaidimus galimybės
Diplominis darbas Ikimokyklinio amžiaus (5-6 metų) vaikų matematinių gebėjimų ugdymo taikant didaktinius žaidimus galimybės

         Aktualumas. Ikimokyklinis amžius labai svarbus ir ypatingas vaiko gyvenime. Šiuo gyvenimo tarpsniu ypač greitai [...]

Ikimokyklinio amžiaus vaikų vaidybos gebėjimų ugdymas, vaidybinės veiklos interpretavimas
Prezentacija Ikimokyklinio amžiaus vaikų vaidybos gebėjimų ugdymas, vaidybinės veiklos interpretavimas

Menas turi didžiulį poveikį, auklėjant žmogų. Vieną prieinamiausių meno rūšių ikimokyklinio amžiaus vaikams yra teatras.

Kalbos ir individo amžiaus sąsajų analizė
Referatas Kalbos ir individo amžiaus sąsajų analizė

Kalba yra ženklų sistema, atliekanti daug funkcijų (referentinę, komunikacinę ir kt.). Joje užkoduota tautos istorija [...]

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose
Diplominis darbas Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose

Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijoje yra nurodoma, kad visos pasaulio valstybės privalo užtikrinti vaikams tinkamas [...]

Tėvų įtaka įveikiant ikimokyklinio amžiaus vaikų mikčiojimą
Kursinis darbas Tėvų įtaka įveikiant ikimokyklinio amžiaus vaikų mikčiojimą

Metodologinė tyrimo apibrėžtis. Kalba yra viena svarbiausių žmonių komunikavimo priemonių. Jos pagalba žmonės savo mintis [...]

Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumai ir jų svarba lietuvių kalbos mokymo (si) procese
Kursinis darbas Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumai ir jų svarba lietuvių kalbos mokymo (si) procese

Vienas svarbiausių švietimo reformos tikslų – ugdyti savarankišką, savimi pasitikinčią, kūrybingą asmenybę. Žmogus į pasaulį [...]

Ugdymo ypatybės ikimokykliniam amžiuje
Referatas Ugdymo ypatybės ikimokykliniam amžiuje

            Per pastaruosius dešimtmečius tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje išaugo ikimokyklinių ugdymo įstaigų poreikis. Manoma [...]

Vertybių ugdymo teorija ir praktika ikimokykliniame amžiuje
Referatas Vertybių ugdymo teorija ir praktika ikimokykliniame amžiuje

Anot lietuvių kalbos žodyno „vertybės – tai specifiškos mus supančio pasaulio objektų ir reikšmių charakteristikos [...]

Ikimokyklinio amžiaus vaikų žaidimų stebėjimo analizė
Tyrimas Ikimokyklinio amžiaus vaikų žaidimų stebėjimo analizė

Žaidimai žmonių gyvenime atsirado jau senų senovėje. Jie yra neatskiriama visų kultūrų dalis ir yra [...]

Priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimo valdyti savo pyktį ugdymo galimybės
Diplominis darbas Priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimo valdyti savo pyktį ugdymo galimybės

Aktualumas. Pyktis dažnai kyla, kai žmogus jaučiasi nesuprastas, įskaudintas, negali kontroliuoti situacijos ar įveikti sunkumų [...]

Žalingų įpročių prevencijos programa priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikams 2016-2017 m.m.
Referatas Žalingų įpročių prevencijos programa priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikams 2016-2017 m.m.

L. Bulotaitės (2016) teigimu, dažnai ikimokyklinio amžiaus vaikai mato suaugusiuosius, kurie rūko ir vartoja alkoholį [...]

Spalvos ir formos santykio ikimokyklinio amžiaus vaikų suvokime tyrimas
Tyrimas Spalvos ir formos santykio ikimokyklinio amžiaus vaikų suvokime tyrimas

Vaikui augant, sparčiai lavėja jo jutiminio pažinimo procesai, padedantys priimti informaciją iš išorinio pasaulio, ją [...]

Gamtos svarba ir ugdytinių sudominimas ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdyme
Referatas Gamtos svarba ir ugdytinių sudominimas ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdyme

Gamta ir jos reiškiniai yra neatsiejama žmogaus gyvenimo dalis nuo gimimo iki mirties. Pradedant vaisiais [...]

Ikimokyklinio amžiaus vaikų baimės
Referatas Ikimokyklinio amžiaus vaikų baimės

Temos aktualumas: šiandien daug dėmesio kreipiama į tai, kad visas vaikų ugdymo procesas būtų paremtas [...]