Savivaldybių biudžetai bei jų sudarymo principai. Tauragės rajono savivaldybės biudžeto analizė

28 psl. / 6154 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas - Savivaldybių finansai yra pajamų ir išlaidų visuma ir tų lėšų sudarymo, paskirstymo ir panaudojimo sistema. Gaunamų pajamų ir daromų išlaidų sąmata yra biudžetas. Kiekviena savivaldybė turi savarankišką biudžetą. Biudžetas – vienas svarbiausių savivaldybių veiklos administravimo ir valdymo elementų. Savivaldybės ekonomikos ir kultūros augimą lemia stabilus biudžetas ir ekonomiškai patikimi jo pajamų papildymo šaltiniai. Tačiau visos savivaldybės susiduria su lėšų trūkumu, kad galėtų įvykdyti visas jai priklausančias funkcijas. Tokiu atveju savivaldybėms reikia ieškoti būdų, kaip padidinti gaunamas pajamas arba sumažinti išlaidas. Finansinių išteklių savivaldybėse trūkumas ir tikslingas jau turimų lėšų panaudojimas yra didelė ir gana dažnai pasitaikanti problema savivaldybėje. Atidžiai išanalizavusios ankstesnių metų biudžetus ir įvertinusios ekonominės situacijos pasikeitimus visoje šalyje bei įstatyminės bazės pakeitimus, savivaldybės galės priimti optimalius sprendimus.

Darbe bus nagrinėjama ir Tauragės rajono savivaldybės biudžetas. Tyrimui bus naudojama viešai prieinama informacija iš statistikos departamento bei Tauragės rajono savivaldybės arhyvų.

Problema – savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymo efektyvumas.

Objektas - Tauragės rajono savivaldybės veiklos, pajamų bei išlaidų vertinimas.

Tikslas - išanalizuoti Tauragės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo ypatumus bei pateikti savivaldybės veiklos, išlaidų ir pajamų vertinimą.

Darbo uždaviniai:

 • teoriniu aspektu išanalizuoti savivaldybių biudžetų sudarymo principus;
 • pateikti Tauragės rajono savivaldybės biudžeto analizę;
 • pateikti pasiūlymus Tauragės rajono savivaldybės biudžeto gerinimui
 • padaryti išvadas;

Turinys

 • Įvadas3
 • Teorinė dalis4
 • 1.Savivaldybės biudžeto samprata4
 • 1.1.Savivaldybės biudžeto pajamos5
 • 1.2.Savivaldybės biudžeto išlaidos7
 • 2. Savivaldybės biudžeto formavimo principai ir metodai9
 • Praktinė dalis13
 • 3.Tauragės miestas13
 • 3.1.Tauragės rajono savivaldybė13
 • 4.Tauragės rajono savivaldybės biudžeto pajamų analizė15
 • 5. Tauragės rajono savivaldybės asignavimų analizė19
 • 6. Savivaldybės biudžeto tobulinimas21
 • 6.1. Pajamų surinkimas22
 • 6.2. Išlaidų mažinimas24
 • Išvados24
 • Literatūros sąrašas26

Reziumė

Autorius
paulevit
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€7.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 10, 2016
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
28 psl.

Susiję darbai

Kelmės rajono savivaldybės biudžetas ir jo vykdymas

Ekonomika Kursinis darbas 2012 m. donatas
Tyrimo objektas – Kelmės rajono savivaldybės biudžeto turinį sudarantys komponentai, biudžeto vykdymo procesas, jo efektyvumo vertinimo kriterijai. Tyrimo tikslas – išanalizuoti Kelmės rajono...

Valstybės biudžetas

Ekonomika Referatas julius
Biudžeto formavimas – vienas aktualiausių klausimų šiandieninėje mūsų valstybėjė ir, reikia pasakyti, viena opiausių problemų. Subalansuotas biudžetas – nepaprastai svarbus, teigiamo ekonomikos vystymosi...